Håndtering af vredesudbrud og 'anger management'

Skrevet d. 8-11-2014 18:07:31 af Keld Hansen, Ph.D. - Psykoterapeut MPF, Coach, Parterapeut

Vredesudbrud viser sig på rigtig mange måder:  Vi smækker med døren, kaster med koppen vi har i hånden,  slår hånden i bordet, råber og skriger, taler nedgørende om den anden, går vores vej, eller i værste fald slå den anden; jeg tror, at listen er næsten uendelig. Nogle gange kaldes det for ‘temperament’ for at gøre det mere acceptabelt og måske for at undgå at gøre noget ved det: ’Jeg har meget temperament, sådan er jeg’. 

Vredesudbruddet giver en umiddelbar aflastning af et pres indeni, men det skader også vores relationer til andre mennesker.  Vredesudbrud er det samme som at udad reagere, udagere, eller  lave acting out, og skyldes at vi ikke kan rumme vores vrede følelser i kroppen, men giver alene plads til vredens impuls:

Vredesudbrud er derfor ikke det samme som den vrede følelse.  Vredesudbrud kommer i virkeligheden til at forhindre os i mærke vores vrede følelser! Vredesudbruddet bliver en forsvarsmekanisme mod at mærke følelsen eller følelser. Der kan godt ligge blandede ubevidste følelser, f.eks. vrede og kærlige følelser,  bag vredesudbruddet.

Sammenblandingen af vredesudbrud og den vrede følelse gør også at mange af os lægger afstand til vores egen vrede, fordi den forveksles med vores pinlige og ukontrollerede vredesudbrud.  Vi får ikke hilst vores sande følelse af vrede velkommen som en sund og naturlig følelse af behov og vilje til at passe på os selv.

Når vores pinlige og ukontrollerede adfærd går op for os, får vi travlt med at rulle vores adfærd baglæns, vi ville ønske at vi ikke havde flippet så dan ud! Vi angrer vores adfærd. Dybest set er angeren bare bagsiden af vredesudbruddet. Begge dele skyldes, at vi ikke kan håndtere den sande følelse af vrede i kroppen.

For at kunne håndtere vores vrede følelser på en god og konstruktiv måde, er det nødvendigt at få kontakt og rumme følelsen i kroppen. Den vrede følelse rummes først tilstrækkeligt i kroppen, når vi kan mærke vreden fysiologisk (den breder sig som en varme i kroppen), mærke følelsen motorisk  (vi kan mærke vores impulser til at forsvare os, - men uden at gøre det!) og kan sige,  at vi er vrede (kognitiv forståelse af, at vi er vrede).

Hvis vi tidligt i livet har lært, at vores vrede følelser er uønskede og dermed en trussel for vores relationer, så kan vi heller ikke som voksne rumme de vrede følelser i vores krop. De vrede følelser forbliver ubevidste, og det eneste der kommer til udtryk er den impulsive adfærd. Til stor skade for vores relationer og dermed til skade for os selv.

Vejen frem til kunne styre sit temperament og sine vredesudbrud er derfor at arbejde i  terapi med igen at komme til at rumme den sande følelse af vrede i kroppen, kunne mærke følelsen i kroppen og kunne agere hensigtsmæssig på sin følelse, f.eks. ved at kunne sige: ’Det du lige sagde til mig, gør mig rigtig vred! Den behandling vil jeg ikke finde mig i!’

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.