Karen Hessel

Familieterapeut/-rådgiver, Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Traumeterapeut, Spædbarnsterapeut, Sandplayterapeut, Psykoterapeut MPF

Hornsyld, Horsens

5 klientudtalelser

Personligt fremmøde

Psykoterapi med lægehenvisning 400 kr. Aftal tid

Psykoterapi med lægehenvisning 1. samtale 500 kr. Aftal tid

Familiesamtale 1.500 kr. Aftal tid

I denne samtale kommer I som familie og vi vil snakke om, de problemer I har og finde ud af, hvordan I hver især har det og har brug for. Vi vil se på hvordan I bedre kan kommunikere, møde hinanden og være sammen på en god måde. 

Forældrerådgivning 800 kr. Aftal tid

I denne samtale vil I som forældre, blive rådgivet omkring de problemstillinger I har. Vi vil samtale omkring hvad I oplever, hvordan  I har det og hvad I kan gøre for at hjælpe jeres barn bedst muligt.

Psykoterapi - børn og unge 1. samtale 1.500 kr. Aftal tid

Denne 1. samtale er opstart på et børn/ungeforløb. I som forældre, der kommer alene, hvor vi snakker om, jeres bekymringer, barnets/unges nuværende vanskeligheder og reaktioner. Vi vil samtidig snakke om tidligere hændelser i barnets/den unges liv, som kan påvirke nu. Vi vil aftale det videre forløb og jeg vil rådgive jer som forældre i fht jeres barn. 

Psykoterapi - børn og unge 800 kr. Aftal tid

Børn og unge

Børn og unge kan udsættes for oplevelser eller tidspunkter i livet, hvor det svært at leve godt. Det kan være på grund af oplevelser, som skaber følelsesmæssige traumer eller andre frustrationer. Disse børn og unge kan have brug for hjælp og støtte til at få bearbejdet "knuder" og frustrationer, sorg osv.
Børn er tit meget loyale og hensynsfulde over for deres forældre. Ofte er børn bange for at såre deres forældre eller være besværlige og har "antennerne" ude, således at de konstant vejrer forældrenes humør og velbefindende. Det er ikke altid, at disse børn fortæller, at de har det svært, men deres adfærd afspejler det indre.

Børn kan derfor have brug for at tale med en "udenfor", som barnet ikke er bekymret for og ikke behøver være bange for at såre. Nogle børn kan have stort behov for at tale om det svære i livet, hvis ikke der skal plantes usikkerhed, lavt selvværd, frustrationer m.m. inde i barnet.
Unge mennesker befinder sig et sted i livet, hvor mange ting forandrer sig. Tiden går fra barn til voksen og hvad der følger med af krav, beslutninger, ansvar, valg, konsekvenser, refleksioner m.m. Det kan være meget svært at følge med de skærpede krav og forventninger. Mange føler sig som værende i et vadested og har brug for hjælp til at komme videre. Det er ikke altid, at forældre eller venner er de nemmeste at snakke med. Mange unge kan have problemer med identitetsdannelse og med at løsrive sig og blive voksne.
Der er forskel på hvordan terapien skal udforme sig alt efter, hvor gammelt barnet er.

Hvordan arbejder jeg?

At arbejde med børn er anderledes end voksne. Udover samtale bruger jeg i terapien med børn og unge metoder som tegning, historiefortælling, sandplayterapi m.m.

Opstart: 

Forløbet starter op med en samtale med jer forældre, hvor vi snakker om dit barns reaktioner, følelser, styrker og besværligheder. Jeg skal høre om hændelser, som kan have påvirket dit barn - uanset om det er nylige eller gamle hændelser. Udfra samtalen aftaler vi et hvordan et forløb med dit barn/ung  skal foregå. Efterfølgende kommer dit barn med i terapien. I hvilket omfang du som forældre, skal deltage aktivt i terapien, når dit barn/ung er hos mig aftaler vi hen ad vejen. Uanset om du er med til samtalerne med dit barn/ung eller ej, er du en vigtig del af terapien.

Jeg laver en bog til dit barn, hvori det materiale som laves hen ad vejen (tegninger, billeder m.m.) som barnet laver, kommer i. Ved den afsluttende samtale får barnet sin bog med hjem.


