Peter Gilbert Jespersen - Mentor, Psykoterapeut, Terapeut, Coach

Peter Gilbert Jespersen

Mentor, Psykoterapeut, Terapeut, Coach

11 klientudtalelser

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

  • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
  • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
  • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
  • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
  • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
  • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
  • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
  • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Jeg tilbyder anonym behandling af misbrug af rusmidler. Behandlingen er fleksibel så klienter kan passe sit arbejde eller uddannelse under forløbet. Peter Gilbert Jespersen - Mentor, Psykoterapeut, Terapeut, Coach

Beskrivelse

Denne mentor har ikke længere en aktiv profil - kontakt GoMentor support for hjælp med at finde en anden

Er uddannet alkolog© og grunduddannet som terapeut ved Psykoterapeutisk Institut og afsluttede Den Social Diplomuddannelse ved Professionshøjskolen Metropol i 2016. Derudover har jeg en overbygning i det terapeutiske arbejde efter CENAPS-modellen, og 20 års erfaring med behandling af rusmiddelmisbrug.


Behandlingen er helt anonym og der tilbydes privat misbrugsbehandling og tilbagefaldsbehandling som individuel terapi i 10 ugers forløb. Kurser til pårørende tilbydes i samarbejde med førende behandlingsinstitutioner.


Ud over kognitiv terapi og aktiv lytning bruges elementer fra den eksistentielle terapi (Yalom) og der bliver trukket på Craig Nakkens teorier om, Den Afhængige Personlighed.


Andre væsentlige elementer i behandlingen af alkohol- og stofmisbrug hos Den Ambulante Misbrugsbehandling er rådgivning og psykoedukation, der indgår som centrale kompetencer i alle behandlingsforløb. Behandlingen kan enten tage udgangspunkt i et ønske om reduktion af forbruget eller fuldstændig afholdenhed fra rusmidlet.


Alle behandlingsforløb er understøttet af Feedback Informed Treatment, der gør det muligt løbende at kvalitetssikre behandlingsforløbene og justere forløb for at sikre maksimalt udbytte af behandlingen.


Behandlingsfilosofien er eklektisk med vægt på kognitive elementer som fokuserer på menneskets tanke- og handleprocesser.


Som udgangspunkt antager den kognitive terapi, at mennesket gennem sit liv og sine erfaringer opbygger en grundholdning til, hvad det kan forvente af verden og sig selv. Denne grundholdning er ikke bevidst for personen selv, men afspejles i de tanker personen gør sig om sig selv og sin verden. Eftersom det er vanskeligt at styre følelser og tanker, sigter kognitiv terapi mod at personen lærer at modificere destruktive tanke- og handlemønstre.


Hos mennesker der har udviklet afhængighed til rusmidler, kan ses tankemønstre som har en nærmest tvangsmæssig karakter. Tanken om at drikke eller tage stoffer kan bliver så dominerende og altomfattende, at personens viljestyrke bliver sat ud af kraft, og personen oplever en så voldsom trang, at vedkommende begynder at drikke eller bruge stoffer igen, trods tidligere beslutning om at være afholdende.


Forskningen peger på, at kognitiv terapi er blandt de mest effektive behandlingsformer ved misbrug eller afhængighed af rusmidler.


Behandlingen planlægges ud fra en grundig gennemgang af motivation for at bryde afhængigheden, samt en kortlægning af særligt sårbare situationer (højrisiko-situationer) for at forebygge tilbagefald. I denne proces kan man for eksempel arbejde med at opstille konkrete lister over fordele og ulemper ved afhængighedsadfærden, og man sigter efter at blive enige om realistiske mål (SMART mål) for adfærdsændringer hos klienten.


Målet med terapien er, at klienten bliver klar til at ændre sin afhængighedsadfærd, og at der lægges en (ny) strategi for, hvordan ændringen opretholdes - så højrisikosituationer og trang kan håndteres effektivt fremadrettet.


Kognitiv terapi handler også om at opdage de automatiske, ofte negative, tankemønstre der kan fører til trang og tilbagefald, inden trangen bliver en realitet. Men kognitiv terapi handler også den personlige udvikling, man er hvad man tænker. Så når tankerne ændres, vil man også føle og handle anderledes.


Du er meget velkommen til at tage kontakt og få en afklarende samtale. Gratis forsamtale bliver ikke afholdt som videosamtale, men som personligt fremmøde.


Ser frem til at høre fra dig.

Peter

Klientudtalelser

Lone, 46 år - " Jeg har været i behandling for alkoholmisbrug hos Peter i Den Ambulante Misbrugsbehandling. Det har givet mig en stor indsigt i de mekanismer som ligger bag mit misbrug, og jeg er efter behandlingen meget bedre rustet til at håndtere mit liv fremadrettet. Specielt har jeg fået en stor forståelse for mine højrisikosituationer, og hvordan jeg håndterer dem. Men jeg har har også fået bearbejdet nogle bagvedliggende stressfaktorer, som jeg skal være opmærksom på. "  Læs mere  Læs mindre

Søren Skensved, Dansk Misbrugsbehandling. - "Peter er en ildsjæl, der brænder for at gøre en forskel, og han er rigtig god at have i sit ringhjørne, når man forsøger at løse et misbrugsproblem."  Læs mere  Læs mindre

Tommy - "Jeg startede mit behandlingsforløb uden en reel tro på at det ville virke. Mit kokain misbrug føltes for kaotisk og alt for magtfuldt. Jeg havde gentagne gange lovet mig selv at nu skulle det være slut – men min stoftrang overrumplede mig og ledte til gentagne tilbagefald. Men selvom min tiltro til behandlingen og ikke mindst til mig selv var lille, lovede jeg mig selv tre ting. 1. Møde op til mine aftaler 2. Ikke at være forudindtaget 3. Være så åben og ærlig som jeg formåede Min oplevelse er; at jeg igennem et struktureret og målrettet behandlingsforløb, et højt fagligt niveau, et varmt nærvær og en stor forståelse for min situation er blevet i stand til at identificere de tanker, følelser og handlemønstre, der ledte til min destruktive adfærd. Jeg har nu fået værktøjer til at kunne ændre denne adfærd. Noget som i sidste ende højest sandsynligt har reddet mit liv."  Læs mere  Læs mindre

Kærlig hilsen Katrine og Søren. - "Vi er taknemmelige for vi fandt Peter da vi blev opmærksomme på vores søn havde et alvorligt misbrug. Peter var med det samme klar til at træde til som første hjælper. Det har betydet vi har fået større forståelse for den situation vores søn er i og han har fået hjælp og redskaber til at komme videre. Peter har med sin Indsigt i misbrugsadfærd forståelse for både vores søn og os. Han har givet os gode praktiske råd til hvordan vi bedst kan være støttende. Når man taler med Peter bliver man altid mødt med venlighed, respekt og omsorg hvilket har gjort det lettere for os at være forældre til et barn med misbrug."  Læs mere  Læs mindre

Anonym - "Mit mål var at komme ud af mit misbrug af alkohol. Jeg kom ud af mit misbrug allerede ved vores første møde. Vi arbejdede intenst med mit misbrug 2 konsultationer om ugen i to måneder, og jeg rørte ikke en dråbe i næsten et år. Desværre begyndte jeg lige så stille at drikke igen. Forgæves forsøgte jeg at komme tilbage til et liv uden brug af alkohol og stemningsændrende stoffer. Jeg havde seriøst brug for hjælp og støtte for at komme oven på igen. Min særdeles gode erfaring med Peter, gjorde at jeg kontaktede ham igen. Jeg fortalte Peter om min situation, og hurtigere end lynet sad jeg igen til en konsultation i tilbagefaldsbehandling. Af hjertet tak."  Læs mere  Læs mindre

Anonym - "Enhver ved, at man skal have tillid til en terapeut, hvis der skal opnås resultater. Man skal kunne lide hinanden. Fra den første dag oplevede jeg Peter som et menneske med stor viden og erfaring og - ikke mindst - stor empati. Han viste stor omsorg, men stillede også krav – hans kunst var, at han fik mig til at tro på mig selv og styrkede min egen vilje til at ville."  Læs mere  Læs mindre

Anette Faaborg - "Jeg har haft et årelangt – 30 år - misbrug af sovepiller (benzodiazepiner) Når jeg var ked af det, spiste jeg en pille og sov – også om dagen. En nat for et år siden vågnede jeg og tænkte: Nu kan det være nok! Ydmygelsen hver gang jeg skulle tigge en ny recept hos lægen eller lægevenner og min egen skyldfølelse ved at holde misbruget hemmeligt overfor familie og venner blev for meget. Jeg søgte på nettet og faldt over Peter Gilberts hjemmeside og ringede og fik en tid. Over ca 3 måneder, med to konsultationer om ugen, hjalp han mig gennem en nedtrapning og siden da har mit liv forandret sig. Jeg sover glimrende uden piller – og oplever en ny energi og en befriende frigørelse af den person, som er mig."  Læs mere  Læs mindre

John Hansen 44 år selvstændig - "Peter mødte mig der hvor jeg var uden fordomme og fordømmelse. Igennem et intenst 8 ugers forløb lærte jeg ting om mig selv som jeg ikke vil være foruden i dag. Som Peter sagde første gang vi mødtes: " det sværeste skridt mod et nyt liv har du allered taget. Det tog du da du bankede på min dør." Og det havde han uendelig meget ret i."  Læs mere  Læs mindre

Steven - "Efter lang tids overvejelser, hvor pengene og livskvalitet kun gik den gale vej og det store sorte hul kun blev dybere, søgte jeg hjælp til mit massive hashmisbrug hos, Den Ambulante Misbrugsbehandling. Peter arbejder med en god portion humor og en perfekt forståelse af det at være misbrugere. Med hjælp fra Peter fik jeg troen, viljen og styrken tilbage - og mod til at tømme min rygsæk for de indre dæmoner. Han hjalp mig med at finde en forståelse med livet uden brug af stoffer."  Læs mere  Læs mindre

Kognitiv terapeut Søren Knap - " Peter har en unik evne til at høre og se mennesket bag misbrugeren, kombineret med hans veludviklede humoristiske sans, er det altid en befrielse at tale med Peter. "  Læs mere  Læs mindre

Lise - "Tak Peter - for hjælp til smertefuld erkendelse og brugbar indsigt. Det har været guld værd det hele. Tak for meget alvorlige samtaler - og for mange rigtig gode og helbredende grin. Du er Nr. 1! Mange og ofte tilbagevendende tanker."  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere