Neuropsykologisk undersøgelse

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse?

En neuropsykologisk undersøgelse er en undersøgelse af mentale funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed, problemløsning m.v. Sådanne færdigheder kaldes i fagsprog kognitive funktioner, afledt af det latinske 'cognitio', der kan oversættes ved tænkning.

Hvorfor en neuropsykologisk undersøgelse?

Den neuropsykologiske undersøgelse skal foretages, hvis man ønsker svar på spørgsmålet om sammenhængen mellem en persons kognition eller adfærd og hjernefunktion.

Der kan henvises til neuropsykologisk undersøgelse i forbindelse med:

  • Beskrivelse af intellektuelle ressourcer ved afdækning af arbejdsevnen, herunder vurdering af indlæring og hukommelse, overblik m.m.
  • Bestemmelse af intellektuel funktion hos unge og voksne med svage ressourcer – i forbindelse med overvejelser om uddannelse, revalideringsplanlægning el. pension.
  • Kortlægning af intellektuelle færdigheder hos unge med (mistanke om) tidligt erhvervet hjerneskade i forbindelse med erhvervsafklaring, pædagogiske tiltag, revalidering eller pension.
  • Undersøgelse for mistanke om demens, fx efter mangeårigt alkoholmisbrug, udsættelse for organiske opløsningsmidler, tidlige stadier af Alzheimers syge, blodpropper, demens m.m.
  • Udredninger med henblik på afklaring af om hjerneskade eller psykiatriske lidelse er årsag til problemer med tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Vurdering af intellektuelle eller adfærdsmæssige følger efter hjerneskader, fx efter blodpropper i hjernen (apopleksi), slag mod hovedet (kranietraumer), stofskiftelidelser m.m.
  • Vurdering af intellektuelle, adfærdsmæssige eller personlighedsmæssige ændringer efter hjerneskade som led i erstatningssager.
  • Vurdering af kognitive vanskeligheder som led i etablering eller revision af genoptræningsplaner for hjerneskadede.

Få en neuropsykologisk undersøgelse

Iben Zacho Amina Hollenborg Jeannett Lykke Mortensen Haris Omano
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.