D-vitamins betydning for neuropsykiatriske tilstande

Skrevet d. 9-2-2015 15:21:59 af Mahmoud Ashkanian -

I nyere studier har man fundet D-vitaminreceptorer (VDR) såvel i immunceller som i en række områder i hjernen. Der er fundet association mellem lav D-vitamin og en række neuropatologiske tilstande, herunder ved såvel psykiatriske lidelser som depression, angst og skizofreni som neurologiske sygdomme som Alzheimer-demens og multipel sklerose.

D-vitaminet, også kaldt soltriol, som betyder »sollyshormonet«, menes altså at spille en rolle i udviklingen af fx seasonal affektive disorder (SAD) og dermed vinterdepressioner.

Allerede i år 450 før kristi fødsel mente Hippokrates, at der skulle være en sammenhæng mellem fødselstidspunktet på året og en senere udvikling af visse sygdomme. Nedsat eksposition for sollys med deraf følgende lavt D-vitaminniveau hos gravide kvinder kunne tænkes at forklare den hyppigt påviste øgede forekomst af fødsler i vintermånederne af børn, der senere vil udvikle skizofreni og bipolar sygdom. Ved at gennemgå publikationer fra mere end 250 forskellige studier fandt man således, at patienter med både skizofreni og bipolar tilstand hyppigere var født i vinter-forårs-perioden (5-8%).

 

(uddrag fra min artikel i ugeskrift for læger: D-vitamins betydning for neuropsykiatriske tilstande, 2010

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.