Mindfulness Projekt ved Hovedpineklinikken

Skrevet d. 29-10-2015 16:28:46 af Lisbeth Lykke Lindhardt - Psykolog

Mindfulness Projekt ved Hovedpineklinikken, Neurologisk Afd. Sydvestjysk Sygehus.

Mindfulness stammer fra buddhismen og yogaen, og som især har fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering og behandling af stress.

Centralt i mindfulness er nærvær, fuld opmærksomhed på det, man lige nu og her beskæftiger sig med, tilstedeværelse med alle sanser vågne. Det handler fx om at lytte til en ven uden samtidig at planlægge aftenens oprydning. Følelser og tanker ignoreres eller vurderes ikke, de observeres, hvorved det bliver lettere at se, hvad der driver en, at se tankemønstre og at få et billede af, hvordan man reagerer på bl.a. stress og pres.

Bevidsthed om sig selv og sine reaktioner giver mulighed for objektivt at forholde sig til fx en opgave og planlægningen af den i stedet for automatisk at reagere på den ekstra arbejdsbyrde.

Mindfulness trænes ved meditation, yoga og opmærksomhedsøvelser, der opøver evnen til at fokusere og være opmærksom på åndedrættet, kroppens enkelte dele og sindet

HVORFOR DETTE PROJEKT:

-     Hver 5 dansker har langvarige eller kroniske smerter.

-     800.000 personer har smerter, der har varet I 6 måneder eller mere.

-     Udenlandske studier og undersøgelser peger på, at MBKT til kronisk smerteramte patienter har en positive indflydelse på helbred og livskvalitet.

HOVEDPINEKLINIKKEN:

I Hovedpineklinikken på Neurologisk Afd. Har vi undersøgt om MBKT I form af et standardiseret og velbeskrevet meditationsprogrm, og som suppelement til medicinsk behandling, kan have effect på en gruppe hovedpinepatienter med kroniske smerter.

HVEM DELTAGER:

De første to hold (30 pt.) med kronisk hovedpine har deltaget i forløbet.

Aktuelt er yderligere to hold midt i et forløb (28 patienter). Afslutter december 2015. Her foretages ligeledes effektmålinger.

HVAD TILBYDES PATIENTERNE:

Patienterne får øvelser med meditation, opmærksomhedsøvelser og forskellige former for fysiske øvelser

MÅLT EFFEKT:

Der foretages før- og efter målinger ud fra godkendte og standardiserede spørgeskemaer samt personlighedsprofil NEO-PI-R

RESULTATER:

75% har oplevet at mindfulness har hjulpet denne patientgruppe til, at opnå højere livskvalitet i kraft af bedre smertehåndtering, forøget accept af den kroniske smerte tilstand og nedsat stress

(Stress er det, der er mest omkostningstungt på budgeterne i sundhedsvæsnet, så det vil være godt, hvis vi med dette tilbud, kan pege på alternative behandlingstiltage, der er mere omkostningslette)

 

  • Vitaliteten er forbedret (75% siger det er bedre)
  • Følelsesmæssige problemer meget forbedret.
  • Oplevelsen af smerter lidt bedre.
  • Andelen med klare stresssymptomer er faldet.

 

Patient udtalelser:

- Lært at slappe mere af med smerterne

- Hjælp, råd og støtte

- Ingen pres – det er ok bare at være. Anerkendelse af tilstanden med et smil, som hjælper meget – tak

- Øget kropsbevidsthed med stræk – og afspændingsøvelser

 

Personligt har jeg fået:

- Bedre forståelse for mine smerter.

- Nye redskaber at bruge i hverdagen, når jeg har det dårligt

- Lært at finde ro og styre temperamentet

- Mod på at lære at leve med smerterne i stedet for at kæmpe imod.

