Inge Østergaard - Coach, Mindfulness Instruktør, Mentor, Virksomhed, Supervisor, Stressterapeut - GoMentor
Inge Østergaard - Coach, Mindfulness Instruktør, Mentor, Virksomhed, Supervisor, Stressterapeut

Inge Østergaard

Coach, Mindfulness Instruktør, Mentor, Virksomhed, Supervisor, Stressterapeut

Ebeltoft, Videosamtale

3 klientudtalelser

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Facilitering 2.000 kr. Aftal tid

Facilitering af møder tilbydes. Jeg har i mine tidligere jobs som sygeplejerske og coach været med til at afværge klagesager -og har bred erfaring med facilitering af møder, hvor kommunikationen er gået i hårdknude. Jeg er god til at indgyde respekt og med generer værdighed, således alle parter oplever at blive set og hørt.

Mindfulness coaching 1.200 kr. Aftal tid

Mindfulness coaching tilbydes. Mindfulness coaching er en vekselvirkning mellem små praktiske mindfulness øvelser og coaching. Her medtænkes din vejrtrækning, små lytte øvelser, oplæsning af citater, tekster, musik der kan kan åbne op for refksioner på et dybere plan end en almindelig coachngsamtale

Filosofisk samtale i grupper 3.000 kr. Aftal tid

Filosofisk samtalegrupper tilbydes til dig privat og til din arbejdsplads. Vi udforsker et emne I gerne vil tale om - eller jeg finder et emne, en værdi, et ord, begreb, der kan være relevant for dig/Jer. Når vi mennesker bliver opmærksomme på vores værdier sker der ofte en transformation på et dybere plan. Når vi kender vores værdier som menneske bliver det lettere at træde mere ærligt frem som dem vi er, i al vores perfekte uperfekthed. Hvilke værdier er de vigtigste for dig/Jer? Hvad betyder værdierne? Lever du/I efter dine/Jeres værdier? 

Coaching 1.200 kr. Aftal tid

Coaching tilbydes udfra et emne, problematik du gerne vil have frem i lyset. Det kan være privat personligt eller relateret til dit faglige virke. Mit opdrag i en broget coaching verden er den systemiske tilgang fra Attractor, men jeg inddrager andet relevant teori og tilgange, som afpasses til hvem du er. For mig er det vigtigt at en coaching session, ikke bærer præg af en teknisk beherskelse, men en samtale, der kan berige dit liv personligt og fagligt. Jeg bruger gerne min egen livserfaring og giver også råd, hvis det er det, du har behov for. Det kan også være at du har behov for at blive "provokeret" på et område af dit liv, hvor du oplever at du ikke kan komme videre fra. Du oplever en form for træghed eller frygt/angst, der påvirker din livskvalitet og helbred. 

Filosofisk samtale 1.200 kr. Aftal tid

Filosofisk samtale er en samtale som i modsætning til flere psykologiske retninger med tænker menneskets eksistens og er mere optaget af værdier og det almen menneskelige.

Filosofi og psykologi beskæftiger sig begge med mennesket, men ud fra to forskellige præmisser. I den filosofiske samtale, er man ikke optaget af en konkrete problemstilling, men af værdier og hvad du forstå ved f.eks. ordet tillid eller ordet værdighed. Det kan være du har et emne/ord du gerne vil tale om -ellers hjælper jeg dig med at finde et ord/værdi.

Filosofisk samtale kan godt være en vekselvirkning mellem coaching og filosofi, hvor coaching er udfra et filosofisk perspektiv. At coaching er ud fra et filosofisk perspektiv, betyder at der ikke er et bestemt mål med samtalen, udover at vi taler om et begreb eller en værdi. Filosofisk samtale giver dybde og integritet fordi vi beskæftiger os med livsfylde og indhold. Der findes i en filosofisk samtale ingen quick fixes...

At nærme sig en samtale udfra filosofi, er en ikke-terapeutisk tilgang, hvor du vil føle stor frihed til at være den du er, uden nogen forventninger til, at du skal være noget bestemt eller at der er noget i dig som menneske der skal fixes. Filosofisk samtale, er en samtale om det du som menneske på indersiden, et eller andet sted godt ved, hvad er, men som kan være svært at sætte ord på....Hvordan artikulerer vi f.eks længsel? Kender du til det at længes? Hvad længes du efter? Jeg har talt med mange mennesker der længes -incl. mig selv.. Længsel kan have mange ansigter. Det kan være længslen efter et andet menneskes nærvær. Længslen efter en ukompliceret verden. Længsel efter oprigtighed i medierne og verden. Eller hjemlængsel, en længsel der handler om at komme på plads i sig selv. Med andre ord at finde hjem til den du naturligt er, inde bagved øjnene, kroppen, tøjet, bilen, projektlederen, lederen, service assistenten, hjemmehjælperen, sygeplejersken, direktøren, kunstneren.....eller gymnasieeleven. 

Filosofisk samtale giver integritet og ro til at være den du er ment til at være og ikke den samfundet dikterer eller mener du skal leve op til.