Metoder jeg bruger: 

Samtale: Psykoterapien kan bestå af samtale og vil tage udgangspunkt i det, barnet har brug for at få snakket om og inspireret af den franske børnelæge Francoise Dolto og hendes elev Caroline Eliacheff måde at snakke med børn på. Jeg vil snakke om med dit barn om, barnets oplevelser i sit liv og det selv. Vi vil snakke om, hvilke følelser barnet har og hvad der mærkes i kroppen. Vi vil snakke om strategier for at takle de oplevelser livet byder m.m.

Sandplayterapi: Når børn bearbejder gør de det bl.a. gennem leg. Her kan sandplay være en god måde, da barnet får mulighed for at bearbejde de oplevelser, som ligger inden i, uden at skulle sige noget. Ofte har børn ikke ord for det som er indeni. De mærker og handler bare. Dit barn vil i sandplayterapien gøre præcist det, som det har brug for at gøre uden krav om at fortælle, hvad det handler om. Dette vil løsne de konflikter barnet har indeni og gøre det gladere, mere tilfreds og udvikle større selvværd og selvtillid.

Historiefortælling: Et barn, som har oplevet traumatiske hændelser i livet, kan være præget af disse hændelser uden at vide det. Der kan være følelser bundet til disse hændelser, som forhindrer barnets sunde udvikling. Via historiefortælling/spædbarnsterapi kan jeg fortælle barnet om disse hændelser og sætte ord på, hvordan barnet kan have haft det. Når barnet føler sig set og oplevet, vil de gamle hændelsers følelser opløses og der vil skabes rum for en sund og positiv udvikling.

Tegne: Tegninger skaber et billede af hvad der sker indeni og kan være både forløsende og oplysende for barnet.

Øvelser: Det kan være givtigt i terapien at lave forskellige øvelser, såvel som det kan være givtigt at lave lidt "hjemmearbejde" fx være opmærksom på bestemte reaktioner indtil næste session, skrive breve som kan bruges i terapien mv.

Nerveregulerende terapi: Når et barn udsættes for traumatiske oplevelser, forstyrres nervesystemet. Når først nervesystemet er i ro, skabes der indre ro og overskud, og dermed trivsel og udvikling.

Jeg samarbejder med forskellige kommuner og på tværs af kommunegrænser samt tværfagligt. Spørg familiens sagsbehandler/rådgiver i jeres bopælskommune om I kan få støtte til samtale og psykoterapi hos en psykoterapeut MPF.Medlem af Dansk Psykoterapeut Forening

Psykoterapi - voksne 800 kr. Aftal tid

Psykoterapi - hvordan arbejder jeg?

Jeg arbejder terapeutisk ved at kombinere samtale, traumeterapi,  krops- og gestaltterapi, eksistentiel- og oplevelsesorienteret psykoterapi samt den spirituelle dimension.

Desuden bruger jeg sandplayterapi, hvor det vil være hensigtsmæssigt.

Terapiens udgangspunkt
Terapien tager udgangspunkt i samtale og hvordan du og din krop og tanker reagerer, oplever og føler her og nu. Med dette udgangspunkt hjælper jeg dig med at undersøge baggrundene for, at du oplever og føler, som du gør samt bearbejde disse. Herved skabes heling, en større forståelse af dig selv, dine ressourcer og handlemuligheder. Og dermed mere overskud og glæde. 

Jeg arbejder med, at du har ansvaret for dit liv, og terapien er hjælp til selvhjælp.

Du bestemmer, hvad du har behov for at tale om og få bearbejdet. Jeg vil støtte og hjælpe dig med at undersøge, hvordan du føler og tænker i situationen, og hvordan det hænger sammen med/i dit liv. Måske skal vi tilbage og undersøge, hvor mønstre og følelser er opstået og bearbejde gamle oplevelser, men vil så vende tilbage til nuet. Det er nu, du lever, derfor skal vi i terapien også forholde dine reaktioner, følelser, handlinger og tanker til dit aktuelle liv.

Jeg vil stille spørgsmål som: "Hvad sker der?" - "Hvad mærker du?" - "Hvad ønsker du?" - "Hvad undgår du?"

Mit menneskesyn
Jeg arbejder ud fra et eksistentialistisk og spirituelt menneskesyn, dvs. at vi hver især er ansvarlige for vores liv, for hvad vi gør og ikke gør. Der vil altid være beslutninger, som er nemmere at træffe end andre, men vi træffer altid et valg og må forholde os til de konsekvenser, disse valg giver.

