Erhvervspsykolog Heidi Juul  -

Erhvervspsykolog Heidi Juul

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Vil du udfordres? Erhvervspsykolog Heidi Juul -

Beskrivelse

DENNE PROFIL ER IKKE AKTIV OG MENTOR KAN IKKE KONTAKTES VIA GOMENTOR.

Jeg baserer mit virke på bred erhvervspsykologisk viden og erfaring med anvendelse af metoder til at sikre og fastholde den menneskelige udvikling i organisationen. Virksomheders værdi er altid en direkte følge af den værdi, som organisationen/medarbejderne skaber og organisationen er altid et produkt af ledelsen. Virksomhedens performance kan dermed kun øges ved at skabe lærings- og kompetencemiljøer, som udvikler de talentfulde ledere og medarbejdere samt skærper deres præstationsevner og lyst, så de fortsat finder det værd at blive i virksomheden. 

Mit fokus er både på INDIVIDET, TEAMET & ORGANISATIONEN

Jeg giver kvalificeret sparring og feedback, der faciliterer en personlig og faglig udvikling, der medvirker til frigørelse af uudnyttede ressourcer og potentiale. 
Jeg søger at udvikle det dynamiske team gennem et udfordrende og intensivt forløb, der har sit udgangspunkt i et stimulerende udviklingsmiljø. Formålet er: Øget præstation, øget synergi og sidst men ikke mindst bedre resultater. 
Fælles værdier og mål er vigtige for virksomheder, der vil have succes. Jeg anvender en række metoder til organisationsudvikling, der har en dokumenteret praksisrelevans, fx. kvalitative organisations- og kulturanalyser, klimamålinger, værdiafklaring og konfliktløsning. Jeg sætter individet i centrum, samtidig med at organisationens målsætning kommer i fokus. Derved skaber jeg et udviklingsforløb, der giver en konstruktiv kobling mellem organisationens ønskede udvikling og medarbejdernes potentialer.

Lederudvikling 

Lederudvikling handler om at udvikle sig som menneske i den professionelle rolle og udvikle sig sammen i ledergruppen. Forløbet skræddersys så det matcher den virkelighed lederen eller ledergruppen står i.

Udvikling er vigtig for både organisationen og individet. Lederudviklingen giver kun mening, når den fokuserer på både virksomhedens og individets behov. Lederens personlige adfærd har stor effekt på medarbejdernes performance og dermed produktivitet, og et forbedret lederskab har derfor stor økonomisk effekt.
Forandringsledelse er en uundgåelig disciplin for alle ledere i dag. Den ene forandring er sjældent overstået, før den næste er der. Derfor skal du være særlig stræk som leder på denne disciplin.

Leadership eller Management? Det er din personlighed, der er dit stærkeste virkemiddel i dit lederskab. Kender du ikke din egen personlighed og dens "lyse og mørke sider", kan hverken du eller din leder udvikle dig og dermed din organisation. 
Et godt lederskab udspringer af lederens evne til at håndtere hverdagen. Hvis den evne udvikles, så udvikles også lederskabet. Bedre lederskab giver øget performance og trivsel hos den enkelte og hos lederens organisation.

Ledersparring

En ledersparring er en struktureret samtale, ofte sammensat til et forløb af samtaler. Ofte ligges et møde med din evt. leder ind i starten af udviklingsprocessen (sparringsforløbet), hvor virksomhedens forventninger til udbytte af sparringsforløbet kortlægges. Forløbet er altid skræddersyet til individuelle behov og til den virkelighed, du og din virksomhed står i.

Emner i et ledersparringsforløb 
Ønsket om øget performance i lederskabet, håndtering af dagligdagsudfordringer, medarbejdere, bestyrelsen, relationer til andre ledere og medarbejdere, tvivl om beslutninger, karrierevalg, strategiske beslutninger, personlig og psykologisk udvikling, kommunikative udfordringer, ønsket om at arbejde mere fokuseret og målrette med motivation og udvikling af organisationen etc.

Ledersparring og udvikling er for topledere, ledere, lederteams og andre med udbytte af at blive konstruktivt udfordret. Jeg er forretningsdrevet – også når jeg sidder i sparringen med dig.

