Kæmper du med angst? - Se her hvad du kan gøre og hvordan terapi kan hjælpe dig.

Skrevet d. 10-11-2017 09:30:08 af Pernille Louise Salling - Psykoterapeut MPF, Familieterapeut/-rådgiver, Mentor

Angst er en overlevelsesmekanisme vi har med os tilbage fra tidernes morgen, hvor det handlede om at overleve fra minut til minut. I dag behøver vi ikke længere på samme måde bl.a. at kæmpe og flygte for at overleve. Angst er godt når vi skal være på vagt eller være påpasselige i en situation, fx når vores børn hopper ud på vejen, men nogle gange vil amygdala eller krybdyrhjernen reagere med angst hyppigt og prompte for at gøre dig klar til at overleve – også når der reelt ikke er fare på færde.

Når du mærker angst som en reaktion i kroppen kan det opstå pludseligt fx i form af: hjertebanken, tankemylder, anspændthed, svedeture, kvælningsfornemmelse, rysten, vejtrækningsproblemer eller generel uro i kroppen.


Ræk ud og fortæl om din angst

Mange går i lang tid med angst uden at tale med andre om det. For nogle er det livsnødvendigt at opretholde en facade, så andre ikke ser deres ”sande jeg”. Men det er vigtigt at dele tanker og følelser, så du får talt om dét der er svært og du ikke føler dig så alene. Prøv at finde én du har tillid til, måske en i nær familie, en kollega eller én du ved har været i en lignende situation. Få evt. hjælp af en professionel som bl.a. kan hjælpe dig med at lære dig selv og din angst at kende og give dig redskaber og strategier til at få det bedre.


Kan du acceptere at angsten er en del af dit liv?

Har du accepteret at du ikke nødvendigvis slipper af med angsten, men kan arbejde hen imod at leve et godt liv sammen med angsten? Det kan tage tid at nå til en erkendelse af at man ikke kan slippe for angsten helt, men at man med de rette hjælp kan få ro på systemet, så angsten ikke vinder og får dig til at leve et begrænset liv.


Angsten fortæller dig når du skal passe på dig selv

Når angsten tager magten, begrænser det livet på mange områder; Måske tør du ikke tage på din drømmerejse, gå i skole, tage en uddannelse eller job, se dine venner, holde foredrag mm., og den kan opstå ud af det blå. Den kan være så stærk at du føler dig fuldstændig overmandet og tappet for energi – det kan føles som et spil om liv eller død. Din angst fortæller dig, når du er på farlig grund. Den fortæller dig også at der er noget på spil og har betydning, og at det er vigtigt at huske at passe på dig selv. Når angsten har taget overhånd, er det ofte fordi vi er røget ind i en spiral af skuffelser, nederlag og smerte, som vi ikke har haft redskaberne til at håndtere. Vi tror på det negative, for at forberede os på det værste. Og vi kan komme til at tro, at undgåelse og angst er den eneste måde vi kan forberede os på det vi endnu ikke kender.


Terapi kan hjælpe dig med at blive klogere på dig selv fx:

·         Få ro på dit system bl.a. ved hjælp af vejrtrækningsøvelser, et tæppe, evt. let berøring, hav fokus på nuet.

·         På hvilke områder af dit liv føler du dig begrænset?

·         I hvilken grad er disse tanker realistiske?

·         Kan du tænke på en ny og mere hensigtsmæssig måde?

·         Hvad er dine drømme og mål?

·         Hvilke oplevelser (erindringsmateriale) har præget dig?

·         Kropsarbejde er vigtigt – hvordan mærker du angsten? Hvordan er der i din krop lige nu? (det er også vigtigt at være opmærksom på dine grænser). Via. dine kropssansninger kan man trin for trin arbejde med din oplevelse af angst. Ved at lære din angst at kende, samt hvorfor og hvornår den viser sig, vil angsten ikke virke så skræmmende længere og du vil få redskaber til at observere angsten og berolige dig selv i de givne situationer. Dermed har DU taget kontrol over angsten i stedet for angsten har kontrol over dig.


Samtaleterapien bør tage udgangspunkt i dine ressourcer og dét der gør dig unik.


Du er hjertelig velkommen til at kontakte mig uanset hvad din baggrund er og hvad du kommer med.

De bedste hilsner

Pernille Salling

Psykoterapeut MPF og familieterapeut

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.