Vi alle er født med visse evner og kvaliteter. Hvordan disse udfoldes afhænger af, hvilken opvækst og livsvilkår vi har haft, samt hvordan vi hen ad vejen har forholdt os til disse.

Vi er alle mere eller mindre påvirket af de oplevelser, vi har haft livet igennem. Det vigtige i vores liv nu er, hvordan vi vil forholde os til disse oplevelser, og hvordan vi lader dem påvirke os. Det kan være meget givtigt at gå på opdagelse i fortiden. Det er samtidig vigtigt at vende tilbage til nuet og se på, hvordan vores fortid påvirker vores nutidige liv, og hvad vi så kan gøre ved det for at øge livskvaliteten i vores aktuelle og fremtidige liv. Det er ikke hvad vi oplever i livet, som betyder noget, men hvordan vi har det med det.

Opstart og afslutning
Første gang du kommer er en afklaringsgang, hvor vi lærer hinanden at kende. Jeg vil undersøge, hvilke problemstillinger du kommer med. Samtidig ser du, hvordan jeg er og arbejder.

Når tiden nærmer sig for at afslutte terapien, vil vi lave en afsluttende samtale. Efter to-tre måneder vil du få tilbudt en opfølgningstid.

I psykoterapien kan jeg gøre brug af forskellige metoder:

 • Samtale: Udgangspunktet for terapien psykoterapien er samtale og den vil tage udgangspunkt i det, du har behov for –lige nu og her.
 • Sandplay: En metode, som for de indre bevidste og ubevidste dele til at mødes, hvorved de ubevidste dele bliver mere bevidstgjorte og traumer bliver helet op. Se mere under afsnittet "Sandplayterapi" i menuen.
 • Drømme: I terapien kan det være en givtig ting at arbejde med drømme. I drømmene møder vi dagsrester fra den forgangne dag, symboler og "omskrevne" billeder af dig. Her går vi ind og undersøger, hvad de forskellige dele i drømmen siger om og betyder for DIG. Finder ud af, hvad dine drømme vil fortælle dig.
 • Kropsterapi: Hvad du mærker og føler i kroppen, siger noget om dig. Ved at blive bevidst om kroppens forskellige reaktioner og følelser, kan vi undersøge dybereliggende og mere skjulte informationer om dig.
 • Nerveregulerende terapi: Når et barn udsættes for traumatiske oplevelser, forstyrres nervesystemet. Når først nervesystemet er i ro, skabes der indre ro og overskud, og dermed trivsel og udvikling.
 • Dialog mellem dine forskellige sider: Vi har ofte modstridende handlinger, følelser og tanker. I terapien kan fokuseres på at skabe dialog og forståelse mellem de forskellige sider i dig. Vi går fra "indre krig" til "indre dialog" - og ro.
 • Mindfulness og meditation: for at skabe ro i nervesystem, krop, sind og sjæl. Samt skabe jordforbindelse og indre ro.
 • Tegning: at tegne kan være en god kilde til oplysninger af dit indre liv samt kan virke bearbejdende og helende.
 • Øvelser: Det kan være givtigt i terapien at lave forskellige øvelser, såvel som det kan være givtigt at lave lidt "hjemmearbejde" fx være opmærksom på bestemte reaktioner indtil næste session, skrive breve som kan bruges i terapien mv.

Medlem af Dansk Psykoterapeut Forening

Medlem af Dansk Psykoterapeut Forening

Er du i tvivl? Ring kundeservice på 53 73 21 50

89 87 44 08

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

GoMentor 24/7 er en online platform, der tilbyder online terapi og rådgivning. GoMentor 24/7 fungerer på samme måde som traditionel terapi og rådgivning. Den eneste forskel er, at sessionerne på GoMentor 24/7 afholdes online, hvor du både har mulighed for at skrive og tale om din situation og dine problemer gennem videoopkald eller beskeder og livechats, afhængigt af hvilket abonnement du vælger.

Med GoMentor 24/7 sparer du tid og penge. Du behøver ikke at møde fysisk op, hvilket giver dig mere fleksibilitet i din kalender. Sidst men ikke mindst er det en billigere løsning end traditionel terapi med fremmøde.

