Bevidsthedens hjul - Bevidstheds integrerende værktøj

Skrevet d. 6-2-2019 09:12:10 af Philip Poulsen - Coach, Mentor, Mentaltræner

I dette indlæg, får i overblikket over ét af de værktøjer, der fremmer vores intergration, i jagten på mestring af vores liv og sande jeg.Bevidsthedens hjul består af 4 elementer i vores liv, som vi kan være bevidste og opmærksomme på. Disse inkluderer vores 5 sanser, vores kropslige sanser, vores mentale aktiviteter af følelser, tanker eller minder, vores følelse af relationelle forbindelser - med andre mennesker, med os selv eller med universet.

 

I midten finder du den frie bevidsthed. Det er her, hvor du kan slippe fri fra de kendte bevidsthedsområder, og blot ''være til'' uden at være bevidst omkring noget specifikt. Mange kender måske også denne følelse, når de er i ''flow'' eller mister al fornemmelse af tid og sted. Når du lærer at mestre de forskellige dele, lære du også at være i centrum af bevidstheden, som mest af alt, kan beskrives som ''frihed'' og total tilstedeværelse. Èt af de allerførste skridt i mod mestring af dit liv. Du vil opdage, at for at mestre dit liv, må du også kunne være bevidst omkring de mange elementer, som du kan være bevidst omkring

 

Vi kan med dette værktøj lærer, at blive bevidste om det, vi mennesker, kan være bevidste omkring. Denne bevidsthed om det ''kendte'' som vi kan være bevidste omkring, skal bruges til at integrere en sammenhængende oplevelse af at være til. En oplevelse hvor din egen frie vilje er drivkraften bag din livskvalitet.

 

En regelmæssig reflekterende praksis, som for eksempel bevidsthedshjulet styrker sindet ved at integrere vores bevidsthed og give os mulighed for at leve et fuldt og livsvigtigt liv.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.