Fungerer dit parforhold ikke?

Skrevet d. 12-11-2014 06:36:15 af Peter Damgaard-Hansen - Psykolog

INTENSIVE PAR-TERAPEUTISKE OPHOLD I THY

Fungerer dit parforhold ikke?

Så har du brug for et nyt,

    - men ikke nødvendigvis en ny partner!

Et kortvarigt, men intensivt par-terapeutoisk forløb over 2-3 dage i Thy er  en unik og effektiv måde at arbejde med sit par-forhold på,  som har en række fordele i sammenligning med traditionelle tilgange.

Det intensive forløb egner sig især til alvorlige par-kriser, hvor det er afgørende at opnå konkrete og mærkbare resultater hurtigt. 

Men par, der blot ønsker at berige kendskabet til hinanden og uddybe intimiteten i relationen er ligeledes begejstrede for denne intensive tilgang.

Par-forløbet kan i øvrigt altid suppleres med individuelle sessioner, hvis det ønskes eller synes at kunne gavne processen.

Det daglige program

Vi arbejder 2-3 timer om formiddagen, holder en 3 timers frokostpause og arbejder så igen 2-3 timer om eftermiddagen.

Eller man kan nøjes med at arbejde 3 timer dagligt og strække forløbet ud over 4-5 dage og på den måde få mere tid til rekreative udfoldelser.

Intensiteten af terapiforløbet vil altid kunne planlægges helt efter deltagernes ønsker og behov, og jeg vejleder gerne heri.

Omgivelserne

Den omgivende natur, også kendt som Danmarks første og største nationalpark, tilbyder en sjældent betagende skønhed med vidstrakte hedearealer, klitplantager og kilometervis af strande ved Vesterhavet.  Disse omgivelser danner ideelle rammer for afslapning, vandreture og personlig fordybelse i de ting man arbejder med.

Godt at komme væk sammen

Det er godt for mange belastede par-forhold at komme væk fra de vante omgivelser og de her indarbejdede daglige stressede rytmer, og forpligtelser, der ofte dræner alt for meget  af den energi man netop har brug for, når man skal bryde dysfunktionelle mønstre og vaner.

Problemets kerne

Det at kunne give sit forhold en koncentreret opmærksomhed over et par dage åbner på forbløffende kort tid op for nye perspektiver, problemløsninger og udviklingsmuligheder i et omfang der altid er overraskende. Deltagerne får mulighed for at opleve, at der for engangs skyld er al den tid der er brug for til at få snakket de ømtålelige emner igennem og til bunds.

Den intensive fremgangsmåde gør det således muligt at nå ind til problemets kerne hurtigere og få gjort noget ved den med det samme. Par, der anså deres par-krise for håbløs, finder ofte nyt håb i denne proces. Nødvendige redskaber og færdigheder udvikles og indøves på stedet og tages med hjem.

Holder det?

Nye færdigheder skal her – som ved alt andet – holdes vedlige.

I det omfang det ønskes og anses for gavnligt arrangeres  opfølgning via Skype sessioner. Eller et nyt og som regel kortere ophold kan aftales 2-3 måneder senere. Eller begge dele.

Økonomi

Denne måde at få par-terapi på forudsætter naturligvis en større økonomisk investering umiddelbart. Hvor meget det løber op på afhænger selvsagt af hvor mange sessioner vi bruger samlet. Men alt tyder på at fremgangsmåden set i relation til udbyttet er betydelig mere økonomisk end traditionelle fremgangsmåder der ofte kan strække sig over mange måneder uden at der nødvendigvis sker de ønskede ændringer. 

Overnatning

I kraft af mit kendskab til det lokale område er jeg gerne behjælpelig med at finde hytteleje tæt ved kysten til særdeles rimelige priser.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.