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 87 41 17

89 87 41 17

Online-samtale

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Coaching (GoMentor videosession) 900 kr. Aftal tid

Coaching online tilbydes. Det kan være en enkelt samtale eller et længere forløb. Vi tager udgangspunkt i den problemstilling/emne du kommer med og som du gerne vil have belyst og blive klogere på. Det kan være et svært forstående valg, mindreværds problematikker, eksamensangst, kærstesorger, tvivl, forvirring, meningstab eller følelsen af at du har mistet overblik og eller sidder fast i nogle tankemøsnstre, der ikke er befordrende for dig. 

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 87 41 17

89 87 41 17

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive ubegrænset med din personlige mentor gennem et månedligt eller ugentligt abonnement. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

In the end what matters most: How well did you live? How well did you love? How well did you learn to let go? (Ukendt) Inge Østergaard - Coach, Mindfulness Instruktør, Mentor, Virksomhed, Supervisor, Stressterapeut

Beskrivelse

Synes du det er svært at leve op til at være menneske med de specifikke krav og forventninger samtiden har?

Genkender du følgende:

  • Føler du dig ensom?
  • Længes du efter at "komme hjem" i dig selv?
  • Længes du efter at komme under en spinnet overflade?
  • Tænker du alt for meget over, hvad det gode liv er for en størrelse?
  • Længes du efter en du kan tale dybere med, uden at du nødvendigvis skal i terapi?
  • Føler du dig forkert -eller at verden er forkert?

Hvis ovenstående udsagn vækker genklang er filosofi en værdifuld tilgang til at blive klogere på dig selv, verden og dine værdier......

 

Filosofisk coaching er for alle mennesker, der ønsker at blive klogere på sig selv som menneske, som leder, som mor, som partner....Vi mennesker oplever ind imellem at livet er svært Det er naturligt at vi ind imellem oplever kriser og svære mentale tilstande, der ryster vores fundament og prikker til vores længsel efter at "komme hjem" i os selv, at finde os selv. 

 

Alt for mange mennesker oplever idag at være stressede og deprimeret, uden vi nødvendigvis ved hvorfor og hvad vi skal gøre ved det.

 

Min tilgang/"metode" til filosofisk samtale, coaching, supervision, ledelse er at med tænke det hele menneske. Derfor tænker jeg ikke kun ud fra én videnskabelig retning f.eks. psykologi eller neurobiologi eller for den sags skyld hjælpe faget filosofi.

 

Mit opdrag er oprindeligt i den naturvidenskabelige verden (sygeplejerske 1997), som ikke indfanger fænomenet mennesket og livfænomener som tab af mening, sorg, melankoli, længsel, eksistentiel angst mm. Eller problemer som mindreværd, søvnløshed, uro, stress mm. Den naturvidenskabelig tilgang fokuserer på det syge i os, det der viger fra "normalen" og "åbner" mennesket op for at fixe det syge.

 

Denne tilgang er mangelfuld i forhold til at forstå vores eksistens og skabe indsigt og tiltag til at få det bedre.

 

Med filosofi, yoga, mindfulness og coaching kombinerer jeg de forskellige traditioner, således du forhåbentlig oplever at blive taget imod som et helt menneske. Indenfor yoga og mindfulness er vejrtrækningen essentiel, hvis vi vil forbedre vores helbred og livskvalitet.

 

Det kan derfor være at vi skal starte med at se på, hvordan du trækker vejret, når du kommer til samtale. Det kan også være du skal starte samtalen med at lukke øjnene og høre noget musik, der kan få dig til at slappe af og være nærværende til stede før en egentlige samtale starter. Det kan også være vi begynder ved samtalen, fordi det er der, du er mest tryg. Der er ikke noget der er rigtigt eller forkert.

 

Det vigtigste er at du oplever et nærværende rum, som du har det godt med at være i.

 

Mine uddannelser:

De tre sidste år har jeg læst pædagogisk filosofi på Aarhus universitet og i marts 2017 afsluttet et kursus i Mindfulness-baseret-stress-reduktion(MBSR) på Aarhus universitet. Derudover over er jeg uddannet systemisk certificeret coach fra Attractor i Aarhus i 2009.  I 2007 tog jeg som leder diplommoduler i ledelse på ledelsesakademiet i Aarhus; (Det personlige lederskab og ledelse og medarbejder). Til november 2017 bliver jeg uddannet mindfulness instruktør på Kreta via Tid og Ro. Sidst men ikke mindst er jeg uddannet sygeplejerske, har en bachelor fra 1997, fra Aarhus sygeplejeskole.

 

I mit fagligt virke har jeg bred erfaring som leder, projektleder, coach, mentor, facilitator, underviser på dansk og engelsk, supervisor, forskning, sygeplejerske, kompetenceudvikling og konsulenterfaring. Jeg har stor samtaleerfaring som coach og sygeplejerske, hvor jeg har haft mange svære samtaler med alvorligt syge og døende og deres pårørende på b.la. Hospice.

