Man skal være istand til at kunne nyde, for at have evnen til at yde

Skrevet d. 16-6-2016 16:24:12 af Tina Stærk - Psykoterapeut MPF, Mentor

Ydeevne er direkte afhængig af den indre navigation

Jeg møder mange mennesker der er opdraget i industrisamfundets og velfærdssamfundets ånd under parolen: "du skal yde før du kan nyde". Jeg har erfaring og viden, der beviser at vi bliver nødt til at vende denne parole om med det samfund vi har i dag.

Det er ikke muligt at yde optimalt, hverken på det personlige,- eller på det professionelle plan i Danmark anno 2016,hvis ikke man har gjort en ekstra indsats for at lære hvordan man navigerer i sit eget psykiske univers. Det moderne liv forudsætter evnen til selvreflektion på et meget højt plan. Dette står i kontrast til at selvreflektion ikke er et dannelsesmål i uddannelsessystemet..Den psykiske sundhed og velfærd er underprioriteret. Det modne og livsduelige menneske er et ideal vi forventer vi får i ungdommen og som vi forventer kommer af sig selv, dette sker sjældent.

Virksomheder der tilbyder terapi til deres medarbejdere kan aflæse dette direkte på bundlinjen , fordi terapi gør medarbejderne i stand til at samarbejde og løfte som samlet flok på en stærkere og mere produktiv måde. Kreativiteten øges på alle planer i virksomhedsstrukturen når alle medarbejdernes personlige livspotentiale frigøres for tærende energi iform af ubevidste indre konflikter.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.