Fordele ved online-rådgivning:

 • Du har direkte adgang til kvalificeret hjælp fra både psykologer, psykoterapeuter og coaches
 • Du kan forvente en nem måde at kommunikere med din mentor på - chat og / eller videoopkald via sikker og krypteret platform.
 • Du kan tale med din personlige mentor, uanset hvor du er.
 • Du kan planlægge sessioner, når som helst det passer dig.
 • Du kan forvente svar hurtigt – inden for 24 timer
 • Traditionel rådgivning er generelt dyrere end online terapi.
 • Du sparer tid ved ikke at skulle afsted til et fysisk fremmøde.
 • Du modtager svar inden for højst 24 timer. Du behøver ikke vente dage eller uger med at tale med en psykolog, hvilket ofte er tilfældet ved konsultationer med fremmøde.

Angst, trist, tankemylder, vred, bekymret eller andre vanskeligheder? Her er hjælp at hente. Psykoterapi for børn, unge og voksne. Karen Hessel - Familieterapeut/-rådgiver, Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Traumeterapeut, Spædbarnsterapeut, Sandplayterapeut, Psykoterapeut MPF

Beskrivelse

Psykoterapi der virker 

(For dig/dit barn - med eller uden henvisning)
Hjertevarm, professionel og individuelt tilrettelagt psykoterapi i Horsens og Hornsyld
 
Jeg hedder Karen Hessel og har arbejdet med børn, unge og voksne med forskellige vanskeligheder de sidste 25 år, dels som psykoterapeut med egen praksis siden 2005 og før det som socialpædagog. Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Nedenfor kan du læse om mine måder at arbejde på og min tilgang til psykoterapi med hhv. voksne og børn/unge. Kontakt mig gerne for flere informationer og en uforpligtende samtale. Du er velkommen til at ringe eller sende mig en mail. Du kan også udfylde formularen "Ring mig op", og jeg kontakter dig snarest muligt.  

Hvorfor psykoterapi?

Vi kan alle komme ud for situationer, som vi ikke kan magte, og som gør livet svært. Det kan være pga. gamle/nye traumatiske oplevelser, gamle handlemønstre, pludselige ændringer som skilsmisse, studiestart, dødsfald, sygdom, at blive forældre eller andet. Vi kan derfor få brug for hjælp til at bearbejde oplevelser og hændelser samt finde de indre ressourcer, selvværd og glæde frem.
Psykoterapi kan hjælpe dig til at bevidstgøre, bearbejde, hele op og skabe ny indsigt i dig selv. En indsigt som bevidstgør hvorfor og hvordan du føler, reagerer, tænker og handler, som du gør. Bevidste såvel som ubevidste emner bearbejdes og heles - uanset alder. Du vil i processen udvikle nye måder at handle, tænke, føle og reagere på. Psykoterapeuten er din professionelle hjælper og samarbejdspartner til din udvikling - uanset om du er barn, ung eller voksen.

Psykoterapi med voksne

Terapien tager udgangspunkt i samtale og hvordan du og din krop og tanker reagerer, oplever og føler her og nu. Med dette udgangspunkt hjælper jeg dig med at undersøge baggrundene for, at du oplever og føler, som du gør. Herved skabes en større forståelse af dig selv, dine ressourcer og handlemuligheder. Måske skal vi tilbage og undersøge, hvor mønstre og følelser er opstået og bearbejde gamle oplevelser, men vil så vende tilbage til nuet. Det er nu, du lever, derfor skal vi i terapien også forholde os til dine reaktioner, følelser, handlinger og tanker til dit aktuelle liv, så du kan leve med mere indre ro, glæde og kvalitet i livet.

Du kan have brug for psykoterapi hvis du er trist, angst, ensom, vred, er i sorg, deprimeret, forvirret, bekymret, ramt af sygdom eller andre i familien er, har problemer på arbejdet eller i hjemmet eller har det på andre måder, som gør livet besværligt og ikke føles rart.


Psykoterapi med børn og unge

I psykoterapien med dit barn eller ung tager jeg bl.a. udgangspunkt i alder, behov, problemstilling, reaktioner.
Som start på et forløb, vil I som forælder komme til en samtale, hvor vi snakker omkring jeres barn og jeres vanskeligheder og reaktioner. Jeg skal høre omkring hvad der er sket i jeres barns liv, som muligvis kan påvirke livet nu. Ud fra dette vil vi planlægge et forløb, hvor dit barn er med.
I vil som forældre være en stor del af forløbet uanset om I er med i terapien eller ej.
Jeg laver en bog til jeres barn, hvori der kommer eventuelle tegninger, billeder og andet der er lavet i gennem terapien. Den sidste gang I kommer, vil dit barn få bogen med hjem.
 