Business coaching

Businesscoaching skaber en øget bevidsthed om ressourcer, både de personlige og de organisatoriske, og skaber nye tankemønstre og handlinger der har til hensigt at sikre, at virksomheden når den overordnede målsætning. Det kan både være coaching for medarbejdere eller for ledelsen. Businesscoaching udvikler organisationen og dermed virksomheden ved at skabe udvikling hos medarbejderne, ledelsen eller teamet. Coachingen kan rette sig imod forskellige fokusområder i virksomheden, såsom strategi, forretningsudvikling, mål, kommunikation, værdier, kulturen etc.

Business coaching er for chefer, ledere og medarbejdere, der har lyst til at blive coachede på deres personlige og fælles kompetencer.

Outplacement

Outplacement for medarbejdere/ledere er hos mig et sparringsforløb, der starter umiddelbart efter at opsigelserne har fundet sted. Jeg tager hånd om de psykiske reaktioner, som en afskedigelse kan medføre, og sikrer at de involverede bliver afklaret og orienterer sig mod nye ønsker og jobmuligheder. 

Jeg har særlig erfaring med outplacement af tungere profiler som direktører, mellemledere, specialister, der har brug for den erfarne og udfordrende sparringspartner, som ved, hvad der skal til for at finde nye veje i et yderst konkurrencepræget jobmarked. 

Jeg har endvidere god erfaring med at udvikle skræddersyet forløb tilpasset en større gruppe af opsagte medarbejdere. Her får kandidaterne bl.a. praktiske øvelser i motivations- og værdiafklaring med fokus på "det rigtige" valg af fremtidigt job. Her bringes kandidaternes netværk altid i spil, og ofte kan kandidaterne drage nytte af hinandens netværk. 

Organisationsudvikling 

Organisationsudvikling har en stor indflydelse på hele organisationens hverdag. Derfor er det ved denne disciplin afgørende at implementere og gennemføre udviklingstiltag uden store menneskelige eller økonomiske komplikationer. Organisationsudvikling skal gøres rigtigt, for at man opnår den ønskede effekt og dermed skaber de forventede resultater.Jeg gør brug af mine mange års erfaring i at rådgive, udvikle og facilitere forandringsprocesser, når jeg gennemfører eller rådgiver om organisationsudvikling.

Forretningsdrevet implementering af strategiplaner 
De fleste virksomheder bruger store kræfter på udvikling af de rette strategier. Den store udfordring ligger dog i implementering af strategien. Jeg kan hjælpe jer med at omsætte strategien til konkrete handlinger - adfærd - det er jo det det hele handler om! 

Assessment

Få et kvalificeret og nuanceret eksternt blik! 

Der er behov for at lave assessment på personer i forskellige sammenhænge fx ved opstart af et lederudviklingsforløb med henblik på at kortlægge faglige og personlige styrker og udviklingspotentialer eller som en second opinion ved nyansættelse eller ved en intern udvælgelsesproces ved besættelse af en stilling. Jeg anvender forskellige testværktøjer, dybde interview (en-til-en samtaler) og hvad der i øvrigt foreligger af materiale fx 360-graders målinger, lederevalueringer m.m. 

Jeg anvender blandt andet det anerkendte assessment- og udviklingsværktøj Hogan Assessment.

Psykologiske test og en-til-en samtale 

Hver profil gennemgår herefter en nøje udvalgt psykologisk test, som passer til kandidaten og organisationen, som vedkommende er kandidat til at indtræde i. Testen består typisk af en intelligens og personlighedstest samt en test, som måler de adfærdstendenser personen udviser under stress og pressede situationer. Det samlede resultatet danner et godt billede af personens potentiale, og hvilken type udfordringer, arbejdsmiljø og organisation som passer bedst til vedkommende. Testresultaterne overleveres ved en dybdegående samtale med kandidaten, hvor jeg desuden søger at afdække kandidatens performance i fht. kravprofil. 

Ring til mig, så fortæller jeg meget gerne mere om assessment og mine andre ydelser, og hvad det kan tilføre jeres organisation. 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere