Organisationsudvikling

Skrevet d. 2-2-2018 17:30:51 af Dorte Joy Juul - Coach, Stresscoach, Mentor, Mentaltræner, Familieterapeut/-rådgiver, Mindfulness instruktør

Adfærd og læringssituationer
Samarbejde og samfund  / Samarbejde i virksomheder  /  Samarbejde børn og voksne i mellem
Jeg studerer, arbejder og analyseret følelsesintelligens i 13 år. Vi mennesker ved ikke, at vi lever som hvis vi har taget grillen ind i stuen. Den usynlige ilt forsvinder, lær at få det ubeviste op til bevidsthed, for at styrke dine valg og beslutninger. Kun sammen kan vi gøre en forskel. Jeg graver ikke i fortiden, da det er fortiden der har indhentet os. 

Hvordan vores forsvarsværker påvirker os.
Hvordan bliver man bevidst om sine forsvarsværker (adfærd)?
Hvordan påvirker det vores samarbejde?
Hvordan påvirker det vores valg og beslutninger?
Hvordan er forsvarsværker skabt?
Se den holistisk helhed.

Gør dine svagheder til din styrke.
1. Vi er hinandens læreprocesser. 
2. Vi er hinandens trivsels og arbejdsmiljø til at nå fælles mål. 
3. Vi er hinandens ro og balance.  

Bliv en visionær person. Personligudvikling er ikke, hvad man lærer med IQ.
Det er noget man er med EQ (din indre GPS) for at leve forandringerne i livet. Det der var rigtig i dag, kan være forkert i morgen og omvendt.  Men hvordan og hvorfor?

Individuel læring og fælles læring 
Undervisning i EQ – værdier og kopra kommunikation, hvor de gennemgribende værktøjer kan bruges i hverdagen. Det vil give de enkelte teams og personer mulighed for, at se sin egen styrke og ressourcer. Samtidig vil det også give indsigt og klarhed på, hvor den enkelte kan styrke sig selv, og gennem den erkendelse vil teamudviklingen og fælles ledelse skabe større vækst og bedre trivsel, som forebygger et godt arbejdsmiljø. Det bevirker ligeledes, at der skabes et sundt værdigrundlag og målsætning i en og samme arbejdsgang.  

Har du lyst til, at lærer om dit indre GPS system, for at styrke dine valg & beslutninger, så er det her noget for dig. Jeg Rådgivere mennesker, holder workshop, foredrag. Kan kontakts Link In

Hjernen er lige som Google og komme med de forslag vi er vand til at bruger. Men hjernen ved ikke, at det vi lærte som barn ofte ikke er hensigtsmæssigt som voksen og mange af er forsvarsværker. Hjernen bliver bare ved med at bruge de forsvarsværker vi lærte med følelserne. Vi har 3 grund følelser, når vi handler på dem, skaber vi glæde! Indre glæde, så det en handling i vores valg og beslutninger.
Hvordan udsender og modtager vi. Men når der er 4 niveauer i valg og beslutninger, er det her man kan trænes til en holistisk helhed.
Kosmos tiltrækningskraften.Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.