Hvilke børn/unge kan have glæde af psykoterapi?

Det kan børn og unge, som har oplevet traumatiske oplevelser, som følelsesmæssigt påvirker over længere tid og som skader barnets psykiske sundhed og udvikling. Eller børn og unge, som bekymrer af den ene eller anden grund.
 
Hvis du har et barn og/eller en ung
* som har mistet en nær person eller kæledyr
* som har en psykisk/fysisk syg forælder
* som selv er ramt af sygdom
* som reagerer voldsomt og er aggressivt
* som er meget stille eller ensom
* som har lavt selvværd/selvtillid eller som bliver mobbet
* som har svært ved at tage beslutninger
* som har en forælder i fængsel
* som har problemer i skolen
* som har relationsproblemer 
* som er meget ked af det, angst eller utilnærmelig
* som lider af en spiseforstyrrelse
* som har ondt i maven, hovedet eller andre steder i kroppen
* som er selvskadende
* som er adopteret
* som er for tidligt født/har fødselstraumer
* som har været udsat for omsorgssvigt og overgreb

Hvis disse oplevelser ikke bliver bearbejdet vil de sætte sig som "energislugere", som vil påvirke barnets udvikling, trivsel og adfærd. - Og så kan dit barn have gavn af psykoterapi.
 

Psykoterapi - hvordan arbejder jeg?

Jeg arbejder terapeutisk ved at kombinere samtale, traumeterapi, krops- og gestaltterapi, eksistentiel- og oplevelsesorienteret psykoterapi. Jeg bruger den måde, som kan hjælpe dig bedst.
Desuden bruger jeg sandplayterapi og spædbarnsterapi, hvor det vil være hensigtsmæssigt.
 

I psykoterapien kan jeg gøre brug af forskellige metoder:

 • Samtale: Udgangspunktet for terapien psykoterapien er samtale og den vil tage udgangspunkt i det, du har behov for –lige nu og her.
 • Sandplay: En metode, som for de indre bevidste og ubevidste dele til at mødes, hvorved de ubevidste dele bliver mere bevidstgjorte og traumer bliver helet op.
 • Drømme: I terapien kan det være en givtig ting at arbejde med drømme. I drømmene møder vi dagsrester fra den forgangne dag, symboler og "omskrevne" billeder af dig. Her går vi ind og undersøger, hvad de forskellige dele i drømmen siger om og betyder for DIG. Finder ud af, hvad dine drømme vil fortælle dig.
 • Kropsterapi: Hvad du mærker og føler i kroppen, siger noget om dig. Ved at blive bevidst om kroppens forskellige reaktioner og følelser, kan vi undersøge dybereliggende og mere skjulte informationer om dig.
 • Nerveregulerende terapi: Når vi udsættes for traumatiske oplevelser, forstyrres nervesystemet. Når først nervesystemet er i ro, skabes der indre ro og overskud, og dermed trivsel og udvikling.
 • Dialog mellem dine forskellige sider: Vi har ofte modstridende handlinger, følelser og tanker. I terapien kan fokuseres på at skabe dialog og forståelse mellem de forskellige sider i dig. Vi går fra "indre krig" til "indre dialog" - og ro.
 • Mindfulness og meditation: for at skabe ro i nervesystem, krop, sind og sjæl. Samt skabe jordforbindelse og indre ro.
 • Spædbarnsterapi/historiefortælling: Via historiefortælling/spædbarnsterapi vil de gamle hændelsers følelser opløses og der vil skabes rum for en sund og positiv udvikling.
 • Tegne: tegning bruges både som information til dit indre liv samt forløsning.
 • Øvelser: Det kan være givtigt i terapien at lave forskellige øvelser, såvel som det kan være givtigt at lave lidt "hjemmearbejde" fx være opmærksom på bestemte reaktioner indtil næste session, skrive breve som kan bruges i terapien mv.
 

Opstart og afslutning

Første gang du kommer er en afklaringsgang, hvor vi lærer hinanden at kende. Jeg vil undersøge, hvilke problemstillinger du kommer med. Samtidig ser du, hvordan jeg er og arbejder.
Når tiden nærmer sig for at afslutte terapien vil vi lave en afsluttende samtale. Efter to-tre måneder vil du få tilbudt en opfølgningstid.

