Esben Bak - Psykolog, Coach

Esben Bak

Psykolog, Coach

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

PSYKOLOG - COACH - MENTOR Esben Bak - Psykolog, Coach

Beskrivelse

Denne mentor er ikke længere aktiv - Kontakt GoMentor support, hvis du har brug for hjælp til at finde en anden mentor.

 

VELKOMMEN!

Først lidt oplysninger om mine forskellige arbejdsformer og tilbud. Derefter mere om min baggrund og erfaring.

 

Overordnet har jeg tre slags TILBUD OG ARBEJDSFORMER:

 

1) Den individuelle PSYKOLOGSAMTALE. Den tager udgangspunkt i en psykologisk problematik, som du ønsker hjælp omkring og fortæller mig om. Det kan f.eks. være angst, stress, sensitivitivitet, nedtrykthed, gentagne tanker, tab, krise, traume. Eller andre ting. Her har vi ro og tryghed, jeg lytter ordentligt til dig, og vi tager det i det tempo og den måde, som du finder det bedst med. Jeg har derfor afsat en hel time til samtalen. I løbet af samtalen aftaler vi også, hvad du ønsker at arbejde videre med hjemme, inden vi ses til næste samtale.

 

2) Den individuelle COACHING. Den tager oftest udgangspunkt i noget konkret, du skal igennem, eller er på vej igennem. Det kan være en livsbegivenhed, noget der sker/skal ske derhjemme, på arbejdet eller i fritiden – noget konkret, som du trænger til hjælp, coaching og sparring omkring. Det kan være en vigtig begivenhed, noget der lige er sket eller skal ske i dit liv, en prøve, en eksamen, en større opgave, en præstation som du skal gennemføre. Det kan typisk være et forløb med forberedelse, gennemførelse, opsamling, erfaring – og hvor vi så sparrer omkring de svære ting. Inkl. de psykologiske problemaspekter i samme forbindelse. Her er afsat 45 min., og vi aftaler også nogle ting, du ønsker at arbejde videre med inden næste coaching session.

 

3) MENTORsession med en ung, typisk en gymnasieelev. Her fungerer jeg som en slags luksuscoach – Altså en som både kan sparre i forhold til opgaver, prøver og eksamener - Og også personlige problemområder, du har behov for at vende og få sparring omkring. Det kunne f.eks. være præstation, angst mv. Eksamensangst er en typisk ting. Det kan også være de daglige ting, med forberedelses/læringsstile, kammerater, relationer, netadfærd osv. Her er afsat afsat 40 min, som det er min erfaring er passende. Vi aftaler så også, hvad du ønsker at afprøve eller træne inden næste gang.

 

 

SÆRTILBUD, PSYKOLOG HOS DIG: Som en af de få psykologer tilbyder jeg at samtalen kan foregå hjemme hos dig, hvis du bor i Ribe-området, efter nærmere aftale. Det kan være i tilfælde af, at du har svært ved at opsøge en psykolog, måske pga. angst, sygdom eller handicap. Det kan være, du ikke magter, eller orker, at forlade hjemmet. Eller af andre grunde er bundet til at være hjemme. Eller at trygheden hjemme hos dig selv er afgørende, når du skal tale med en psykolog.

 

ANDRE TILBUD: Der kunne også være behov for, eller undervejs opstå behov for, f.eks. parsamtaler. Eller andre former, hvor vi er flere samlet. - Her aftaler vi nærmere i det konkrete tilfælde, både omkring pris og form.

 

TIDSPUNKTER FOR SAMTALER OG TELEFONKONTAKT: Samtaler finder fortrinsvis sted eftermiddage tirsdag, onsdag eller torsdag. Andet kan dog aftales. - Telefonisk træffes jeg normalt mellem kl. 9 og 10 tirsdag-onsdag-torsdag formiddag. Og ellers på mail alle hverdage.

BETALING OG RABATTER: Betaling skal være modtaget inden samtalens start. Det kan være kontant, via online betaling, MobilePay eller Swipp, eller via alm. bankoverførsel. Det kan vi aftale ved vores første telefon- eller mailkontakt. Der gives rabat på (100 kr pr samtale) til studerende, arbejdsledige, sygemeldte og pensionister.

EVT. FORSAMTALE: Der er mulighed for en kortere forsamtale, hvor vi lige taler sammen, finder ro og tillid, laver evt. nærmere aftaler osv. Dette kan også aftales ved vores tlf. eller mailkontakt.

AFBUDSREGLER: Hvis du skulle blive forhindret, skal du kontakte mig på tlf. eller mail senest kl. 16.00 dagen før. Ved sygdom senest samme dag kl. 9.00. Ellers betales fuld samtalepris.

 

ERFARING OG PROFESSIONEL PSYKOLOGBAGGRUND:

På baggrund af over 35 års erfaring som Cand. Psych. har jeg åbnet selvstændig psykologpraksis, Psykologen-Ribe.

 

Jeg har mange års erfaring i at rådgive, behandle og coache især unge og voksne. Hovedpunkterne i min erfaringsbaggrund er angivet nedenfor:

 

SOM RÅDGIVENDE OG BEHANDLENDE PSYKOLOG har jeg bred baggrund, erfaring og interesse:

Uddannet Cand. Psych. fra Københavns Universitet. Desuden praksis- og supervisions uddannelse på Københavns Universitets psykologiske praksisklinik.

Praksis- og videreuddannelse og ansættelser, dels som psykolog i Distriktspsykiatriske Teams i flere amter/regioner, dels som gerontopsykolog (ældre), dels som familiebehandler i Familiehuset.

Medinitiativtager til oprettelsen af Aktivitets- & Beskæftigelseshus & Værested for unge og voksne  med psykiske problemer, samt været husets leder den første årrække.

Aktiv og bestyrelsesmedlem i SIND: Var med til at oprette og drive SINDs rådgivningstelefon.

SOM ARBEJDS- OG ERHVERVSPSYKOLOG:

Egen landsdækkende kursusvirksomhed i Landsforeningen af Forsorgsledere.

Vidensbank for psykisk arbejdsmiljø i Direktoratet for Arbejdstilsynet.

Landskonsulent i Daginstitutionernes LandsOrganisation.

Afdelingsleder for Personale og Arbejdsmiljø i Ferrosan A/S.

Seniorkonsulent i konsulentfirmaet Encefalon Consultants.

SOM IDRÆTSPSYKOLOG:

Medstifter og udvikler af Dansk Idrætspsykologisk Forum.

Arr. af Verdenskongres for Idrætspsykologer i Bella Centret.

SOM MEDLEM AF DANSK PSYKOLOG FORENING:

Medlem af kredsbestyrelsen i Dansk Psykolog Forening, Kreds Ribe.

Tidl. medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Psykolog Forening.

SOM UNDERVISER, VEJLEDER OG CENSOR PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER:

Mangeårig underviser på videregående uddannelser: Pædagog-, Fysioterapeut- og Socialrådgivere.

Censorfunktion på landsplan.

Specialist i psykologi og psykiatri.

Biografi

Køn

Mand

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere