Emma-Jane Cross - Coach - GoMentor
Emma-Jane Cross - Coach

Emma-Jane Cross

Coach

Højslev, Online

3 klientudtalelser

Online-samtale

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Holistisc life coaching- Intro session (GoMentor videosession) 650 kr. Aftal tid


In an intro session you have the opportunity to meet me and experience what coaching with me can do for you. In the session, we focus on why you have come what you would like to get out of tour coaching and what challenges you know you face Coaching is a process. We will not be æble to solve anything in one session, but we'll both get a good sense of what's needed for you to reach where you want to go. I believe in long lasting and lasting results, and you will find them when you book a coaching with me. After our intro session, I will come up with my recommendations for you and a suggestion of how we can mover forward together. It is not a requirement that you book an intro session. You are always welcome to book a longer course from the start. Into sessions can be in both Danish or English


Holistic Life Coaching (GoMentor videosession) 750 kr. Aftal tid

I offer life style coaching sessions via Skype. Wether you are looking to make lifstyle changes, manifest goals or re balance your life and work. Over 6 months we will work together by making an action plan to support you in your transformation and through monthly coaching support you in taking action to create the life you imagine for yourself. 

Sessions can be in Danish or English. For more information contact me

Aspergers Coaching (GoMentor videosession) 750 kr. Aftal tid

Whether you are an adult with an aspergers diagnosis, or have a child or partner with Aspergers I can provide you with strategies and support to create a better quality of life with Aspergers. Together we can identificere issues, find practical solutions and through monthly consultation via Skypewe will work together to create the structure and strategies which  will make life with Aspergers more manageble, satisfying and peaceful. 

Sessions can be in either Danish or English and typically run over  6 months. 

Student/ Ledige Intro session (GoMentor videosession) 500 kr. Aftal tid

In an intro session you have the opportunity to meet me and experience what coaching with me can do for you. In the session, we focus on why you have come what you would like to get out of tour coaching and what challenges you know you face Coaching is a process. We will not be æble to solve anything in one session, but we'll both get a good sense of what's needed for you to reach where you want to go. I believe in long lasting and lasting results, and you will find them when you book a coaching with me. After our intro session, I will come up with my recommendations for you and a suggestion of how we can mover forward together. It is not a requirement that you book an intro session. You are always welcome to book a longer course from the start. Into sessions can be in both Danish or English


Life Quality Assessment (GoMentor videosession) 600 kr. Aftal tid

I want to ask you 3 important questions :

How is your life going right now?

Are you on top of your game with a balanced, successful and sustainable lifestyle, or can you sense that the quality of your life is not quite the way you would like it to be?

When did you last check in with yourself to find out?

For me having the life I love means a balance between the 6 main roots of life

 • Personal health
 • Financial security
 • Loving supportive community
 • Effective success
 • Relaxation opportunities
 • Inspirational input

These roots are strengthen by a core of awareness the key to concision living

I have developed a holistic way for you to check in with yourself, assess your quality of life right now and identify the areas of your life that need transformation so that you can easily  create the life you love.

In May and June I have 5 one hour skype coaching sessions available for you to have a holistic life quality assessment.

In a one hour skype coaching session you will

 • Receive an assessment of  the current state of your life’s quality

 • Gain insight into what is the perfect life for you

 • And receive an easily implementable  strategy you can begin using straightaway to transform your life.


  Sessions are in both Danish or English

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 88 66 11

89 88 66 11

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive ubegrænset med din personlige mentor gennem et månedligt eller ugentligt abonnement. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Emma-Jane Cross - Coach

Beskrivelse

Mit navn er Emma-Jane og jeg er holistisk Life coach og skaberen af Re: Root. Jeg arbejder med en holistisk tilgang til personlig udvikling, selvbevidsthed og hvordan sammenhæng med naturen kan være katalysator for vores vækst og balance i livet.


At tage naturlige og praktiske tiltag for at manifestere forandring

Mit fokus er på cirkulær naturlig vækst, der ser på hele mønsteret i en persons liv, og ud fra det arbejder vi sammen for at dechifrere de justeringer, der er nødvendige for at forenkle, rette og transformere.


Jeg støtter mine klienter i at blive forbundet deres autentiske selv, se deres potentiale og tilpasse deres livsrytme til de drømme, de har for sig selv.


