Mægling efter skilsmisse

Skrevet d. 12-11-2014 06:26:09 af Mona Christensen - Coach, Parterapeut

Forældresamarbejdet efter en skilsmisse kan være en meget stor udfordring. Der kan stadig være en masse sårede følelser efter bruddet og forståelse for hinanden kan være meget lille. Forskelle i livsværdier kan pludselig blive meget tydelige, og hver især mener parterne at de vil det bedste for deres børn.

Retten til at få at vide hvordan det foregår hos den anden part, kan være svær at skelne fra retten til privatliv og til at leve et anderledes liv end under samlivet. Ikke desto mindre står der børn som bliver de daglige taber i de svære balancer, og som må tage på deres kappe at affinde sig med konflikterne. Selvom de måske ikke direkte er vidner til diskussioner og skænderier vil de være meget påvirkede af en dårligt samarbejde forældre imellem.

Det kan i mange tilfælde være en stor hjælp for børnene at forældrene får hjælp til deres samarbejde. En udefrakommende som kan sætte retningslinier op og være med til at skabe forståelse og respekt for forskelligheder.

Et sted hvor forældre får talt de svære ting igennem uden at det bidrager yderligere til konflikten og endda får afvæbnet samtalerne, hvilket kan give en fornyet tro på en god fremtid og på længere sigt undgå at samarbejdet går helt i hårknude. Alt for mange oplever frustrationer og bekymringer i forbindelse med forældresamarbejdet, når børnene mest af alt har brug for et trygt makkerskab forældrene imellem.

Selvom de fleste nok har andre skilsmisseforældre i deres omgangskreds kan det være svært at hente brugbar hjælp, og i nogle tilfælde kan det være med til at række fronterne op, hvis man får at vide at "det skal man ikke finde sig i" eller på anden måde bliver opfordret til at optrappe konflikten.

DR satte fornyligt heldigvis fokus på netop disse svære situationer og hvis du så nogle af de fortællinger som børnene kom med, vil jeg tro at det også gjorde indtryk på dig.

Desværre tror alt for mange at det kan være en hjælp at gå i Statsforvaltningen, men et godt forældresamarbejde kræver mere end en god deleordning. Det kræver en masse gode samtaler med fokus på resourcerne og de gode intentioner, og en afklaring af misforståelser og fejltolkninger. God kommunikationer kan læres, men ikke påtvinges.

Jeg ville sådan ønske at flere brugte familieterapeuter til mægling i disse situationer. Mest for børnenes bedste.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.