Redskaber til et bedre selvværd

Skrevet d. 5-9-2017 13:03:26 af Marie Hyltén-Cavallius - Coach, Stresscoach, Mentaltræner, Mentor, Stressterapeut, Terapeut, Business coach, MBSR mindfulness instruktør, Metakognitiv terapeut

 

De fleste af os kender det i mere eller mindre grad; Den begyndende tvivl på vores eget værd og de negative tanker, der følger i kølvandet på tvivlen - der er lavvande i vores selvværd!

 

Et lavt selvværd kan være mere eller mindre dybt forankret i os og komme fra mange forskellige kilder. Opvækst, relationer, livsbetingelser og vores nuværende livssituation har alt sammen en indvirkning, på vores oplevelse af os selv og den værdi vi tillægger vores personlighed. Mange klienter kommer til mig, fordi et negativt tankemønster har taget overhånd, og særligt i deres arbejdsliv spænder ben for gode samarbejdsrelationer til medarbejdere/kolleger og leder. De ønsker forståeligt nok redskaber til at få skabt en positiv selvforståelse, lære at sige fra og gøre sig fri af egne og andres forventninger.

 

Kunsten at elske sig selv på godt og ondt kan være en lang vej, men der er heldigvis konkrete redskaber, vi som mennesker kan række ud efter. Redskaber, der skaber grobund for, at vi kan sætte os på førersædet i vores eget liv og skabe konstruktive rammer for vores trivsel. Vi kan selvfølgelig ikke ændre en problematisk barndom eller omvende en svær livssituation over night, men vi kan øve os i at forholde os kritisk til vores egen selvopfattelse og de følelser vi jævnligt lader os opsluge af.

 

Redskab 1: Affirmationer - tal kærligt til dig selv

 

Et dårligt selvværd er ofte præget af negativ selvsnak: ”Det er nok min skyld”, ”Hvorfor sagde jeg også det” eller ”En dag opdager de, at jeg slet ikke er så dygtig, som de tror”. Den negative selvsnak præger måden, du tænker om dig selv (og andre) på og det er en nedadgående spiral, du skal vikles ud af. Hjernen skal i gang med at arbejde sig ind i et spor, hvor du taler nænsomt og kærligt til dig selv. Et redskab er her ”affirmationer”, hvor du indarbejder nogle ritualer på daglig basis - eksempelvis morgen og aften - du kan eksempelvis stå foran spejlet, kigge dig selv i øjnene og sige en kærlig sætning til dig selv. I starten kan det virke grænseoverskridende og måske endda komplet latterligt. Det du siger, er jo lige præcis det, du har så svært ved at tro på! Men, hvis du fortsætter, begynder hjernen at ændre sit fokus og gøre dig opmærksom på de gange, hvor du taler skidt til dig selv. Den gør dig bevidst opmærksom på din dømmende, skyldsbetonede selvsnak, fordi du har introduceret et modspil - en kærlig modsætning. Alene det, at du skaber en bevidsthed om den negative selvtale, som ellers bare har kørt på automatpilot, kan bringe dig i en situation, hvor du begynder at tænke anderledes.

 

Redskab 2: Vores sind er som et pendul - få ro på udsvingene

 

Indenfor de yogafilosofiske traditioner bevæger menneskets sind sig i et pendul af følelser med store udsving, som vi konstant lader os opsluge af. Vi identificerer os med den følelse, der rammer os og bliver indfanget i et mønster, hvor vi ER en følelse fremfor at HAVE en følelse.  Det bærer vores handlinger og tanker om os selv præg af, fordi vi ikke er i stand til at se en situation fra fugleperspektiv, men bliver indsluset i et rum, hvor vores rationalitet og fornuft sættes af. Hvis vi hele tiden følger pendulets udsving, er det på lang sigt et meget udmattende rum at være i! Vi kan dog øve os i at få ro på pendulet, lade følelser komme og gå, uden at vi bliver opslugt af dem. Det kan godt være, at du står i en situation, hvor du mærker vrede, men du har et valg. Du kan vælge, om du vil følge pendulets udsving og lade dig fylde af vreden, eller om du vil lade den passere og se den lidt på afstand. Det kan være, den slet ikke har noget med dig at gøre… Dette er ikke en opfordring til at føle mindre, men snarere til at forholde sig kritisk til de følelser, der konstant kommer forbi og blive opmærksom på, at vi rent faktisk har et valg i forhold til, om vi vil lade os opsluge af en følelse eller ej. Det kræver dog megen øvelse, så hav tålmodighed!

 

Redskab 3: Skyld versus lyst? – Hvad har jeg egentlig lyst til?

 

Et lavt selvværd taler ofte et skyldsbetonet sprog, som gør at vi bebrejder os selv for ikke at være tilstrækkelige: ”Jeg burde gøre sådan og sådan…” I den sammenhæng, kan det være en god ide at rydde op i den store forventningsmaskine og gå lidt på opdagelse i hvad forventningerne egentlig handler om. Hvornår er en handling styret af andres eller egne indgroede forventninger (jeg bør/burde) og hvornår er en handling præget af, det du oprigtigt har lyst til eller finder rigtig at gøre (reel motivation)? Du kan evt. skrive ned i to koloner. Igen handler det om at få skabt en situation, hvor du bliver herre i eget hus og kan skelne egne grænser fra andres.

 

Redskab 4: Visualiseringer

 

Et aspekt af et lavt selvværd kan handle om at være meget modtagelig for andres kritik og samtidig have svært ved at finde sit eget ståsted. Her kan legen med at visualisere bestemte tanker være til stor hjælp. Du kan forestille dig at være inde i en gennemsigtig glasklokke, med begge ben solidt plantet på jorden. Glasset fungerer som et beskyttende lag mellem dig og din omverden. I den situation du befinder dig i, kan du både høre og fornemme kollegerne på det ugentlige mandagsmøde, eller lederen til MUS samtalen, men du har et redskab til at distancere dig fra ”markedspladsen”. Du kan visualisere et billede, som mindsker en påvirkning og giver dig et stabilt fodfæste, så du ikke lader andres følelser og reaktioner blive dine egne. Du vælger selv et billede som fungerer for dig.

 

De tanker vi er fyldt af former vores afsæt til fremtiden

 

Et lavt selvværd bringer et væld af tanker med sig, og det er det tankemylder vi skal starte med at ændre, før vi bliver slave af vores egne negative tankestrømme. Så længe vi bliver i et negativt tankemønster, tegnes vores fremtid også derefter, for vi har ganske enkelt ikke rettet vores opmærksomhed mod en konstruktiv tilgang til problemløsning. Derfor skal vores hjerner fodres med redskaber, der tvinger os til at tænke alternativt og bryde mønsteret - også selvom vi i begyndelsen synes, det virker påtaget og akavet at arbejde med affirmationer eller nedskrevne lapper med tanker eller visualiseringer. At bryde et mønster kræver dog vedvarende træning og sådan er det også, hvis vi ønsker at opøve et bedre selvværd, men enhver kan med tiden lykkes med det!

 

God arbejdslyst.

 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.