Lena Pedersen - Terapeut, Supervisor, Familieterapeut/-rådgiver

Lena Pedersen

Terapeut, Supervisor, Familieterapeut/-rådgiver

Personligt fremmøde

Supervision af pædagogisk personale 875 kr. Aftal tid

Dette er for dig, der gerne vil blive klogere på dig selv rent fagligt og hvilke udfordringer det giver, at være præcis som du er - i det arbejde du har valgt indenfor det pædagogiske felt. Vi ser på de udfordringer du står i, hvad du træffer af valg og hvordan du bedst kan arbejde med dine fagpersonlige kompetencer.

Ønsker du efterfølgende (eller allerede nu) at få supervision sammen med dine kolleger - eksempelvis fra din stue eller sammen med nogen, hvor I står i de samme faglige udfordringer, kan I vælge en gruppesupervision. Prisen vil her være pr.deltager

Psykoterapi (individuel samtale) 650 kr. Aftal tid

Psykoterapeutisk samtale om dig og din trivsel med udgangspunkt i den hverdag du har og de relationer du indgår i.

Forældrerådgivning og opsamlingssamtale 2.250 kr. Aftal tid

Til forældre ønsker rådgivning i hvordan I bedst håndterer dit/jeres barns situation og/eller mistrivsel. Efter første samtale går I hjem og prøver de ting vi har snakket om og ser på situationen med ny indsigt. VI aftaler en opfølgningsgang, hvor vi vender hvad der virkede og reflekterer over andre veje der stadig kan være at gå. 

Ønskes mere herefter, er der mulighed for familieterapeutisk forløb på 5 gange eller familievejledning i hjemmet ligeledes 5 gange inkl. indledende og opsamlende samtale med hele familien/de samboende.

Familieterapisamtale og opfølgning 1.700 kr. Aftal tid

Disse to samtaler er for hele familien. En samtale hvor vi afdækker hvad der kan være på spil, snakker onder der sker her og nu i rummet og om hvad der kunne være fokus for familien indtil vi ses igen. Herefter aftales en samtale, hvor vi følger op og snakker om siden sidst, status, fortsat fokus samt afslutning eller fortsættelse af forløb.

Gruppesupervision af pædagogisk personale 3-5 deltagere 1.875 kr. Aftal tid

Denne service er for jer, der ønsker supervision ud fra en praktisk-pædagogisk vinkel samtidig med at der er fokus på at forstyrre jeres forståelse af opgaven, møde jer i de udfordringer I står i, som dem I nu engang er hver især. Temaer kunne være hvordan man tager hånd om faglighed i tider hvor ressourcerne er presset eller hvordan man undgår at ende ud i "blot" at håndtere vilkårene her og nu eller fra dag til dag, med risiko for at miste overblik, mål og faglighed af syne. Et andet tema kunne være, hvor præcis jeres blinde pletter er hver især og hvad det betyder for jeres mulighed for at skabe inkluderende fællesskaber for den børnegruppe, I arbejder med.

Ved længere forløb eller ønske om større gruppe, kan pris aftales særskilt. I så fald kan faktura sendes via EAN nr. 

Familieterapiforløb 3.800 kr. Aftal tid

Dette en en samtale med idgabgspunkt i en relationel forståelse. Dette betyder at relevante deltagere i jeres familie (såvel voksne som børn) indgår i samtalen efter forudgående aftale. Fokus er på jeres dynamik og indbyrdes relationer nu og her  - oftest med udgangspunkt i at et medlem i familien viser tegn på ikke at trives i form af forskellige symptomer. Jeg støtter jer i at forstå hvad der kan ligge bagved og på hvilken måde såvel adfærd som symptomer kan tolkes og hvordan I kommer videre gennem øget kontakt og forståelse. Modsat afstand og frustration.

Oftest følges disse samtaler op af sessioner kun for forældre.

Er du i tvivl? Ring kundeservice på 53 73 21 50

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

GoMentor 24/7 er en online platform, der tilbyder online terapi og rådgivning. GoMentor 24/7 fungerer på samme måde som traditionel terapi og rådgivning. Den eneste forskel er, at sessionerne på GoMentor 24/7 afholdes online, hvor du både har mulighed for at skrive og tale om din situation og dine problemer gennem videoopkald eller beskeder og livechats, afhængigt af hvilket abonnement du vælger.