- Indsigt og forståelse for kroppens signaler

- Gode relationer til medkursister - sammenhold trods smerter og elendighed

 

Hvad jeg tager med herfra:

- Værktøj i forhold til stresshåndtering

- Værktøj i forhold til psykisk og fysisk smertehåndtering

- En bedre evne til at føle/registrere smerten

- At kunne leve med at ”have én boende” og acceptere, at det er en ven for livet

- At kunne sige nej uden at have dårlig samvittighed eller skyldfølelse

 

HVORFOR SÅ GODE RESULTATER:

-     Fordi patienterne får redskaber, de kan bruge når smerterne bliver for uudholdelige

-     De får koncentrationsøvelser. De lærer at koncentrerer sig og blive opmærksomme på deres krop, hvilket giver dem ro.

-     De lærer at ”møde smerten” og dermed gøre smerten håndterbar. Tidligere lukkede de af for smerterne

-     De lærer at mærke efter i deres krop. Derved kan man bedre prioriterer det, man har kræfter og energi til.

-     De lærer at være mere venlige mod sig selv og acceptere at det ok at man ikke kan nå så meget. At acceptere tingene. Byde dem velkommen i stedet for at holde dem væk

-     Det er ok ”at være” i stedet for ”at gøre”.

-     Respektere de begrænsninger de har.

-     Patienterne har lært at prioriterer ift. hvad der er godt for mig, hvad kan jeg mærke at jeg kan.

-     De lærer at vælge til, ift. de ressourcer de har, ud fra de krav der stilles til dem.

-     De har lært at mærke, hvordan de har det. ”At mærke sig selv og nuet”. Bevidst og opmærksomt nærvær.

-     De har lært at sætte ord på og forholde sig til smerten på ny.

-     Patienterne fortæller at Mindfulness, for dem, er blevet et alternativ til medicin OG der er ingen bivirkninger.

-     De oplever at de har fået større kontrol over smerterne og det, der følger med smerterne. At acceptere smerten.

-     En patient fortæller at hun oplever, at hun nu har fået ”Ilt til at det, hun før lukkede af til”.

-     Patienterne har lært, at erkende, at de har nogle tanker, de skal arbejde med. At ”Tanker er bare tanker” og man ikke altid skal handle på tankerne.

-     ”Doing- being mode”

 

HVAD ER KENDETEGNET FOR DENNE PATIENT GRUPPE:

(Personlighedsprofil målt ud fra NEO-PI-R)

Patienter er kendetegnene ved, at tendere til at være meget pligtopfyldende mennesker, der er specielt sårbare over for stress og muligvis endda udbrændthed. Det er meget vigtigt at de er opmærksom på, hvor meget og hvordan de arbejder og hvad de påtager sig af opgaver.

 

Patienterne har inden mindfulness forløbet,  haft tendens til at ville skubbe smerterne væk, men jo mere man vil skubbe dem væk, jo mere invaliderende bliver de.

 

Mindfulness handler om at kunne mærke, hvad der foregår i kroppen og i sindet.  Metoden til dette er bl.a. meditationstræning, hvor man fokusere på krop, åndedræt, lyde, tanker samt fysiske øvelser, der skaber ro.

I Mindfulness retter man opmærksomheden mod de mange skift af fysiske fornemmelser, som hele tiden foregår i kroppen. Man øver bevidst opmærksomhed mod krop og sind og en evne til at mærke, hvordan man har det lige nu og her.

Man ser på sine tankemønstre for at få et billede af, hvordan man reagere på smerter og stress.

Man får større bevidsthed af sig selv og hvad man kan gøre for at få de bedre.

Det handler om at være nærværende og leve med det, der er.

Acceptere både behagelige og ubehagelige oplevelser og indtryk som er i sind og krop, uden at vurdere om det er positiv eller negativ.

At opnå kontrol over tanker og smerter giver bedre mulighed for at vælge og prioritere de vigtigste ting og skabe en mere meningsfuld tilværelse. En tilværelse som de ønsker sig.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.