Inge Østergaard - Coach, Mindfulness instruktør, Mentor, Virksomhed, Supervisor, Stressterapeut

Inge Østergaard

Coach, Mindfulness instruktør, Mentor, Virksomhed, Supervisor, Stressterapeut

3 klientudtalelser

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive ubegrænset med din personlige mentor gennem et månedligt eller ugentligt abonnement. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

In the end what matters most: How well did you live? How well did you love? How well did you learn to let go? (Ukendt) Inge Østergaard - Coach, Mindfulness instruktør, Mentor, Virksomhed, Supervisor, Stressterapeut

Beskrivelse

Denne mentor er ikke længere aktiv - Kontakt GoMentor support, hvis du har brug for hjælp til at finde en anden mentor.

 

Synes du det er svært at leve op til at være menneske med de specifikke krav og forventninger samtiden har?

Genkender du følgende:

  • Føler du dig ensom?
  • Længes du efter at "komme hjem" i dig selv?
  • Længes du efter at komme under en spinnet overflade?
  • Tænker du alt for meget over, hvad det gode liv er for en størrelse?
  • Længes du efter en du kan tale dybere med, uden at du nødvendigvis skal i terapi?
  • Føler du dig forkert -eller at verden er forkert?

Hvis ovenstående udsagn vækker genklang er filosofi en værdifuld rejseven til at blive klogere på dig selv, verden og dine værdier.

 

Filosofisk coaching er for alle mennesker, der ønsker at blive klogere på sig selv som menneske, som leder, som forældre eller som partner. Vi mennesker oplever ind imellem at livet er svært. Det er naturligt at vi ind imellem oplever kriser og svære mentale tilstande, der ryster vores fundament og prikker til vores længsel efter at "komme hjem" i os selv, at finde os selv. 

 

Alt for mange mennesker oplever idag at være stressede og deprimerede, uden vi nødvendigvis ved hvorfor og hvad vi skal gøre ved det.

 

Min tilgang er ikke en "metode", men en måde at forholde sig til livet og mennesket på. Min filosofiske praksis er med fokus på det værdige (hele/mangfoldige) menneske. Jeg tænker ethvert menneske som en plante der skal vandes. Hvis en plane overvandes drukner den, får den for lidt vand dør den langsomt. Mennesket er som en plante der skal plejes. De optimale vækstbetingelser afhænger af plantens genetiske byggesten og evne til at

 

Mit opdrag er oprindeligt i den naturvidenskabelige verden (sygeplejerske 1997), som ikke indfanger fænomenet mennesket og livfænomener som tab af mening, sorg, melankoli, længsel, eksistentiel angst mm. Eller problemer som mindreværd, søvnløshed, uro, stress mm. Den naturvidenskabelig tilgang fokuserer på det syge i os, det der viger fra "normalen" og "åbner" mennesket op for at fixe det syge. Denne tilgang er vigtig når vi fx skal have fixet en brækket arm eller skal opereres, men denne tilgang kan ikke fixe et menneske, der fx skal lære at forstå sig selv ej heller skaber denne tilgang indsigt i et menneske der fx er i sorg og har svært ved at give slip.

 

Denne tilgang er mangelfuld i forhold til at forstå vores eksistens og den skaber ikke den nødvendige indsigt og til at få det bedre.

 

Med filosofi, yoga, mindfulness og coaching kombinerer jeg de forskellige tanker og traditioner, således du forhåbentlig oplever at blive set som det menneske du er bagved titler, roller og overflader. Indenfor yoga og mindfulness er vejrtrækningen essentiel, hvis vi vil forbedre vores helbred og livskvalitet. Indenfor sygeplejen er vejtrækningen essentiel i forhold til at dæmpe frygt og angst fx inden en smertefuld operation eller et sårskift.

 

Det kan derfor være at jeg starter med at undersøge, hvordan du trækker vejret, når du kommer til samtalen. Det kan også være du skal starte samtalen med at lukke øjnene og høre noget musik, der kan få dig til at slappe af og være nærværende til stede før en egentlige samtale starter. Det kan også være vi begynder ved samtalen, fordi det er der, du er mest tryg. Der er ikke noget der er rigtigt eller forkert.

Det kræver ingen forudsætninger at komme til en filosofisk samtale. Det kræver blot a du er menneske og en længsel efter at blive dig selv så du kan træffe de bedste valg eller spille de kort du har på hånden hensigtsmæssigt.

 

Det vigtigste er at du oplever et intenst og nærværende rum, som du har det godt med at være i.

 

Mine uddannelser:

Jeg er uddannet pædagogisk filosof, coach og mentor. Derudover har jeg en lederuddannelse og mange års erfaring som sygeplejerske. Filosofi (Dele af filosofien) er tidløs visdom der berører mennesket dybt, fordi flere af teksterne taler til menneskets dybe værdier og  længsler. Filosofi taler lidt ophøjet sagt, til dit højere selv/refleksive selv i modsætning til vores ego, som handler om det vi begærer i den ydre verden, det vi ønsker at eje, opleve mm. Filosofi kommer i dybden på indersiden af mennesket.

