Christina Enemark - Psykoterapeut

Christina Enemark

Psykoterapeut

Boeslunde, Online

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Individuel terapi 650 kr. Aftal tid

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 87 10 69

Online

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Online Samtale terapi 650 kr. Aftal tid

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 87 10 69

Hos GoMentor foregår online samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. Psykologer, Psykoterapeuter og Coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og har kortere ventetider. GoMentors platform til online samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening

Online samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iPad og iPhone.

Beskrivelse

Hvad er Psykoterapi?

Psykoterapi er at arbejde med vores historie. Det er at arbejde med de lyse og mørke sider af vores liv. Det er at kaste lys og forståelse på de roller, adfærd og handlemønstre vi har skabt os, så vi kan være, med både vores historie, nutid og vores fremtid.


Der er i de senere år opstået en kultur, som bærer præg af tidens tendenser mod at strømline, effektivisere, optimere og præstere. Vi søger et quick-fix til at kunne klare mere, blive dygtigere, bedre, hurtigere, tyndere osv.


Menneskers ambitioner har ofte rod i et mere eller mindre ubevidst ønske om at reparere noget, som vi føler gik galt tidligere i liver eller i barndommen. Ved at få sådanne historier frem i lyset og opdage en ny måde at forholde sig til dem på, kan vi opnå en helt anden frihed, glæde og tilfredshed med os selv og vores liv.

Hvorfor psykoterapi?

Der kan være mange forskellige grunde til at opsøge en terapeut. For nogle er problemstillingen helt tydelig, for andre er det ikke umiddelbart til at sætte ord på. Nogle temaer I terapi kunne være. 

  • Sorg
  • Stress
  • Forældrerollen

Mange opsøger også en terapeut med mere uklare problemstillinger. Livet kan simpelthen føles svært. Måske fungerer tingene bare ikke. Det kan være en følelse af ikke at høre til, fastlåsthed, en ubestemt længsel efter at ville noget andet eller noget mere, angst, sorg eller indre tomhed. Ting kan hobe sig op og gå i hårdknude. I terapien kan vi sætte ord på og få løsnet kunderne op.

Sorg

Du gennemgår måske en af de kriser, som de fleste af os kommer ud for på et tidspunkt i vores liv, men som ikke bliver lettere at håndtere af den grund.


Skilsmisse, sygedom, dødsfald eller ulykker skaber dramatiske omvæltninger i livet og tvinger os ud i nogle situationer, vi aldrig tidligere har været nødt til at forholde os til. Nogle gange betyder det, at vi er nødt til at stille nogle helt fundamentale spørgsmål til os selv for at komme videre.

Stress

Stress er en hyppig årsag til, at vi søger hjælp hos en terapeut. I en verden, hvor det i vores professionelle liv ikke sjældent handler om at optimere og præstere perfekt, oplever mange en følelse af utilstrækkelighed. Når kroppen og sindet er i en tilstand af stress, kan selv små udfordringer forekomme uoverstigelige.


I terapien får du mulighed for at træde ind i et fredfyldt rum, uden pres og uden forventninger om her og nu resultater. Her søger vi at skille tingene ad og finde ind til, hvad der kan være den rigtige tilgang til tingene for dig.

Forældrerollen

At blive forældre er en lykkelig begivenhed, men ikke desto mindre en stor omvæltning og udfordring. Forældrerollen konfronterer os med vores egen barndom og vi viderefører mere eller mindre bevidst handlemønstre, vi har arvet efter vores egne forældre.


Terapien kan hjælpe med at få afdækket årsagerne til nogle af de mindre hensigtsmæssige måder, vi agerer på i relationen til vores børn. Ved at få afdækket gamle mønstre bliver det også muligt at forholde os til dem, gøre os fri af dem og vælge andre måder at håndtere forældrerollen på.

Terapeut-klient relationen

Terapi er en samtale, som finder sted mellem to mennesker. Terapeutens opgave er at skabe et rum, hvor der er plads til at denne samtale kan finde sted. Det gør jeg ved at møde det andet menneske helt åbent, uden fordomme og ved at lytte med respekt og empati.


At komme til terapeut kræver et stort mål af vilje til at være åbent og ærligt til stede i terapien. Det er ikke altid, at dette er muligt til at begynde med, men viljen må være der.


Når man opsøger en terapeut vil det i sagens natur ofte være fordi, man er ked af det, oprevet, vred eller stresset. Alle disse følelser er der plads til i det terapeutiske rum. Som terapeut har jeg en ro, der smitter. Jeg bruger nogle gange det billede på terapien, at jeg kaster et anker ind i rummet, hvorefter vi kan ligge roligt i stormen.


Det er i dette rum af ro, at tingene dukker op til overfladen og vi kan begynde at bearbejde dem.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.