Ramt af alvorlig stress, det er løbet af sporet

Skrevet d. 8-11-2014 14:02:57 af Dorthe Marie Nielsen - Coach, Psykoterapeut

Hvilke udfordringer og processer kan opstå i en alvorlig stress periode?

Alvorlig syg af stress. For flere mennesker kommer en alvorlig stress ganske uforberedt, man har simpelthen ikke erkendt, opdaget eller været klar over, hvor stresset man var på arbejdet eller privat. Man kan have været advaret nok så rigelig med fysiske symptomer, men har ikke forstået alvoren af disse.

Flere mennesker mangler selvindsigt og har ikke forståelse for tegn på stress og har derfor ikke fået taget det i opløbet og før det løb af sporet. Fra den ene dag til den anden er tæppet pludselig blevet revet væk under ens fødder og man svæver i det fri. Man har regnet med at man kunne leve videre som man ”plejer”, og så pludselig skal rigtig meget revideres. Man kommer nu pludselig op imod en Identitetsløshed – hvem er jeg nu og hvad skal jeg.

Når man bliver konfronteret med en svær identitetskrise i mennesket, som nu ikke længere bare ved, hvad det mener og skal gøre, for det kan ikke bare gøre, som det plejer. Det viser sig, at yderst lidt af det, man har med i sin personlighed, vil kunne bruges i livet fremover.

Man mærker tabet af trygheden af fællesskabet, tabet af trygheden til det basale i tilværelsen: f.eks. job, venner, mål og isolerer sig mere og mere fra andre og mærker ensomheden.

Man føler ikke, man hører til nogle steder. Man føler sig til tider hjælpeløs og bekymret. Angsten kan pludselig dukke stærkt op i perioder. Fremtiden er ukendt. Når ens almindelige forsvarsmekanismer er svækkede og man står i større forandringer føles angsten, sårbarheden, uroen, stressen, eller ubehaget tydeligere og mærkes som ubalance både i krop og i sjæl.

Man kan umiddelbart ende i et mentalt og følelsesmæssigt kaos som kan resultere i en følelse af mangel på mening. I en måske temmelig langvarig stress periode, kan man lide under identitetsløshed og angst for at stå alene, som kan resultere i en depressionstilstand eller måske ubehagelige kropssymptomer. Alle disse reaktioner er vigtige at tage alvorligt, når man vil videre med sig selv. Først når man tager alle sine egne tanker, følelser, og fornemmelser, inkl. de negative og pinagtige alvorligt, kan man øges af det ubevidstes rigdom. Det handler nu om at udvikle sig til den indre harmoni og indre lykke, hvor det før tit har handlet meget om ydre status og ydre lykke.

Vejen væk fra stress. Stressen kan være meget lidelsesfyldt, men den er porten til en anden livsstil, hvor man skal til at tage sin egen autoritet – man skal til at være sin egen herre. Det handler ikke længere om andres accept, anerkendelse og kærlighed fra andre, men om hvorvidt man kan finde sin indre bekræftelse og accept. Man begynder at udvikle sig, frigøre vigtige indre ressourcer, som udvikler balance og harmoni, så man bliver i stand til at bevare glæden og produktiviteten på arbejdet og privat. Man finder sig selv på nye måder og gør sig fri af gamle roller og mønstre.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.