Personlig stress, arbejdsrelateret stress og stress kollaps.

Skrevet d. 26-2-2017 12:16:41 af Harald Villemoes - Psykoterapeut MPF

Ofte skelnes mellem personlig stress og arbejdsrelateret stress.
Forskellen ligger dog mere i, hvad der udløser stress, end i, hvad årsagen er til stress lidelsen.

Stress skyldes ofte, at man ikke er opmærksom på og respekterer sine egne grænser, ignorerer de indre faresignaler og fortsætter på trods af, at tanken er tom.
Til sidst kan man kollapse og sidde som en zombie uden mening eller energi.

At føle sig stresset i hverdagen opleves ofte som et press udefra. Men dybest set er det jo et pres, man selv skaber – måske ved at være enig med omgivelsernes pres, måske fordi men ikke kan overskue konsekvenserne ved at sige nej, eller måske fordi man frygter at blive ramt, hvis man ikke lever op til omgivelsernes forventninger.

Man kan på en måde ikke gøre for det, man har ikke lært at passe på sig selv, så man skaber et godt liv. Det er netop det, psykoterapi kan hjælpe med.

Hvis man i længere tid ignorerer stress symptomer, kan man pådrage sig alvorlig stress, der kan føre til stress kollaps. Det er særdeles farligt for helbredet og kan medføre varige skader og men.
At komme over det kræver 
dels længere tids ro uden belastninger og dels, at den stressramte lærer at mærke og sætte de nødvendige grænser.

Dette læres i et terapeutisk forløb.
Ofte er 3 – 6 sessioner tilstrækkeligt til, at personen kan leve videre uden at blive ramt igen.

Jeg er udover psykoterapeut også stressvejleder med eksamen fra StressAkademiet og har arbejdet som stressvejleder i en større erhvervsvirksomhed og kender arbejdslivets udfordringer fra et langt arbejdsliv.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.