 

I mit fagligt virke har jeg bred erfaring som leder, projektleder, coach, mentor, facilitator, underviser på dansk og engelsk, supervisor, forskning, sygeplejerske, kompetenceudvikling og konsulenterfaring. Jeg har stor samtaleerfaring som coach og sygeplejerske, hvor jeg har haft mange svære samtaler med alvorligt syge og døende og deres pårørende på b.la. Hospice.

 

Nulevende filosof, Ole Fogh Kirkeby, sammenligner metaforisk mennesket med havet. Havet er fascinerende, frygtindgydende, uforklarlig, mystisk. Vi rummer alle dybder vi kan have glæde af at tale med et andet menneske om. At dykke ned i dybet kan virke frygtindgydende, men er er ind imellem nødvendigt, hvis vi skal opnå en større værdifuld indsigt i os selv. En filosofisk samtale kan derfor hjælpe os til en større forståelse af os selv som menneske, hvilket gør os bedre i stand til at træffe de bedste beslutninger for vores live og virke.

 

Filosofi er modsat viden optaget af visdom, indsigt og tranformation. Det handler om at blive bedre til at lære at være sig selv. Det handler om at overtage sig selv som det man kommer fra samtidig med at gå hen imod det man drømmer om at være eller skal i den her verden. Det handler ikke om at præstere eller være noget bestemt eller have en bestemt titel eller job. Det handler om mod til at favne sig selv uanset om du er selvstændig, arbejdsløs, leder eller medarbejder. Det handler om at du lærer at forene dig med din historie, dine nederlag, svigt og sejre. Det handler om åbent at vedkende sig selv som et perfekt uperfekt menneske. Det kræver at du ser dig selv i øjnene eller i spejlet. Du skal lære dine dæmoner og selvbillede at kende og favne det i dig. Det er ikke nødvendigvis nemt, men intenst og værdifuldt.

 

Praktisk:

Afbud: Bliver du forhindret, skal afbud ske senest 24 timer før samtalens begyndelse ved at ringe mig op eller via sms til det nummer jeg opgiver ved bookingen. (bemærk: der kan ikke SMS's til mit GoMentor nummer, men til det mobilnummer, jeg opgiver ved booking), ellers faktureres det fulde beløb. Udeblivelse uden afbud faktureres også det fulde beløb.

 

PS: Du er velkommen til at sende mig en forespørgsel og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at imødekomme det - og ellers vil jeg foreslå dig andre tider. Alternativt kan du bede om at blive ringet op.

 

Klientudtalelser

Jens Aage Kahr, Områdeleder - "Inge har ageret som en meget kompetent leder, hun har på en rigtig god måde forholdt sig kritisk til sig selv som leder og til gruppen af medarbejdere. Inge har på en fremragende måde medvirket til udviklingen af organisationen, hun har udviklet nye arbejdsmetoder, retningslinjer og procedurer, og frem for alt, har hun fået dette implementeret i gruppen. I forhold til de medarbejdere Inge har været leder for, har hun kunnet stille krav på en god måde, hun har været vedholden når det har været nødvendigt, herudover har hun haft en lyttende og anerkendende adfærd. I forhold til ledelsen, har Inge altid været loyal, hun har været ærlig og oprigtig i hendes udmeldinger, ligesom hun har kunnet indgå kompromisser når beslutningsprocesserne har krævet det. Hun har til enhver tid taget ansvar for det arbejdsområde hun har haft. Inge har været en del af en ledergruppe på 7 personer, og har her i høj grad bidraget i udviklingen af organisationenes ledelse. Inge har altid været klar til at indgå i arbejdsgrupper, undervisningsforløb og i det hele taget aktivt deltaget i egen og andres kompetenceudvikling. Personligt er Inge en person der udstråler energi, engagement, ansvarlighed og tillid. Undertegnede vil herigennem medgive Inge de bedste referencer."  Læs mere  Læs mindre

Hanne Linnemann, Chefkonsulent - " Inge Østergaard har i perioden 1. januar 2013 – 31. januar 2014 været ansat i en tidsbegrænset stilling som sundhedsfaglig proceskonsulent i Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Social- og sundhedsfaglig Stab. Inge har under ansættelsen refereret til undertegnede, som på daværende tidspunkt var stabsleder i Social- og sundhedsfaglig Stab. Inge blev ansat i forbindelse med, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune skulle gennemføre et større kompetenceudviklingsforløb i geriatri for sygeplejersker ansat i kommunens plejeboliger. Inges opgaver omfattede praktisk opfølgning/coaching af de 50 sygeplejer-sker ansat i plejeboliger, som gennemførte det teoretiske kompetenceudvik-lingsforløb i geriatri i 2013. Formålet med den efterfølgende praktiske op-følgning ved Inge var at øge transfer værdien og hjælpe sygeplejerskerne til at få omsat den nye viden i praktiske handlinger i hverdagen. Inges kompetencer indenfor coaching kombineret med stor viden og praktisk erfaring fra arbejdet i Geriatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital var en stor gevinst for Sundhed og Omsorg i forbindelse med dette projekt. "  Læs mere  Læs mindre

Lise Aabenhuus, Coach, mentor og psykoterapeut - "Filosofiske samtaler med dig er fantastiske og kan føre èn fra sted til sted. Der er altid noget at tænke over, når jeg har talt med dig. Jeg kan kun anbefale enhver at kaste sig ud i denne form for samtale med Inge"  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.