Erhvervspsykologisk rådgivning

Det moderne arbejdsliv er komplekst og virksomhederne møder til stadighed flere og flere krav. 

Krav, som medfører et klart behov for forebyggende strategier og klare HR-politikker. 

GoMentor mentorer med speciale i erhvervspsykologisk rådgivning tilbyder rådgivning og sparing til ledere, som står foran at skulle udvikle organisationen og skabe de bedste resultater. 

Erfaringen viser, at organisationer ved hjælp af erhvervspsykologisk rådgivning kan forbedre organisationens sammenhæng og styrke relationerne mellem medarbejdere og ledere. Ved at satse på tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven, kan virksomheder højne medarbejdertrivsel, arbejdets kvalitet, produktivitet og innovationsevne.


Definition af Erhvervspsykologisk rådgivning 

GoMentors erhvervspsykologiske partnere tilbyder forskellige former for erhvervspsykologisk rådgivning og konsultation. 

Virksomheden kan stå i en situation, hvor forretningsmæssige forhold samt organisatoriske eller samarbejdsmæssige forandringer medfører udfordringer og forandringer i virksomheden.

 

Resultater ved Erhvervspsykologisk rådgivning 

  • Virksomhedens ledere får et stærkere fundament for deres ledelse
  • Organisationen opnår en større tydelighed i forhold til ledere samt medarbejderes rolle, opgave og ansvar.
  • Virksomheden forbedrer muligheden for vækst og velfærd
  • Virksomheden sikre større engagement og motivation
  • Risikoen for konflikter formindskes

 

 

 

 

km fra

Find hjælp til Erhvervspsykologisk rådgivning

Neela Maria Sris TwoMinds William Husted Eva Gall Sonja Germundsson

Del dette oplæg med dine venner og netværk