God ledelse - hvad skal der til?

Skrevet d. 8-11-2014 18:09:45 af Lars Hasselbalch - Coach

Gode ledere kan mærkes, når de er på. Det kan tydeligt fornemmes hvem de er, hvad de står for og hvad de vil.

Det er lederens vigtigste opgave at motivere, inspirere og skabe resultater gennem andre. Den gode leder formår, med sin daglige ledelsesadfærd, at omsætte virksomhedens strategi og værdigrundlag til målrettet handling og resultater.

Den gode leder har selvindsigt, kender sine styrker og svagheder, kender egne grundlæggende værdier og har modet til at efterleve dem i dagligdagen. Kan en leder dette, fremstår han autentisk og troværdig og vil opleve stor loyalitet og entusiasme fra sine medarbejdere.

En leders selvbevidsthed, og viden om, hvem han selv er, er proportional med de resultater, lederen skaber.

En leder vil møde mange forskellige opgaver og udfordinger. En leder skal være rollemodel, kunne konfliktløse, sætte kursen, ansætte og afskedige medarbejdere, sætte sig i respekt, tale sine medarbejderes sag, og samtidig være loyal overfor sin ledelse / bestyrelse. Og så skal lederen kunne uddele ordrer og være autoritær.

Der findes ikke en standard formel for hvad der på et givent tidspunkt er den "rigtige" ledelseshandling eller "gode" leder Dét, der er den rette handling i den ene situation, er det ikke i den næste. Og da det sjældent er muligt at gå i tænkeboks i forhold til den konkrete situation, må lederne ofte handle baseret på deres værdigrundlag og intuitive fornemmelse for hvad der er den rette ledelseshandling. Og det er her den gode leder adskiller sig fra den middelmådige leder. Den gode leder kan, på baggrund af sin selvindsigt og sin tro på sig selv, handle autentisk, troværdigt, og med mod og integritet.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.