Samtaler med MetteMO

Skrevet d. 2-11-2017 11:46:58 af Mette MO - Psykoterapeut, Coach, Mindfulness instruktør, Spædbarnsterapeut, Stressterapeut

At sige JA til et forløb hos MetteMO

Når du ringer til mig for at lave en aftale, - så spørger jeg dig om hvad jeg kan hjælpe dig med? Og hvad det drejer sig om?


Det giver dig mulighed for at finde ud af - om du tror at jeg er den rette til at hjælpe dig.... om det ligesom virker og føle rigtigt.

Ved den første samtale, så drejer det sig allermest om at sige goddag til hinanden.At du lige som "lærer mig at kende" lidt, for at kunne tale om det der er vigtigt for dig og grunden til at du er kommet her. Hvad er det der stykker hos dig? Hvordan oplever du det i din hverdag? Hvornår er det rigtigt godt og rigtigt skidt?


For mig er det vigtigt at du går hjem med en oplevelse af at du er blevet set, hørt, forstået og taget alvorligt, - og mødt med hjertet. Det er også vigtigt at du går hjem med værktøjer, øvelser eller ting om du kan gøre derhjemme, for at hjælpe dig selv i hverdagen. Vi kan forløse mange ting i terapien, men det er også vigtigt at du selv i dagligdagen, over tid arbejder for den bedste hverdag for dig.


Jeg arbejder med at kigge på det udefra, ovenfra, lægge mærke til de historier du fortæller om dig selv, dine mønstre og overbevisninger. Og jeg arbejder med at gå ind i det, ind i følelserne og at forløse fastlåste opleveler, hændelser, stemninger og energier.I disse processer bruger jeg forskellige måder til at afdække, finde ind til sagens kerne og forløse det der "sidder fast".  Jeg arbejder også med hvilke værdier der er vigtige for dig i din hverdag med familien, venner, på uddannelse eller i job. Er der overensstemmelse i dit liv? - Hænger det sammen? Med afsæt i værdierne tager vi udgangspunkt i at du har mulighed for at skabe den fremtid, som er den rigtige for dig og som du ønsker dig.


Vi kan både arbejde hurtigt og mere roligt i denne proces, men det du kommer med, er ofte noget du har øvet dig på at gøre i 10-15-20 år. Det er noget du har øvet dig rigtigt meget på, der har været en god grund til det og ofte er har det været en rigtig god overlevelses strategi, men nu vil du noget andet..... Og for at skabe en varig, stabil ændring i dit liv, for at erkendelses processerne har mulighed for at arbejde og de nye vaner at sætte sig...., - så tager det lidt tid. Men så er du også

samlet op, forløst og klædt på til livet igen!

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.