Opskriften på stress

Skrevet d. 8-11-2014 13:56:26 af Dorthe Marie Nielsen - Coach, Psykoterapeut

Opskriften på stress er når vi identificerer os selv med bestemte begrænsende delpersonligheder/ selvbilleder og er fastlåst i bestemte roller. Når vi fuldstændig ubevidst er indlejret med vores roller, kan det true vores helbred.

Jeg vil her nævne en trio -  delpersonligheder af os selv, som mange af os ubevidst er fastlåst i og som er årsag til at vi bliver stresset. Indpiskeren – jeg har virkelig et meget vigtig job og det er en særlig vigtig periode lige nu, jeg skal arbejde meget, jeg skal ikke spilde tiden, jeg skal arbejde hårdt, jeg er vigtig. Kritikeren - vil hele tiden minde en om sine fejl og mangler, undertrykkelse af ens eget værd, der er aldrig noget der er godt nok, det kan altid bliver bedre. Perfektionisten – når jeg aflevere et stykke arbejde, har jeg lavet det godt, alt skal være i orden, tjekker altid om tingene er ok.

Indpiskeren udvikler sig tidlig i livet opmuntret af forældre, lærere og arbejdsgivere. I meget ambitiøse familier er denne delpersonlighed så værdsat, at den klart overskygger alle de andre. Vi kender alle mindst en mand/kvinde, som er stolt af, praler af ikke at have haft ferie i årevis eller sjældent holder ferie.

Sådan en mand/kvinde har intet bevidst ego, hans/hendes liv styres fuldstændig af denne bestemte delpersonlighed/side, hans/hendes indpisker.

Vær opmærksom på, at indpiskeren ikke betragtes som en negativ energi/side/delpersonlighed. Indpiskeren er en stærk ressource, men det er vigtig at understrege, at den hverken er mere eller mindre værd end andre delpersonligheder. Alt er relativ i forhold til vores opmærksomhed og vores evne til at styre delpersonlighederne ved hjælp af et bevist ego.

Når indpiskeren har kontrollen bliver vi kørt ud af livets landvej med høj fart, og har vi ikke bevidst adgang til den modsatte pol i vores indre, nemlig delpersonligheden – den tilbagelænede og livsnyderen, som for mange af os er en skyggeside, altså en side vi har fortrængt, risikerer vi at blive ”hjulpet” på vej i form af alvorlig stress og sygdom – mavesår, mavesmerter, hjerteanfald m.m.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.