Oplever du angst?

Skrevet d. 2-2-2017 18:11:58 af Britta Karlshøj - Psykoterapeut MPF

Kender du til at blive helt tør i munden, få kolde fingre, svede koldsved og få hjertebanken? Har du i den sammenhæng oplevet at blive svimmel og være bange for at besvime? Så er du måske én af de 350.000 danskere, der lider af angst.

 

Forståelse af angst

Det er forskelligt, hvordan psykologiske perspektiver vurderer angst, og derfor er det også forskelligt, hvilke behandlingsmetoder, der benyttes. I dette indlæg vil jeg fortælle dig om en integreret psykoterapeutisk metode, der bygger på en integrerende psykologi – nemlig kybernetisk psykologi. I kybernetisk psykologi opfattes angst dels som en følelse og som en tilstand.

En følelse, der kan virke hæmmende, bremsende og ligesom lukke ned – en følelse, der nogle gange kan virke re-traumatiserende for den enkelte.

En tilstand, som bruges af den ubevidste intelligens til at fortælle, at der er noget, der ikke er optimalt. At du som menneske fraviger dine muligheder.

Behandling af angst

Den ovenstående forståelse af angst som følelse eller som tilstand har konsekvenser for, hvordan en psykoterapeut MPF, der er uddannet i kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi, møder dig, der oplever angst, og konsekvenser for, hvilken behandling, du bliver tilbudt.

I dette perspektiv er der en helt grundlæggende tro på, at hvert enkelt menneske indeholder selvregulerende og selvhelbredende kræfter. Der er en tillid til, at du har lige præcis de ressourcer, der er brug for til at forvandle din angst. Den tillid er der bl.a., fordi vi har set det ske gang på gang – og det er lige rørende hver gang.

Det, en sådan psykoterapeut kan hjælpe dig med, er at få kontakt til de ressourcer, der kan hjælpe dig op på et andet niveau end der, hvor du oplever, problemet udspiller sig. Sammen med en psykoterapeut kan du arbejde med at blive mere bevidst om, hvordan angst er for dig. Du vil sammen med psykoterapeuten opbygge kontakt til dine egne iboende ressourcer, således at du oplever, at du har de nødvendige kræfter til at være i proces sammen med angsten og med tiden langsomt forvandle den tilstand, du er i.

Bevidsthed

Bevidsthed er et kernebegreb i kybernetisk psykologi. Vi anerkender, at der findes andre bevidsthedstilstande end vores hverdagsbevidsthed. Vi anerkender at søvn, dagdrømmeri og kontemplative tilstande også er bevidsthedstilstande, der bidrager med væsentlig information i form af drømme, billeder, kropsfornemmelser o.a.

Det betyder, at vi i vores psykoterapeutiske behandling benytter os af, at der er flere måder at opleve på. Tankerne bruger vi, og det er der noget trygt ved. Det er dog sådan, at tankerne rummer en begrænset mængde information, når det kommer til alt det, som vi ikke er bevidste om. Her er drømmene en kæmpe gave. De beskæftiger sig, ifølge Ole Vedfelt, udelukkende med det, der er vigtigt for os. Vi drømmer ca. 2 timer hver nat. Det kan undre, at det er så få, der benytter sig af den information, som drømmene tålmodigt tilbyder os nat efter nat.  Det drømmene formidler, er det, der er vigtigt for os, men som vi på en måde har glemt i vores tilpasning til den familie og kultur, vi nu lever i. Ved angst er det ofte sådan, at den enkeltes tilpasning kommer til at spænde ben for det liv, der virkelig gerne vil leves.

 

Britta Karlshøj, psykoterapeut MPF i Integreret Psykoterapi og Kybernetisk Psykologi samt cand.pæd.pæd.psyk. med speciale i mindfulness.   

 

 

 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.