Biografi

Klientudtalelser

Henrik Nielsen - "Jeg kom til Karen med en henvising fra lægen. Min angst og depression er til at styre nu. Vi arbejdede med gamle oplevelser og mine forældres skilsmisse, som skete da jeg var barn. Vidste ikke det var det som var årsag. Karen er rigtig god til at finde ud af hvad det hele handler om og hjælpe med at få det bearbejdet på mange måder. Hun har mange måder at arbejde på og man føler sig tryg og i gode hænder."  Læs mere  Læs mindre

Rene og Lone Koch - "Da vi mødte op til den første Sandplay session med vores 7-årige søn Peter, var det for at afhjælpe at han nemt blev ked af det og følte afmagt hvilket bl.a. gav anledning til socialiseringsproblemer. Vi var spændte på hvordan han ville reagere på genfortællingen at historien om hans for tidlige fødsel. Vi var meget i tvivl om hvorvidt Peter ville deltage i ’Sandplay’ legen overhovedet. Historiefortællingen gav bestemt anledning til tårer undervejs, specielt når Peter blev konfronteret med sin adskillelsesangst. Det viste sig imidlertid at netop Sandplay teknikken på en jordnær måde fik ham til at udtrykke sig og processen var meget forløsende. Vi oplevede at være i trygge hænder hos Karen og vi blev selv guidet til at vise Peter tillid og tro på at han kunne håndtere de svære situationer. Peter er fortsat et følsom menneske som reflekterer meget over tingene, og det skal han blive ved med at være. Men vi er ikke i tvivl om at sessionerne og historiefortællingen har betydet, at han har accepteret sin historie og hvad der skete under hans for tidlige og dramatiske fødsel. Han er ikke længere i tvivl om at han er højt elsket. Peter kom bl.a. med en helt speciel kommentar omkring dette: ’Nu vil jeg ikke bekymre mig længere men nyde livet!’ Adskillelsesangsten er der fortsat i perioder. Men hvor den tidligere nærmest lammede Peter og gjorde ham søvnløs når han kom til at tænke på døden, så kan vi i dag bedre få en konstruktiv snak med ham. Han har fået meget mere mod på livet og generelt fået et humørmæssigt løft. Også samværet med storesøster på 12 år er også blevet markant bedre og konflikterne langt færre."  Læs mere  Læs mindre

Anja 45 år - "Jeg har fået terapi hos Karen efter min kræftdiagnose. I den forbindelse blev mit liv radikal ændret, og jeg fik nogle fysiske og psykiske men, heriblandt kroniske smerter, angst og søvnproblemer. Karen har hjulpet mig til at lære at tackle mit nye liv og få håndteret angsten og søvnproblemerne. I terapien har Karen benyttet sig af flere forskellige metoder, som hver især har bidraget til, at jeg i dag har fået det bedre. Karen er tillidsfuld, meget lyttende og yderst kompetent, og jeg kan på det varmeste anbefale hende til andre. "  Læs mere  Læs mindre

Anemone 12 år - "Jeg har fået det meget bedre, mens jeg har gået her. Nu glemmer jeg nogle gange, at mor har haft kræft, og jeg tænker ikke over det. Jeg synes det er godt at gå ved Karen, fordi hun forstår en og tager det seriøst. Jeg synes også det er en god måde at gøre det med sandet, fordi hun giver en en opgave, f.eks. skulle jeg bygge en der var ensom. "  Læs mere  Læs mindre

Bine  - ""Jeg har haft et rigtig positivt forløb hos Karen Hessel. Karen kan ikke ændre på de ydre faktorer i ens liv. Men hun lærer en nogle strategier til kunne arbejde med vanskellige vilkår en ens liv. Så man lige så stille ændrer sin tilgang til de livsvilkår man nu er givet, og bliver stærkere i at håndtere situationen. Samt lærer at accepter ting, man ikke kan ændre. Karen finder ikke løsningerne for en, men får via kognetiv terapi en til selv at finde strategierne for at genvinde overblikket i sit liv. Igennem terapi hos Karen har jeg lært at stole på min egen intuition, egen dømmekraft og egen styrke" Bine jan. 2018 "  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere