Ansættelse og afskedigelse

En rekrutteringsproces gennem en GoMentor partner starter altid med en afklaring af kundens aktuelle situation. Her skabes et billede af virksomheden - herunder forretning, strategi og kompetencebehov.

Den omfattende rekrutterings- og searchproces tilrettelægges med det for øje at sikre det perfekte match, hvilket bl.a. indebærer en grundig analyse af kandidaternes kompetencer, erfaring og baggrund.

Der benyttes forskellige metoder til at komme i kontakt med potentielle kandidater, bl.a. annoncering i trykte og elektroniske medier, søgning i databaser og jobportaler, undersøgelser i netværk og virksomheder samt egentlig headhunting - hvilket sikrer et bredt felt af kandidater. Ved at få professionel bistand til rekrutteringsprocessen optimerer du chancerne for at ansætte den rigtige medarbejder.

 

Med en GoMentor partner får du:

Professionalisering af rekrutteringsprocessen – Ingen er eksperter indenfor alle områder. Overlad derfor rekrutteringsprocessen af din nye medarbejder til nogle af bedste i Danmark indenfor netop dette område, mens du fortsætter med at gøre det, som du gør bedst. 

Effektiv annoncering - Målet er at få jeres ledige stilling ud til flest mulige attraktive kandidater. GoMentor partnerne har adgang til de største jobdatabaser i landet og har ofte rabataftaler, som gør det muligt at annoncere væsentligt billigere, end din virksomhed har mulighed for. Rekrutteringspartnerne er eksperter i både at komme bredt ud og i at ramme den rigtige målgruppe til den ledige stilling.

Hurtigere resultat - GoMentor partnerne indenfor rekruttering og search har et stort netværk blandt jobsøgere, adgang til databaser og derudover en række strategiske partnerskaber, der sikrer, at GoMentor partnerne hurtigt kan finde potentielle kandidater til dine ledige jobs.

Tid til egne opgaver - Rekruttering er en tidskrævende proces. Det er ikke ualmindeligt, at en virksomhed modtager flere hundrede ansøgninger, som alle skal læses og besvares, de attraktive kandidater skal interviewes og kandidatfeltet skal snævres ind. Lad en GoMentor rekrutteringspartner klare det for din virksomhed, så I får væsentlig mere tid til at fokusere på de daglige opgaver.

Succes i ansættelsen – Som bekendt koster det mange penge at ansætte den forkerte kandidat. Med en professional GoMentor partner ved din side er du sikret de bedste forudsætninger for at skabe det rette match mellem din virksomhed og kandidaten.

 

Definition af Rekruttering og Search

Rekruttering og search er en proces, der igangsættes når en virksomhed skal finde en ny medarbejder til en stilling. Rekruttering og search handler således om på professionel vis at finde og udvælge den rigtige medarbejder til jobbet.

 

Fordele ved Rekruttering og Search

  • Professionalisering af rekrutteringsprocessen
  • Effektiv annoncering
  • Hurtigere resultat
  • Tid til egne opgaver
  • Succes i ansættelsen

  

Executive search

At finde og vælge de bedst kvalificerede kandidater til stillinger indenfor topledelse er en vigtig strategisk opgave for virksomheden. Derfor giver det god mening at finde GoMentor partner, så virksomhed og partner kan arbejder professionelt og målrettet sammen, med henblik på at finde den rigtige topleder til virksomheden.

GoMentor partnerne tilbyder en bred erfaringsbaseret konsulentviden og har samtidig et stort netværk. Vores partnere har typisk en searchfunktion, som er vigtigt i ethvert arbejde med at finde den rigtige topleder.

Partnerne udfordrer gerne virksomhederne når rammer for den foranståede executive search opgave skal defineres. 

Diskretion og fortrolighed er en selvfølge ved executive search opgaver med en GoMentor Partner.

 

Definition af Executive search

Den succesfulde search efter en topleder handler om i høj grad om at afdække kundens/virksomhedens behov. En succesfuld search proces gennem en GoMentor partner starter altid med at vi afdækker og forstår kundens situation. Vi tegner et billede af virksomheden, herunder deres forretning, strategi kompetencebehov. Det er helt afgørende for en succesfuld rekruttering, og giver nemlig muligheden for at give medarbejderen en grundig introduktion til den måske kommende arbejdsgiver.

 

Resultater ved executive search

  • Udarbejdelse af profil/stillingsbeskrivelse og search-strategi
  • Diskret henvendelse til og tiltrækning af relevante kandidater via telefoninterviews
  • Indhentning af referencer
  • Opfølgning hos klient og kandidat

 

 

km fra

Find hjælp til Ansættelse og afskedigelse

Allan Thorsgaard Madsen Lea Mette Rasmussen Pia Jensen Jim Dane Thorsten Iversen

Del dette oplæg med dine venner og netværk