Tilgivelse og fortrængning

Skrevet d. 8-11-2014 10:07:51 af Annette Berthelsen - Psykolog

Jeg kan høre, at du har lidt, og nu holder du mig ansvarlig for dine lidelser.

At tilgive er at forstå, at den anden ikke kunne have handlet anderledes.

Betyder det, at man skal kunne tilgive alt. Nej.

Når ens partner, ens forældre, eller hvem det nu kunne være igen og igen holder dig ansvarlig for deres lidelser, og på baggrund heraf igen og igen udsætter dig for overlast eksempelvis i form af verbale overgreb, eller psykisk og fysisk terror, og hvor årsagen til deres adfærd og forklaringen altid den samme, nemlig dig, og det altid går ud på, at HVIS BARE du……, så behøvede de ikke, at ………, og så havde det hele taget sig anderledes ud. Hvis det er hverdagsliv, kan det være nødvendigt, at fortrænge det passerede for igen at kunne få hverdagen til at fungere og for at kunne tro på, at HVIS BARE ….

Imens vi prøver og prøver dør vores kærlighed. Mens ellers sker der ikke noget. Vi kommer aldrig til at gøre det rigtig, der er altid et nyt HVIS BARE…….

Hemmeligheden er tilgivelse. Den indtræffer, når du indser, at hverken du eller den anden kunne handle anderledes, og at der ikke fandtes noget HVIS BARE. Når du ved, at der ikke på noget tidspunkt har eksisteret et valg i den aktuelle situation, at det hele ville ske alligevel, åbner din bevidsthed sig, og det bliver muligt igen at få dig selv og den energi, du har bundet i fortrængningerne, tilbage  

Du kan nu, hvor der ikke længere eksisterer noget HVIS BARE, uanset hvor hæsligt og smertefyldt det end måtte værre, tage mindet op af erindringens kar. Du kan mindes, og du kan sørge.

Det kan tage lang tid at komme frem til en erkendelse og en indrømmelse af, hvad vi har været medvirkende i, når vi blev gjort til den ansvarlige for modpartens lidelser, og efterfølgende påtog os skylden.

Vi har fortrængt den ene hæslige oplevelse efter den anden, bare der eksisterede et HVIS BARE.  Men hvis du ved, at der ikke var noget HVIS BARE til at begynde med, at der hele tiden har været tale om en illusion, da kan mindet frigives, der kan sættes ord på, og du kan begynde på en proces, der kan føre dig frem til en sand frigørelse.

Mange mennesker har en god indlevelsesevne og et lavt selvværd. For dem sker det ofte, at de let kommer til at føle sig ansvarlige for, hvad andre føler. Derfor prøver de at tilgive grænseoverskridende angreb på deres personlige integritet. Med årene kan nogle mennesker risikere at få mast sig selv helt ind i et hjørne bag alle fortrængningerne med eksempelvis svær depression til følge Fortrængningen sker fordi, der ikke er plads til al den aktive smerte i vores sind. Smerten er aktiv, så længe vi tror på, at det eksisterer et HVIS BARE, og den må derfor fortrænges.  Her går tilgivelse ind og skaber den nødvendige plads, så vi igen kan komme til at handle. Når der ikke længere er et HVIS BARE, er det igen muligt at foretage et valg. Vil jeg være en del af dette her? Hvad enten svaret er ja eller nej.Så skab forandring. Flyt dig. Tænk ikke mere på HVIS BARE.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.