Handicappede børn og seksualitet

Skrevet d. 11-11-2014 11:12:46 af Lene Alexander - Sexolog, Kropsterapeut, Parterapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Psykoterapeut, Supervisor, Traumeterapeut

Workshop om handicappede børn og seksualitet

Vend tabu til arbejdsglæde og gode relationer!

Seksualiteten hos mennesker med handicap er et tabu, og det forstærkes ofte af tilgangen til den.

En tilgang, der:

  • Påvirker arbejdsmiljøet negativt
  • Stresser, skaber usikkerhed og sygdom
  • Øger chancen for seksuelle overgreb (2-3 gange større)
  • Præger utryg og usund adfærd.

Seksualitet kan ikke undertrykkes – heller ikke hos mennesker med et handicap. Om den kommer til udtryk på en positiv eller negativ måde afhænger af, hvordan den håndteres. Håndterer vi den rigtigt, forbedrer det arbejdsmiljøet og skaber et tryggere og sundere forhold til de handicappede. Det reducerer antallet af ubehagelige oplevelser.

Oplev et foredrag eller en workshop, der vender tabu til glæde

Handicap og seksualitet behøver ikke at være svært at arbejde med. Oplev, hvordan et underholdende, inspirerende og opløftende arrangement gør det let at forholde sig til et vanskeligt emne. Lær om:

  • Seksuel udvikling fra barn til voksen
  • Berøring – hvad gør det ved os? - Fysisk berøring er essentielt for menneskets overlevelse
  • Kroppens udvikling – Krop, sind og tanker har en afgørende betydning for en sund krop
  • Normer, regler/etik og moral – generelt styret af sociale regler, som er kulturelt specifikke og varierer voldsomt
  • Grænser/respekt – Individuelle grænser skal respekteres, hvordan lærer vi hinandens grænser at kende?

Lidt om mig

Jeg er sexolog, parterapeut og mor til en multihandicappet dreng. Jeg har erfaring fra foredrag og undervisning i handicap og seksualitet. Har individuelle samtaler med medarbejdere, forældre til handicappede børn og handicappede.

Uddrag af WHOs definition af seksuel sundhed

Seksualitet er en naturlig del af menneskets udvikling gennem alle livets faser og inddrager både fysiske, psykologiske og sociale komponenter. Seksuel sundhed indebærer en positiv tilgang til menneskelig seksualitet og er derfor en essentiel del af den reproduktive sundhed. Den omfatter integration af et individs kropslige, følelsesmæssige, intellektuelle og sociale aspekter på en måde, som positivt beriger og forstærker personlighed, kommunikation, kærlighed og almenmenneskelige relationer.

På gensyn Lene Alexander

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.