Hvad er spædbarnsterapi?

Skrevet d. 27-10-2017 15:25:57 af Charlotte Grumme - Parterapeut, Psykoterapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Spædbarnsterapeut, Stressterapeut

Hvad er spædbarnsterapi?

Spædbarnsterapi er at sætte ord på et traume, et menneske har fået før det fik sprog. Ved at italesætte traumet (traumerne) frigøres den energi der har været bundet i traumet.


Ikke blot unge og voksne, men også små børn og spædbørn kan forstå, når man taler til dets følelser -- også selv om barnet endnu ikke har noget aktivt verbalt sprog.


Hvad kan påføre et barn traumer?

Et spædbarn kan blive traumatiseret, når det udsættes for så voldsomme og ubehagelige oplevelser, at barnet ikke selv er i stand til at bearbejde oplevelsen. Eksempelvis hvis barnet har været igennem et sygdomsforløb, en voldsom fødsel eller på anden måde har haft en belastende start på tilværelsen som tab en omsorgsperson, adskillelse fra mor efter fødslen, eller begge forældre eller lignende traumatiske hændelser. For slet ikke at tale om børn som har lidt af omsorgssvigt under den ene eller anden form.  


Hvordan viser et barn at der er noget galt?

Barnet kan f.eks. vise at der er noget galt ved at være konstant uroligt, have svært ved at falde i søvn eller være svær at trøste.


Symptomerne kan også vise sig ved nervøsitet, gråd, søvnløshed, uro, skrig, manglende appetit og så videre.

 

Hvorfor terapi for spædbørn?

Det er lettere at afhjælpe et lille barns vanskeligheder, end at aflaste et større barn for sine følelsesmæssige blokeringer.

Det lille barns sunde drivkraft tager over, hvis det, der forhindrer det i at udvikle sig sundt og naturligt, bliver fjernet.

Spædbørn og små børn reagerer hurtigt på forandringer, stemninger og belastninger, såvel når det går den rigtige som den forkerte vej.

Hvis man ikke sætter ind og hjælper det spæde eller lille barn, er der risiko for at barnet får spærret for en række udviklingsmuligheder.

Traumatiske oplevelser kan betyde at barnet trækker sig fra omverdenen og at den basale tillid til andre, som barnet er født med, bliver reduceret.

 

Hvordan foregår spædbarnsterapi?  

Efter et langvarigt og grundigt formøde med barnets forældre, hvor hele barnets livshistorie foldes ud, vil terapeuten finde de "nedslagsområder" hvor man kunne forestille sig at barnet er traumatisk ramt. Derefter mødes barnet med forældrene og terapeuten, og terapeuten fortæller barnet dets historie. Selv alvorlige sandheder er langt lettere for barnet at håndtere end usandheder. fordi alt det som er usagt, det binder energi.

Kan man lave spædbarnsterapi med unge og voksne?

 Ja, hvis en ung eller voksens traume har sit udspring i den førsproglige udviklingsfase, kan spædbarnsterapi også komme på tale.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.