John Falkenberg - Psykolog

John Falkenberg

Psykolog

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive ubegrænset med din personlige mentor gennem et månedligt eller ugentligt abonnement. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iPad og iPhone.

Beskrivelse

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE TILGÆNGELIG

Omvendt Familiepleje er et tilbud om foranstaltning til familier, hvor forældrene ligger funktionsmæssigt og følelsesmæssigt under de samfundsmæssige krav. Altså:

Hvor der fra myndighedsside overvejes evt. anbringelse af børnene.

Hvor børnenes situation, tilknytning til forældre, netværk, skoler, og nærmiljø er betydningsfuldt for deres udvikling.

Hvor en målrettet indsats i forhold til at forbedre de voksnes kompetencer til at være forældre, vil være den mest hensigtsmæssige støtte og mindst skadelige indgriben.

Foranstaltningen er samtidig en udvidet observation af børnenes situation samt en vurdering af, hvorvidt forældrene kan støttes til udvikling i positiv retning.

Omvendt Familiepleje kan således beskrives som en "anbringelse" i eget hjem, hvor der bliver tilknyttet fag personer i det omfang, det er nødvendigt for at varetage børnenes omsorg, pleje og udvikling. Der tilknyttes en psykolog til udvikling af familien og til at varetage supervisionen af det personale, der arbejder med familien.

Institut for FamilieUdvikling tilbyder terapeutisk indsats i familier til såvel børnene som de voksne. Vi tilbyder hjælp til børn- og ungeproblemer, krise- og konflikt-situationer, samlivsproblemer, skoleproblemer, spiseforstyrrelser, styrkelse af livskvalitet og selvtillid, opbygning af relationer og almene kommunikationsfærdigheder.

Udover indsatsen i hjemmet tilbydes følgende til kommuner:
Afklaring og vurdering af familiens ressourcer.
Afklaring og vurdering af indsats.
Afklaring og vurdering af familiens muligheder for at kunne indgå i et terapeutisk forløb.
Skriftlig konklusion af afklaringsforløbet, som gennemgås i samarbejde med familien.

Om John Falkenberg

Jeg har arbejdet som psykolog, familieterapeut og supervisor siden 1985. Jeg har afholdt et stort antal kurser i systemisk terapi, værdsættende samtale og tværfagligt samarbejde. Jeg har udviklet dette systemiske koncept, som har vist sig særdeles velegnet inden for bl.a. kommunikation og samarbejde, familiearbejde, rådgivning, supervision samt institutions- og personaleudvikling. 

Jeg tager udgangspunkt i systemisk teori, der bl.a. bygger på relationerne mennesker imellem - vores styrker og ressourcer og med hovedfokus på de områder, som fungerer hensigtsmæssigt. Med det overordnede formål at fremme allerede indlærte metoder og handlemåder for dermed at øge opmærksomheden på ressourcer og kvaliteter. Herved skabes energien til at indlære nye konstruktive metoder og handlemåder, som kan udvikle muligheder i hverdagen.

Den systemiske tilgang er baseret på den værdsættende samtale (Appreciative Inquiry AI) og fokuserer på muligheder, fremtid og handling. Der er således tale om en dynamisk proces, hvor vi påvirker os selv og hinanden med de valg, vi træffer og de handlinger, vi foretager. 

Frem for at fordybe sig i problemet, finder vi ud af, hvad vi gør, som fungerer godt, når problemet ikke er til stede. Hvem støtter os, hvordan handler vi og hvordan er vores relationer i sådanne positive sammenhænge. 

Jeg fokuserer på ansvarlighed, den ressourceudviklende samtale, handlingsorientering samt undervisning, der støtter den enkelte og gruppen. Min indfaldsvinkel er at se på nuet og fremtiden, og hvordan vi gensidigt kan støtte og ressourceudvikle hinanden.

Hvis du allerede nu ønsker at forespørge på et konkret tilbud, er du meget velkommen til at benytte ovenstående links. 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.