Med GoMentor 24/7 sparer du tid og penge. Du behøver ikke at møde fysisk op, hvilket giver dig mere fleksibilitet i din kalender. Sidst men ikke mindst er det en billigere løsning end traditionel terapi med fremmøde.

Fordele ved online-rådgivning:

 • Du har direkte adgang til kvalificeret hjælp fra både psykologer, psykoterapeuter og coaches
 • Du kan forvente en nem måde at kommunikere med din mentor på - chat og / eller videoopkald via sikker og krypteret platform.
 • Du kan tale med din personlige mentor, uanset hvor du er.
 • Du kan planlægge sessioner, når som helst det passer dig.
 • Du kan forvente svar hurtigt – inden for 24 timer
 • Traditionel rådgivning er generelt dyrere end online terapi.
 • Du sparer tid ved ikke at skulle afsted til et fysisk fremmøde.
 • Du modtager svar inden for højst 24 timer. Du behøver ikke vente dage eller uger med at tale med en psykolog, hvilket ofte er tilfældet ved konsultationer med fremmøde.

Familieterapi samt rådgivning, vejledning, psykoterapi, supervision og foredrag Lena Pedersen - Terapeut, Supervisor, Familieterapeut/-rådgiver

Beskrivelse

Denne mentor har ikke længere en aktiv profil – kontakt GoMentor support, hvis du vil have hjælp med at finde en anden.

Jeg er eksamineret familie- og psykoterapeut MPF fra Kempler Instituttet med en baggrund som pædagog.

Jeg har mange års praksiserfaring fra den pædagogisk verden - både pædagogisk praksis, vejledning, familievejledning og rådgivning samt og inklusions- og behandingsarbejde.


Jeg tilbyder individuelle samtaler, samt familie- og gruppesamtaler alt afhængigt af, hvad I tænker jeg kan hjælpe jer med og hvilken ramme og fokus, du/I ønsker for samtalen. 


Centrale værdier for mig er:

 • Retten til at være den man er
 • Forskellighed er en ressource
 • INGEN er forkerte


For mig handler udvikling om indsigt - ikke om at lave sig selv om. Jeg vil derfor støtte dig eller jer i at få øget kendskab til dig (jer) selv, og dine mønstre samt de udfordringer det giver, så du/I kan træffe aktive, bevidste valg i dit/jeres liv generelt og i de relationer du/I indgår i.

Jeg vægter relationen og kontakten imellem os og det, der sker og opleves lige nu i vores samtale. Jeg er mindre optaget af bestemte metoder og teknikker, da jeg tror på, at der skal forskelligt til at hjælpe forskellige mennesker.  

Jeg kan hjælpe dig/jer:

 • Hvis du/I som forældre er bekymrede for, om jeres barn trives, eller I mangler konkrete input til, hvordan I kan håndtere den situation I står i
 • Hvis du savner du et sted, hvor du i et fortroligt rum kan dele det du tumler med - alene eller evt. i en gruppe,...
 • Hvis du har en pædagogfaglig uddannelse eller er pædagogisk leder og har brug for sparring eller supervision - til dig selv eller dit personale?
 • Hvis du som leder skal bruge en konsulent til et kompetenceudviklingsforløb med din personalegruppe - som kommer omkring såvel teori, praksis, og selvrefleksion - indenfor relationspædagogik, neuroaffektiv pædagogik, menatliseringsbaseret personalekultur, ejerskab og ansvar 

 

Så kontakt mig uforpligtende inden bookning for at finde ud af om jeg er den rette for dig/jer. Alternativt kan du læse mere nedenfor om hvem jeg er og få uddybet hvad jeg tilbyder.

 

Individuel psykoterapeutisk samtale med din personlige trivsel og udvikling i fokus

Her undersøger vi hvad der er på spil for dig, hvad du har med dig af mønstre og hvordan disse påvirker dine nuværende relationer. Jeg støtter dig i en proces, der skaber øget indsigt i de ting, du tumler med eller oplever svære at håndtere. Du kan læse mere om mine erfaringsområder i oversigten her på siden. Yderligere er jeg optaget af, hvordan vi som mennesker kan hjælpes til at integrere de sider af os, som vi bryder os mindst om (skyggesider/polariteter) eller dem vi lægger mindst mærke til at vi også har (lyse sider). Hvis det giver mening for din proces og det du vil arbejde med, kan din familie efterfølgende inviteres til at deltage. 

 

Familiesamtale med fokus på din/jeres familie og dens dynamik 

Som forældre bliver vi ind imellem grebet af følelsen af afmagt, ikke at slå til eller oplevelsen af at gøre præcis det, vi sagde, vi aldrig ville gøre, når vi fik børn. Og hvis ét familiemedlem, såvel barn som voksen, mistrives, påvirker det hele familien og så kræver det ekstra meget energi at få en hverdag til at fungere. 

 

 • Måske er du/I bekymret fordi du eller din partner oplever situationer med dit barn, som du/I har svært ved at håndtere eller acceptere?
 • Måske er der reaktioner fra dit barn, som bekymrer dig eller som du ikke forstår ?
 • Måske handler det om dit barns trivsel i skolen, med kammerater eller udvikling i det hele taget?  
 • Måske vil du blot gerne give din familie noget godt og det kunne være ekstra tid til at snakke sammen om jer som familie i en tryg, omsorgsfuld og styret ramme? 

 

Hvad enten du eller dit barn har særlige udfordringer, mistrives, eller du og din familie blot ønsker et trivselstjek, så kan det være befriende at give sig tid til at snakke om det, der er vigtigt præcis for jer.


Jeg kan hjælpe jer på flere måder:


Forældrerådgivning og opsamling; Her er det kun jer som forældre, der deltager. Det er to samtaler for jer, der gerne vil drage fordel af at koble teoretisk viden og forståelse med mine mange års praktisk-pædagogiske erfaring som støttepædagog/vejleder og derved konkretisere og vejlede jer i, hvilke muligheder I har såvel pædagogisk som i samarbejdet med faggrupper omkring jeres barn. I første samtale præsenterer I hvad I ønsker min rådgivning omkring og herefter er vi sammen nysgerrige på hvad der kan være på spil. I går derfra med ny indsigt og konkrete ideer til hvad I kan prøve at gøre. Efter lidt tid 3-4 uger mødes vi og samler op på hvordan det er gået, hvilke erfaringer I har gjort jer og hvor I står nu. Hvis I ønsker det og det giver mening, kan børnene inviteres ind i senere samtaler (se familieterapeutisk forløb). Jeg giver kun 2 rådgivningssamtaler ad gangen, da jeg tænker der skal noget andet til, hvis ikke dette er tilstrækkeligt til, at I selv oplever at kunne gå videre. Muligheder vil I så fald være familievejledningsforløb i hjemmet eller familieterapeutisk forløb (se nedenfor)

Min arbejdserfaring med de fleste social- og pædagogfaglige professioner har givet mig god indsigt i, hvordan tingene fungerer i en kommunal organisation. Såfremt I ønsker det, kan jeg tilbyde at være bindeled eller brobygger til de professionelle omkring jeres barn. 


Familieterapeutisk forløb; Dette er for jer, hvor I selv er i tvivl om hvad der sker, nogen i familien viser symptomer på mistrivsel og der er elementer af afmagt, frustration og skam. Både forældre og børn deltager og med mig ved roret undersøger vi det, der giver mening for jer. I bestemmer hvad I vælger at bringe op og jeg har ansvar for at sætte fokus på det som I ikke selv ser. Eks. rette opmærksomheden på jeres dynamik og indbyrdes samspil og derigennem 
støtte forståelsen imellem jer. Så I får en øget indsigt i de mønstre jeres familie består af, for derved at kunne tage stilling til om det fortsat skal være sådan. 

Børnene inviteres til at deltage eller byde ind i dialogen og de ting vi laver, men det er helt på deres eget initiativ, om de vælger at gøre det. Det at være til stede og blot lytte til at de voksne sætter fokus på familiens trivsel, kan være lige så effektfuldt. 


Familievejledningsforløb: Her deltager forældre og børn i en indledende familiesession, hvor vi laver et såkaldt familietjek og tager temperaturen på jeres familietrivsel og alle der ønsker det kommer til orde. Herefter kommer jeg hjem til jer og laver iagttagelser i aftalte situationer - det kan både vær ei hjemmet, på en tur, ved spidsning, putning - hvad det nu er, der vil give mening for jer. Herudover filmer I (hvis I har mulighed for det) selv nogle stituationer, som jeg analysere og giver jer feedback på. Forløbet afsluttes med en familiesession, hvor vi igen tager temperaturen udfra det der er sket i forløbet og hvilke indsigter og forståelser I som familie har fået og hvad jeg som familievejleder har observeret. Den opsamlende samtale kan godt udskydes, hvis der ønskes længere forløb omkring iagttagelser og videofeedback af samspil.


Familiebehandling; Udfra principper baseret på Theraplay og Marte Meo tilbyder jeg behandlingsforløb, hvor samspillet imellem forældre og barn understøttes via leg, videoanalyse og feedback. Disse forløb kan ikke bookes via Go-mentor men nærmere info kan gives ved en indledende, uforpligtende telefonsamtale. Dienne ydelse kan ikke bestilles via Gomentor men først efter en indlendende samtale. Ved interesse så book ien uforpligtende indledende samtale.


Supervision: Som supervisor er mit fokus at understøtte supervisandens og gruppens selvagens/relationskompetence og evne til mentalisering. Jeg superviserer både individuelt og i gruppe. Telefonisk, i mit lokale i Lyngby eller hos dig/jer. Transport tillægges ved mere end 15 km. fra Lyngby.

De kompetencer jeg trækker på som supervisor er følgende:

 • Mine teoretiske og praktiske forudsætninger fra UCC indenfor psykologi, vejledning og supervision samt min familie-og psykoterapeutiske uddannelse (marts 2018) fra Kemplerinstituttet. Herunder vejledning i og facilitering af praksis samt gruppedynamiske processer.
 • Mine mange års pædagogiske erfaring indenfor behandlingsregi- og som støttepædagog inden for almenområdet
 • Min efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi og forskellige metodiske tilgang. NUSSA, Theraplay, Sunshine Circles, DDP, Forældre på alle strenge
 • Mit kontinuerlige arbejde med egen relationskompetence/selvagens.

Om Lena:

Jeg er en ambitiøs og udviklingsorienteret pædagog, hvis arbejde særligt har kredset om børn i udsatte positioner. Jeg er særligt optaget af, hvordan vi bedst sikrer, at inklusion imødekommer barnets behov og understøtter dets udvikling fremfor at føre til mistrivsel, konflikter, lavt selvværd og i værste fald eksklusion og øget stigmatisering.


Jeg har min egen virksomhed 'LenaBerit' og har forskellige roller alt efter hvilke opgaver jeg skal løse:

 • Familieterapeut/vejleder/rådgiver
 • Psykoterapeut
 • Supervisor
 • Pædagogisk vejleder/rådgiver
 • Underviser/procesleder


Det fundament jeg står på i de forskellige roller er følgende:

Familie- og psykoterapeut/supervisor: Min praktisk-pædagogiske erfaring med "hands on", koblet med min teoretiske indsigt og erfaring med vejledning, vidensformidling og feedback, giver mig en god ballast i facilitering af udviklingsprocesser. Jeg superviserer personale i fagpersonlig udvikling og tilbyder derudover samtaler i personlig udvikling både individuel psykoterapi, forældrerådgivning samt familieterapi. Jeg modtager selv supervision på mit arbejde, og jeg går i egenterapi som en måde at understøtte min egen fagpersonlige udvikling som terapeut. Det teoretiske fundament jeg står på, er systemteori, oplevelsesorienteret familie- og psykoterapi, systemisk vejledning og supervision (UCC), samt neuroaffektiv udviklingspsykologi - sidstnævnte særligt i pædagogfaglige kontekster samt i behandlingsarbejde med familier. 

Pædagogisk vejleder/rådgiver: Jeg har 13 års erfaringer som støttepædagog med vejlederopgaver, hvilket har bibragt mig rige erfaringer med mange forskellige børn samt mange forskellige pædagogiske kulturer. Det har givet mig indblik i mange måder at anskue verden på og det er med denne baggrund, at jeg yder praktisk-pædagogisk vejledning. 

Underviseren/proceslederen: Gennem undervisning, procesledelse og praksisforløb i den pædagogiske verden  arbejder jeg med at udbrede hvordan vi kan arbejde med inklusion via en neuroaffektiv pædagogik og med fokus på den enkeltes fagpersonlige kompetence (selvagens). 

 


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere