Kender du din følelsesmæssige intelligens?

Skrevet d. 27-10-2017 14:58:48 af Birgitte Pless - Coach, Mentor, Supervisor

Ville det ikke være rart at vide, hvor godt du forstår og styrer dine følelser, hvor godt du tolker og håndterer andres følelser og hvordan du anvender denne viden til at håndtere relationer?


Emotionelt kompetente mennesker har en høj grad af selvbevidsthed, er dygtige kommunikatorer og kan tilpasse deres adfærd, så den passer til mange forskellige situationer. Resultatet er, at disse personer sandsynligvis har den kant, der er nødvendig for at kunne lede, styre og præstere i dagens konkurrenceprægede og komplekse arbejdsmarked. Ydermere kan emotionelt kompetente mennesker bedre håndtere stress, dårlig arbejdsmoral, konflikter og forandringer.

Vil du gerne vide hvad dette kunne betyde for dig?

Få udarbejdet en personprofil om emotionel intelligens, og få viden om din nuværende velværefølelse, din selvkontrol, din empatiske evner og socialiseringsfaktorer sammen med dine evner til at motivere dig selv og din omstillingsparathed. Udover en personlig tilbagemelding følger også en udførlig rapport.


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.