Kroniske smerter og smertehåndtering

Kroniske smerter kan komme til udtryk på mange forskellige måder samt være forårsaget af mange forskellige fysiske problemer. Generelt kan det siges, at kroniske smerter er smerter, der strækker sig over længere tid end forventet. Det kan være følelsesmæssigt anstrengende og udmattende at leve med kroniske smerter. Derudover kan det føre til langvarige psykiske men, hvis man ikke tager hånd om problemerne. Vores håb på GoMentor er at du kan finde en terapeut der kan hjælpe dig med at udvikle forskellige mekanismer til at klare de psykiske stress faktorer, som man kan opleve, hvis man har kroniske smerter.

Forskellige former for kroniske smerter

De to former for kronisk smerte har to komponenter: nociceptive komponenter og neuropatiske komponenter, hvor de hver især viser tilbage til deres årsag. Nociceptiv smerte henviser til den situation, hvor kroppen kan skabe en smerte, der kan lokaliseres, dog uden stor præcision. Denne form for smerte kan være meget alvorlig, da en stimulering af nociceptorerne kan gøre kroppens smertetærskel mere registrerende, således at smerterne føles værre. Neuropatiske smerter skaber en mere brændende, stikkende fornemmelse. 

Farer i forbindelse med kroniske smerter

De der lider af kroniske smerter er som regel mere udsatte for psykiske lidelser såsom angst og depression. De vil være tilbageholdende med at deltage i nogen form for fysisk aktivitet af frygt for, at det vil føre til smerter. De har svært ved at udføre opgaver, som kræver meget koncentration, hvilket påvirker deres arbejds- og sociale liv. Undersøgelser viser, at kroniske smerter også har en negativ effekt på hukommelsen. Da kroniske smerter sjældent forsvinder, kan det være meget svært at acceptere en fremtid i smerter. Derfor kan mennesker, der lider af kroniske smerter, desværre ende i afhængighed af smertestillende og stofmisbrug i et forsøg på at dulme smerterne. 

At håndtere kroniske smerter

Selvom GoMentor ikke kan fjerne smerterne fra dem, der lider af kroniske smerter, så håber vi på at kunne sætte patienter i forbindelse med dygtige psykologer og terapeuter som kan hjælpe med de følelsesmæssige aspekter af lidelsen. Disse dygtige terapeuter kan hjælpe en med at lære, hvordan man bedst håndterer smerten, således at man kan få et mere tilfredsstillende liv. Man kan desuden få hjælp med at begrænse negativ adfærd, så man kan abstrahere fra smerten og føre et mere funktionelt liv. Online støtte og rådgivning er via GoMentor tilgængelig 24/7, så man kan få hjælp til de problemer, man går igennem.

Definition af Kroniske Smerter

Kronisk smerte er smerte der overskrider den normerede tid for bedring, eller en konstant smerte der varer i mere end seks måneder.

Symptomer på / Grunde til Kroniske Smerter

  • Smerte uden nogen tydelig grund 
  • Depression and angst
  • Tilbageholdenhed med at deltage i sociale aktiviteter af frygt for smerter 
  • Stofmisbrug 
  • Manglende evne til at koncentrere sig 

Smertehåndtering

Smertehåndtering handler om at finde ind til egne ressourcer og f.eks. lære at skelne mellem sig selv og smerten.
Formålet er at finde vejen til smertelindring og at leve med smerterne, og således øge livskvaliteten.

Samtaler vedrørende smerter og smertehåndtering tilbydes ofte både online og offline.

Find hjælp til Kroniske smerter og smertehåndtering

Majbritt Mamsen Vivian Lund Hansen Harald Villemoes Regitze Willemoës Mia Bossing
Prøv online terapi gratis i 3 dage

Kroniske smerter og smertehåndtering