Helen Winther - Psykolog

Helen Winther

Psykolog

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Med mere end 20 års erfaring som psykolog er udgangspunktet i mit arbejde Udvikling og Ænd Helen Winther - Psykolog

Beskrivelse

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE TILGÆNGELIG

I mit psykologiske arbejde med mennesker er jeg optaget af, hvordan vi oplever og dermed agerer i de relationer, vi har.

Vi kan ikke ændre på andre, men ved at ændre vores egen forståelse af vores andel i samspillet med andre, kan vi måske ændre på det, der sker - og dermed opnå en udvikling og/eller ændring i forhold til de vanskeligheder, vi oplever.

Når jeg skriver ”måske”, er det fordi vi også kan komme frem til, at årsagerne til vanskelighederne mere er et vilkår, der må leves med, end det er et problem, der kan løses.

Hvis vanskelighederne bunder i vilkår, vil udviklingen eller ændringen have karakter af et valg i forhold til, hvordan vi lever vores liv med de vilkår, der er.

Min rolle som terapeut er derfor at hjælpe dig til en mere bevidst erkendelse af, hvordan du oplever og agerer i din verden.

Jeg tilbyder:

Individuel terapi
Coaching
Supervision


Jeg er uddannet Cand.Psyk i 1992 og er siden blevet Autoriseret og godkendt som Specialist i Psykoterapi.
Jeg blev i 2002 privatpraktiserende efter 10 år i forskellige offentlige stillinger.
Siden februar 2012 har jeg ved siden af min praksis været ansat på Hospice, hvor jeg også trækker på min uddannelse og tidligere erfaring som sygeplejerske

Hvis du vil vide mere om mine erfaringer, uddannelser, kurser og ansættelser henviser jeg til min hjemmeside www.helenwinther.dk

Lidt mere om mit arbejdsmæssige udgangspunkt:
Overordnet er mit fundament EKSISTENTIALISTISK FÆNOMENOLOGISK TERAPI, hvilket bl.a. betyder at jeg altid vil tage udgangspunkt i det, du/I oplever som det aktuelle problem.

Den eksistentielle del henviser til de underliggende tanker og teorier om, hvad det vil sige at være til. Hvad er det grundlæggende menneskelige, og hvad betyder dette for det enkelte individs oplevelse af sig selv, andre og verden?

Det fænomenologiske betyder, at det terapeutiske arbejde i sit udgangspunkt vil dreje sig om det, der opleves og kan beskrives. I denne beskrivelse vil både fortid og fremtid være repræsenteret, men det vil være den aktuelle nutid, der er omdrejningspunktet for mulige forandringer i forhold til det oprindeligt fremstillede problem.

En anden tilgang, som jeg særligt benytter i forbindelse med chok og traume oplevelser er bevidstførelse af sammenhængen mellem nervesystemets reaktioner og den kropslige og psykiske oplevelse af samme. Formålet med dette er, at du bedre kan håndtere symptomer og reaktioner efter chokerende og/eller traumatiserende hændelser.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere