Søvnrædsel

Ulig natlige mareridt, påvirker søvnrædsel - også kaldet night terror - typisk personer under ikke-REM søvn. Der er dog også andre forskelle. For det første, vil personer der lider af søvnrædsel ofte vågne brat op og skrige, og vil typisk ikke kunne huske sin drøm efterfølgende. Dette kan skyldes, at drømmene finder sted udenfor REM-stadiet af ens søvn. Selvom der er forskelle mellem søvnrædsel og natlige mareridt, er nogle af farerne vel disse søvnforstyrrelser de samme, herunder problemer med parforhold og andre følelsesmæssige problemer. Med GoMentor.com som platform, kan man få online terapi for søvnrædsel, fordi vi forstår alvoren af dette problem. 

Årsager til søvnrædsel

Nogle vil måske opleve denne søvnforstyrrelse af biologiske årsager, der relaterer sig til hjernen eller centralnervesystemet. Arvelighed menes også at spille en mindre rolle i udviklingen af denne lidelse. Hvis ikke der er medicinske eller misbrugsrelaterede årsager til søvnrædsel, kan det også skyldes stress eller et voldsomt følelsesmæssigt traume. Uanset den specifikke årsag, kan søvnrædsel være hårdt at stå overfor. 

Symptomer på og farer ved søvnrædsel

Hvis man ofte vågner kort tid efter, at man er faldet i søvn ved, at man skriger og er rastløs, kan det være et tegn på søvnrædsel. Et andet symptom kan være, at man ikke kan huske drømmen i detaljer. Udover disse ganske tydelige tegn, er der en række andre faktorer der kan indikere søvnrædsel, herunder søvnængstelighed, undgåelse af søvn, depression eller andre mentale lidelser. Fordi søvn er så vigtigt for ens overordnede helbred, kan denne lidelse have alvorlig indflydelse på en, både fysisk og psykisk. Derudover kan det også have negativ effekt på ens interpersonelle relationer. 

Behandling af søvnrædsel

En vigtig del af behandlingen for søvnrædsel er, at man kommer til bunds i problemet. Det er derfor vi har tilknyttet en række uddannede terapeuter her hos GoMentor.com, som specialiserer sig indenfor søvnforstyrrelser. De kan hjælpe med at afdække, hvorfor disse mareridt opstår. Derudover kan de tilbyde viden og vejledning i forhold til håndteringen af søvnrædsel. Online behandling omfatter også gruppeterapi, som gør det muligt for folk der lider af denne søvnforstyrrelse, at kommunikere med personer i samme situation. 

Definition af Søvnrædsel

Søvnrædsel medfører, at man vågner under REM-søvnen, typisk kort tid efter man er faldet i søvn. Terapi og rådgivning er begge gode metoder til at få hjælp til denne søvnforstyrrelse.

Symptomer på / Grunde til Søvnrædsel

  • Man vågner ved at skrige
  • Man husker ikke detaljerne ved sin drøm
  • Angst for at sove
  • Depression
  • Man undgår søvn 

Natlige Mareridt

Personer der lider af natlige mareridt oplever typisk at vågne helt, efter at have haft en skræmmende drøm. Det er ofte nemt at huske specifikke detaljer om drømmen. Et andet symptomer på denne søvnforstyrrelse er, at personer der lider af natlige mareridt typisk ikke er højlydte i forbindelse med, at de vågner op, ulig personer der lider af søvnrædsel. Selvom de fleste har mareridt fra tid til anden, vil det tyde på natlige mareridt, hvis problemet er vedholdende igennem længere tid, og samtidig har stor indflydelse på ens liv. Mareridt adskiller sig fra almindelige drømme ved, at de typisk efterlader et negativ følelse i kroppen. Hvis mareridt bliver et problem, kan der være behov for ordentlig hjælp. Man kan få hjælp med online behandling via GoMentor.com 

Årsager til natlige mareridt

For nogle kan et stort psykisk traume eller en anden mental sygdom forårsage natlige mareridt i et omfang, så det bliver et problem i hverdagen. Hvis ikke der ligger nogle permanente psykiske forhold bag, kan det være forårsaget af stress eller en søvnforstyrrelse. Af en eller anden grund, lader kunstneriske og følsomme personer til, at være mere udsatte for denne specifikke form for parasomni. Andre årsager til natlige mareridt kan være receptpligtig medicin der kan have mareridt som en bivirkning. 

Symptomer på og farer ved natlige mareridt

Nogle personer vil måske fejlagtigt blive diagnosticeret med post-traumatisk stress syndrom, efter symptomerne ligner hinanden en smule. Dette kan skyldes, at psykiske traumer spiller en rolle med hensyn til natlige mareridt. Det primære symptom på denne søvnforstyrrelse er selve mareridtene, samt søvnængstelse og besvær med eller uvillighed imod, at falde i søvn på grund af mareridtene. Mangel på god, sammenhængende søvn kan have stor negativ indflydelse på ens liv. 

Behandling af natlige mareridt

Hvis natlige mareridt er et problem, kan det have store konsekvenser for ens liv. Det er derfor vi har skabt et system, så man kan få online terapi for denne samt andre lidelser. Vi har tilknyttet en række uddannede terapeuter, som specialiserer sig i denne form for parasomni, og kan hjælpe til håndteringen af alle de symptomer der er forbundet med denne lidelse. Derudover kan behandling for natlige mareridt også hjælpe til, at man undgår andre søvnforstyrrelser. Man kan også få online gruppeterapi via GoMentor.com, der kan bidrage med moralsk opbakning når man skal bearbejde denne lidelse. 

Definition af Natlige Mareridt

Natlige mareridt er en søvnforstyrrelse, der gør, at man vågner fra sin søvn på grund af skræmmende drømme, der står meget klar, også efter man er vågnet. For mange vil terapi og rådgivning udgøre den mest effektive behandling for natlige mareridt

Symptomer på / Grunde til Natlige Mareridt

  • Angst for søvn
  • Besvær med at falde i søvn
  • Man undgår søvn
  • Livagtige, skræmmende drømme der går igen

Find hjælp til Søvnrædsel

Annette Thomsen Rikke Fleckner Bente Jacobsen Bente Vinther Gunhild Aaen Madsen
Prøv online terapi gratis i 3 dage