Jeg tilstræber at styrke klienter inden for min coaching og workshops i bæredygtig personlig udvikling og livsforvandling  og ved at guide dem i praktiske naturlige handlinger for at manifestere den nødvendige forandring.


At skabe stærke rødder, hvorfra du kan udvikle

Jeg tager inspiration fra mindfulness, gamle kulturelle praksis, livsledelse og personlig udviklingsteknikker, samt holistisk og naturlig livsstil. Kombinere de bedste aspekter af det moderne liv med fortidens forståelser og lære. For mig er de stærkeste og bæredygtige arbejdsmetoder medskabende. Mine workshops i cirkel fokuserer på personlig vækst understøttet af fællesskabet.


Om mig

Jeg er en uddannet Life Coach fra Coaching Academy i London, og jeg har en uddannelse i menneskelig udvikling. Jeg er oprindeligt fra Nord Wales og flyttet til Danmark i 2010, så min coaching kan være på dansk eller engelsk. Udover min coaching erfaring har jeg en baggrund i at arbejde med voksne og børn med Autisme specifikt med Aspergers syndrom og derfor tilbyder jeg også tjenester til voksne og familier, der er ramt af Aspergers.


For mig er det vigtigste i livet, at du er i stand til at leve et liv, hvor du kan være autentisk og leve det liv du drømmer om, uanset udfordringerne. Jeg elsker at hjælpe kunder med at omdanne deres liv, og jeg vil hjælpe så mange mennesker som jeg kan til at genoprette sig selv, leve det liv de forestiller sig og nyde livets rejse.


Jeg glæder mig til at møde dig og støtte dig i din rejse
My name is Emma-Jane and I am  a holistic life coach and the creator of Re:Root. I work with a holistic approach to personal development, self awareness and how connection with nature can be the catalyst to our growth and balance in life.


Taking natural and practical action to manifest change  

My focus is on circular natural growth looking at the whole pattern of a person's life and in that we work together to decipher the adjustments needed to simplify, direct and transform. I support my clients  to connect with their authentic self, seeing their potential and aligning their life's rhythm to the dreams they have for themselves. I aim to empower clients within my coaching and workshops in sustainable personal development and life transformation and by Guiding them in pratical natural action to manifest the nessecary change.


Creating strong roots from which you can develop  

I take inspiration from mindfulness, ancient cultural practices, life management  and personal development techniques, as well as, holistic and natural lifestyle. Combining the best aspects of modern life with the understandings and teachings of the past.  For me the strongest, sustainable working practices are co- creative. My circle workshops focus on personal growth supported by community.


About Me

I am an educated life coach with the Coaching Academy in London as well I have an education in human development. I am originally from North Wales and moved to Danmark in 2010 so my coaching can be in Danish or English. In addition to my coaching experience I have a background in working with adults and children with Autisme specifically with Aspergers syndrome and therefore also provide services for adults and families who are affected by Aspergers. 


For me the most important thing in life is that you are able to live a life where you can be authentically you and the life you dream of, regardless of the challenges. I love helping clients to transform their lives and I want to help as many people as I can to  reroot in themselves, live the life they imagine, and enjoy the journey of life. 


I look forward to meeting you and supporting your journey 

Klientudtalelser

Michaela Merkus  - "The life quality assesment session with Emma was fun and very helpful. Her warm, practical, hands-on approach made me see and acknowledge what I have to be working on. She also helped me get clear, new insights about how I am holding myself back and she gave me great advice on how to turn that around. I discovered that the way that I am dealing with this issue, is actually part of a larger pattern. I am just now starting to see that. So thank you Emma! Also for the extensive email that I got the next morning with everything agreed upon, plus tips and suggestion. This turned out to be even better than I expected!"  Læs mere  Læs mindre

Lida Zannier - "I loved Emma's session.The Life Quality Circle clearly enabled me to see the sphere of my life I need to work on improving.She is a generous coach offering lots of helpful references to help you to move forward.Thank you Emma!"  Læs mere  Læs mindre

Ana Sanchez - "I've just had a life assessment and found Emma to be an excellent coach. Her style is friendly, warm, approachable and professional. I was instantly feeling at ease and she offered appropriate guidance through the process and encouragement to follow on the points agreed. I thoroughly recommend her services."  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.