Selvindsigt - vores primære og sekundære roller

Skrevet d. 8-11-2014 13:49:50 af Dorthe Marie Nielsen - Coach, Psykoterapeut

I den tidlige barndom bliver jeget dannet. Vi tilpasser os efter vores forældres ønsker, normer og luner, for det er farligt for os at miste deres beskyttelse, omsorg og kærlighed. Vi vælger at identificerer os med de sider af os selv, som mor og far sætter pris på, dvs. vi opfatter os selv på bestemte måder. Dette kaldes for vores primære roller, vi bliver vores primære roller og fraspalter de sider af os selv, som udløser vores forældres mishag og eventuelle straf. Jeget opbygges hele livet med påvirkninger af især normer fra ens forældre og samfundet. 

Afhængig af vores omstændigheder i livet, har vi udviklet forskellige delpersonligheder. De har beskyttet os fra alt det som føltes sårbart, angstfyldt, usikkert mv., da vi var barn. 

De sekundære roller er de sider af os selv, som vi ikke har kontakt til, nemlig skyggesiderne, der ligger hen i mørke. De sider, vi er kommet galt af sted med, bliver altså skubbet ned i det ubevidste. Vi betragter dem ikke længere, som en del af hvem vi er. Disse roller er uden for vores selvopfattelse, og vi skal på en måde til at lære dem at kende indefra og uddanne dem, så de primære og sekundære roller kan understøtte hinanden, så vi undgår at blive ramt af stress. 

Hvis vi eks. er kommet galt af sted med at være for følsom og til gengæld har fået meget ros og anerkendelse for at være klog og dygtig, vil vi være tilbøjelige til at fortrænge vores følsomme side og identificere os med vores intellekt, vi bliver med andre ord kloge børn. Hvis vi skal blive mere hele må vi integrer nogle af de fraspaltede sider af vores personlighed og erkende, at vi både er følsomme og logiske. 

I samme øjeblik vi lukker døren for et eller flere aspekter af os selv, sætter vi gang i et hemmeligt liv.

Vores hemmeligheder gør os stresset og syge. Det er min egen erfaring og mit arbejde med mennesker i flere år. Det er ikke noget vi skal skamme os over, for de fleste af os har et offentlig og hemmelig liv. Vi skjuler de dele, som vi synes er skamfulde eller vi frygter ville være uacceptable for dem, der holder af os. Måske er der et område i vores liv, der er ude af kontrol, en vane eller en afhængighed vi kæmper med. Når vores adfærd er uforenelig med de masker, vi bærer, er vi på arbejde. Vi vil arbejde hårdt for at skjule dem og på et tidspunkt vil vi tit bukke under, altså vi kan ikke holde til i længden, at blive ved med at holde noget skjult mere. 

Problemet med at leve bag disse masker, er at vi med tiden mister kontakten med hvem vi virkelig er, og hvad der er muligt i vores liv. Når vi neutraliserer vore mørke, slukker vi ubevidst vores autentiske kraft, vores kreativitet og vores drømme.

Efterhånden i voksenlivet, bliver personligheden en enorm sammensat kompleksitet i ens psyke og vi fortsætter vores stræben efter at leve med og i vores primære roller. Sindet vil hele tiden forsøge at forkaste de sekundære sider (skyggesiderne) og opretholde det indre norm og regelsystem, så vi fastholdes i de primære roller. 

Ved at lære vores skyggeside(r) at kende, og få dem gjort til en del af, hvem vi er, vil vi frigøre vigtige ressourcer og energi i vores indre. Vi begynder at kunne agere på flere forskellige måder i vores liv alt efter situation på grund af, at vi bryder ud af begrænsende selvbilleder, samt roller og det medvirker til at stress og angst forløser sig og forebygger stressrelaterede sygdomme. 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.