Stress – hjælp din kollega

Skrevet d. 10-7-2016 12:36:42 af Trine Moll - Psykolog

Det kan være svært at iagttage en kollega ryge længere og længere ud i stress.Hvad kan man egentlig gøre? Læs dette blogindlæg og bliv inspireret

Stresser en invaliderende lidelse og koster meget livskvalitet og tabt arbejdskraft.Det er derfor vigtigt, at kolleger og ledere kan spotte stress. Men hvordan gørman det?

Jegblev ringet op af en omsorgsfuld og bekymret leder. Han ville vide mere om,hvordan han kunne hjælpe sin medarbejder, der er ramt af stress. Vi fik en godsnak om dette og fik aftalt et forløb, der to måneder senere medførte ordene ”godtvi satte ind tidligt”. Og det er netop afgørende – at sætte tidligt ind, indenden stressramte bryder grædende sammen, ryster, mister hukommelsen, får invaliderendefysiske symptomer, falder om eller må sygemeldes.

Stresser en rigtig svær lidelse at have for den enkelte, og det er et kæmpesamfundsmæssigt problem. Stress hos en kollega er aldrig dit ansvar, men jegtænker, at alle har et medmenneskeligt ansvar for omsorgsfuldt at hjælpevedkommende med at gå til chefen og få hjælp til at vende udviklingen.

Detman kan være opmærksom på hos sine kolleger er ændringer i adfærd, humør og præstation.

Bliverden ellers så glade kollega kort for hovedet, indelukket og vil ikke længeremed til frokost? Glemmer den ellers så pligtopfyldende kollega pludselig smådetaljer og vigtige aftaler? Spørger han eller hun om ting, I allerede har taltom? Og bliver vedkommende forvirret og uklar, så kan det være tegn på stress.

Dastress medfører en lang række symptomer, herunder nedsat kognitiv funktionsevne– altså den måde, hvorpå man tænker, har overblik, koncentrerer sig og træfferbeslutninger på – vil den stressramte ofte ikke selv være opmærksom på, at derer tale om stress, førend vedkommende ikke længere ”bare kan tage sig sammen”. Nårdet bliver tydeligt, at din kollega har brug for hjælp, så overtag på enomsorgsfuld måde. Det kan være, at kollegaen har brug for et skub for at gå tilchefen, eller det kan være, at du må gøre det for vedkommende. Den stressramtemangler overblik og kan ikke længere selv få sagt fra. Når først symptomerne erså tydelige, at kolleger ser det, så kan man være sikker på, at det har ståetpå meget længe, og at den stressramte har forsøgt at mestre det i meget langtid selv. Stress er ikke noget, der opstår hen over en enkelt weekend!

Derforer det vigtigt, at kolleger og leder hjælper med at spotte stress. Denstressramte vil ofte selv bortforklare sine reaktioner og sine symptomer. ”Jeghar bare lige travlt inden ferien” …”Jeg skal bare lige aflevere den næsteopgave”… Hvis din kollega ”bare lige skal nå deadline, så ændrer det hele sig”,så vær vedholdende – spørg ind efter deadline og påpeg, at du fortsat erbekymret.

Denstressramte, der endnu ikke har erkendt sit problem, vil ofte påtage sig opgaver,hvor du kan se, at det ikke er hensigtsmæssigt. Stil spørgsmål til, om det nuogså er en god ide, når du kan se, at vedkommende er presset. Hvis du i stedetselv påtager dig opgaven, så italesæt det overfor chefen, så det blivertydeligt, hvis problemet er, at der er for mange opgaver til for få hænder. Denstressramte mangler overblik og har derfor svært ved at prioritere i sineopgaver og har svært ved at huske, hvad der mangler at blive gjort. Påpegbehovet for at få sorteret i opgaverne og bed den stressramte om at få chefentil at hjælpe med at prioritere sine opgaver – hvad er vigtigst i hvilkenrækkefølge, og hvad skal gøres hvornår.

Denstressramte har brug for, at nogen omsorgsfuldt hjælper med at bremseudviklingen, før det går helt galt og lang sygemelding, depression eller andetkommer oveni. Som kollega er du den nærmeste. Det kræver ikke en særliguddannelse at se stress, men opmærksomhed overfor vores medmennesker erafgørende. Din omsorg kan betyde alverden for den, der har brug for det.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.