Omsorgssvigt (Ældre)

Naturens gang dikterer, at i takt med, at man bliver ældre, bliver det sværere og sværere at tage vare på sig selv. Ældre bliver således ofte afhængige af andre til at tage vare på sig, hvad end det er familie, venner eller uddannet personale. Dette kan være en gensidigt givende proces for nogle, men i andre tilfælde kan det blive opslugt af omsorgssvigt, hvor en omsorgsperson forsømmer deres pligt til, at tage vare på den ældre på en ordentlig måde. Dette omsorgssvigt kan være skadeligt følelsesmæssigt, men især fysisk.

Sådan opdager man omsorgssvigt (ældre)

Som med alle andre former for omsorgssvigt, kan dette være svært at identificere, der ikke er mange udadvendte tegn på det. Hvis man har mistanke om, at omsorgssvigt overfor en ældre person finder sted, bør man holde øje med, om vedkommende lader til at få tilstrækkelig næring, er ordentligt klædt på eller lever i rene og sunde omgivelser. Vær sikker på, at vedkommende virker velsoigneret og til at få tilstrækkelig omsorg, og at deres medicin administreres tilfredsstillende. På et følelesesmæssigt plan, vil ældre der lider omsorgssvigt kunne risikere depression, angst eller tilbagetrukkethed fra social kontakt. Man skal også være opmærksom på, at ældre i nogen grad kan udsætte sig selv for omsorgssvigt – altså at de ikke kan tage vare på sig selv – og i disse tilfælde bør man sørge for, at den ældre får den fornødne hjælp.

Farer ved omsorgssvigt (ældre)

Omsorgssvigt hos ældre er en hårfin balance imellem det, der i første omgang måske kan fremstå som simple forglemmelser eller undladelser fra grundlæggende pleje. Når  først det har taget fart, bliver det alt for nemt ikke at orke at bade den ældre i ens pleje dagligt, og så gør man det i stedet måske kun en gang om ugen. En sådan adfærd eskalerer let, og bliver værre over tid, og kan faktisk ende ud i alvorlig fysisk eller emotionel skade. I alvorlige tilfælde, har omsorgssvigt hos ældre ført til dødsfald, fordi den ældres grundlæggende behov simpelthen ikke er blevet mødt.

Sådan håndterer man omsorgssvigt (ældre)

Her hos GoMentor.com forstår vi, at omsorgssvigt hos ældre er svært at identificere og endda endnu sværere at håndtere. De online redskaber du finder her på siden, kan give dig og din familie den vejledning I har brug for, for at finde ud af, hvordan man bedst muligt møder den ældre i Jeres plejes behov. Hvis man forsømmer en ældre, kan vores tilknyttede specialister rådgive i, hvordan man effektivt får vendt situationen. 

Definition af Omsorgssvigt (Ældre)

Omsorgssvigt hos ældre er en eller flere undladelse overfor en ældre, som resulterer i en manglende evne til, at opfylde offerets grundlæggende behov.

Symptomer på / Grunde til Omsorgssvigt (Ældre) 

 • Voldsomme vægttab eller overordnet fejlernæring
 • Ofte urenhed og sjuskede bad
 • Medicin tilbageholdes eller doseres i de forkerte mængder
 • Depression, angst og tilbagetrukkethed fra sociale situationer.

Ældremishandling

Ældremishandling er et stigende problem i nutidens samfund, og dækker over dårlig behandling eller påføring af skade på ældre. WHO definerer ældremishandling som en eller flere handlinger, som opstår i et forhold, hvor der er en forventning om tillid, og hvor der påføres skade eller sorg mod den ældre. Det at man fokuserer på tillidsforholdet betyder, at ældremishandling ofte bliver begået af familie eller plejere, hvilket kan gøre det svært for den ældre at stole på nogen. Ældremishandling ses verden over og manifesterer sig forskelligt i forskellige kulturer og sammenhænge. Det er dog altid udtryk for en magtkamp, der kan medføre skade på den ældres velbefindende.

Former for ældremishandling

Som med alle andre former for misbrug, kan ældremishandling vise sig i forskellige afskygninger og alvorlighedsgrader. Først og fremmest er der fysisk mishandling, som kan omfatte slag, fiksering, spark eller endda bevidst fejldosering af medicin. Følelsesmæssig mishandling er som regel indgydelse af frygt eller ydmygelse af personen. Ofte vil mishandleren finde noget, der har stor værdi for den ældre, og bruge det til, at opnå det de ønsker fra personen. Der findes også økonomisk mishandling når man har med ældre at gøre, hvor mishandleren udnytter den ældres likvider for egen vindings skyld. Seksuel mishandling og omsorgssvigt findes også i relation til ældre. Der findes også andre former for mishandling, som defineres som særligt relaterede til ældremishandling, herunder udnyttelse af rettigheder (hvor mishandleren fornægter den ældre rettigheder) og opgivelse (hvor man efterlade en ældre, som har brug for pleje, uden pleje længe nok til, at det kan forvold den ældre skade).

Farer ved ældremishandling

Selvom den ældre måske fint er i stand til, at gøre opmærksom på den mishandling der finder sted, er der mange der ikke vil være tilbøjelige til at gøre dette, af en række komplekse følelsesmæssige og mentale årsager. Hvis mishandlingen varer ved, er der rigelige risici forbundet hermed, i værste fald, kan det medføre døden for den ældre. Ældre som er blevet mishandlet, kan risikere at blive deprimerede og tilbagetrukkede, kan have søvnproblemer, blive bange for at træffe beslutninger på egen hånd, løbe tør for penge til at forsørge sig selv og endda forsøge at stikke af. I det hele taget, kan ældremishandling medføre voldsom skade på ens overordnede velbefindende og psykiske helbred.

Sådan håndterer man ældremishandling

Her hos GoMentor.com anerkender vi individets ret til - uanset om man er gammel eller ung – at leve et liv uden frygt og smerte. Vores tilknyttede specialister kan hjælpe dig til at opdage om ældremishandling finder sted, og hvordan man komme udenom problemet, inden det bliver en reel fare for ofrets liv. Grundet ældremishandlings meget personlige karakter, er det vigtigt at man husker, at det kan have negativ indflydelse på alle i familien, og at det uden den fornødne opmærksomhed, kan skabe langsigtet skade på familien som helhed.

Definition af Ældremishandling

Ældremishandling er en eller flere handlinger i et tillidforhold, hvor en ældre person forvoldes skade eller sorg.

Symptomer på / Grunde til Ældremishandling 

 • Depression eller tilbagetrukkethed fra sociale kontekster
 • Søvnløshed
 • Frygt for, at tage sine egne beslutninger
 • Manglende penge
 • Gentagne tilfælde af fysiske skader
 • Forsøg på, at flygte fra situationen
 • Man har ikke lyst til, at tage til lægen
km fra

Find hjælp til Omsorgssvigt (Ældre)

Anita Paludan Mette MO Charlotte Meister Gitte Lykkedrage Larsen Inge Jessen

Del dette oplæg med dine venner og netværk