 

Til sommer 2017 er jeg færdig med mit kandidat speciale i filosofi. Filosofi (Dele af filosofien) er tidløs visdom der berører mennesket dybt, fordi flere af teksterne taler til menneskets dybe værdier og  længsler. Filosofi taler lidt ophøjet sagt, til dit højere selv/refleksive selv i modsætning til vores ego, som handler om det vi begærer i den ydre verden, det vi ønsker at eje, opleve mm. Filosofi kommer i dybden på indersiden af mennesket.

 

Nulevende filosof, Ole Fogh Kirkeby, sammenligner metaforisk mennesket med havet. Havet er fascinerende, frygtindgydende, uforklarlig, mystisk. Vi rummer alle dybder vi kan have glæde af at tale med et andet menneske om. At dykke ned i dybet kan virke frygtindgydende, men er er ind imellem nødvendigt, hvis vi skal opnå en større værdifuld indsigt i os selv. En filosofisk samtale kan derfor hjælpe os til en større forståelse af os selv som menneske, som leder, som veninde, som datter, som søn, som mor eller fader.

 

Filosofi og mindfulness eller for den sags skyld yoga, handler om indsigt og tranformation. Det handler om at blive bedre til at åbne sig og derigennem afdække sit fulde menneskelige potentiale. Det kræver at du ser dig selv i øjnene eller i spejlet Du skal lære dine dæmoner at kende, og du skal helt derind til dine fundamentale reaktionsmønstre, selvbilleder og forsvarsmekanismer. Det er sjældent nemt, men intenst og værdifuldt.

 

Praktisk:

Afbud: Bliver du forhindret, skal afbud ske senest 24 timer før samtalens begyndelse ved at ringe mig op eller via sms til det nummer jeg opgiver ved bookingen. (bemærk: der kan ikke SMS's til mit GoMentor nummer, men til det mobilnummer, jeg opgiver ved booking), ellers faktureres det fulde beløb. Udeblivelse uden afbud faktureres også det fulde beløb.

 

PS: Du er velkommen til at sende mig en forespørgsel og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at imødekomme det - og ellers vil jeg foreslå dig andre tider. Alternativt kan du bede om at blive ringet op.

 

Klientudtalelser

Jens Aage Kahr, Områdeleder - "Inge har ageret som en meget kompetent leder, hun har på en rigtig god måde forholdt sig kritisk til sig selv som leder og til gruppen af medarbejdere. Inge har på en fremragende måde medvirket til udviklingen af organisationen, hun har udviklet nye arbejdsmetoder, retningslinjer og procedurer, og frem for alt, har hun fået dette implementeret i gruppen. I forhold til de medarbejdere Inge har været leder for, har hun kunnet stille krav på en god måde, hun har været vedholden når det har været nødvendigt, herudover har hun haft en lyttende og anerkendende adfærd. I forhold til ledelsen, har Inge altid været loyal, hun har været ærlig og oprigtig i hendes udmeldinger, ligesom hun har kunnet indgå kompromisser når beslutningsprocesserne har krævet det. Hun har til enhver tid taget ansvar for det arbejdsområde hun har haft. Inge har været en del af en ledergruppe på 7 personer, og har her i høj grad bidraget i udviklingen af organisationenes ledelse. Inge har altid været klar til at indgå i arbejdsgrupper, undervisningsforløb og i det hele taget aktivt deltaget i egen og andres kompetenceudvikling. Personligt er Inge en person der udstråler energi, engagement, ansvarlighed og tillid. Undertegnede vil herigennem medgive Inge de bedste referencer."  Læs mere  Læs mindre

Hanne Linnemann, Chefkonsulent - " Inge Østergaard har i perioden 1. januar 2013 – 31. januar 2014 været ansat i en tidsbegrænset stilling som sundhedsfaglig proceskonsulent i Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Social- og sundhedsfaglig Stab. Inge har under ansættelsen refereret til undertegnede, som på daværende tidspunkt var stabsleder i Social- og sundhedsfaglig Stab. Inge blev ansat i forbindelse med, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune skulle gennemføre et større kompetenceudviklingsforløb i geriatri for sygeplejersker ansat i kommunens plejeboliger. Inges opgaver omfattede praktisk opfølgning/coaching af de 50 sygeplejer-sker ansat i plejeboliger, som gennemførte det teoretiske kompetenceudvik-lingsforløb i geriatri i 2013. Formålet med den efterfølgende praktiske op-følgning ved Inge var at øge transfer værdien og hjælpe sygeplejerskerne til at få omsat den nye viden i praktiske handlinger i hverdagen. Inges kompetencer indenfor coaching kombineret med stor viden og praktisk erfaring fra arbejdet i Geriatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital var en stor gevinst for Sundhed og Omsorg i forbindelse med dette projekt. "  Læs mere  Læs mindre

Lise Aabenhuus, Coach, mentor og psykoterapeut - "Filosofiske samtaler med dig er fantastiske og kan føre èn fra sted til sted. Der er altid noget at tænke over, når jeg har talt med dig. Jeg kan kun anbefale enhver at kaste sig ud i denne form for samtale med Inge"  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.