Birgitte Elisabeth Johansson - Psykoterapeut, Coach

Birgitte Elisabeth Johansson

Psykoterapeut, Coach

Kerteminde, Odense, Videosamtale, GoMentor 24/7

6 klientudtalelser

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Psykoterapi 750 kr. Aftal tid

Som medlem af Sygeforsikring Danmark får du 30% rabat som kvinde, såfremt du er gravid eller har født.

Hjemmebesøg 1.500 kr. Aftal tid

Terapi i dit eget hjem. Kører overalt på Fyn. 

Familieterapi 1.200 kr. Aftal tid

Terapi for par ved personlig fremmøde

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 88 20 53

89 88 20 53

Online-samtale

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Skriv ubegrænset med mig (GoMentor 24/7) 349 kr./uge Prøv GoMentor 24/7

Fortrolig online-terapi og coaching, uanset tid og sted. Skriv ubegrænset med mig, lige når du har brug for det.

Skriv ubegrænset med mig (GoMentor 24/7) 249 kr./uge Prøv GoMentor 24/7

Fortrolig online-terapi og coaching, uanset tid og sted. Skriv ubegrænset med mig, lige når du har brug for det.

Psykoterapi online (GoMentor videosession) 500 kr. Aftal tid

Som medlem af Sygeforsikring Danmark får du 30% rabat som kvinde, såfremt du er gravid eller har født.

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 88 20 53

89 88 20 53

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive ubegrænset med din personlige mentor gennem et månedligt eller ugentligt abonnement. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Jeg tilbyder professionel samtaleterapi ved personlig fremmøde eller terapi via internettet. Desuden tilbyder jeg terapi i eget hjem. Birgitte Elisabeth Johansson - Psykoterapeut, Coach

Beskrivelse

Professionel terapi, der gør en forskel

Stress / Depression / Angst

Har du tankemylder, er trist, urolig, og måske irritabel, har svært ved at sove eller sover alt for meget kan det være faresignaler som giver anledning til bekymring. Psykoterapi kan hjælpe med af klarlægge dine symptomer og problemer og hjælpe dig med at håndtere dem på en konstruktiv måde så du kommer i balance igen.


Jeg arbejder med alle der har stress, depression og angst og jeg arbejder med sorgterapi og parterapi etc. Dette kunne være sorg over en hændelse eller en traumatisk barndom etc.


Følgende er eksempler på, hvad jeg er særlig god til:

 • Angst
 • Stress, herunder arbejdsrelateret
 • Depression, herunder fødselsdepression
 • Traume/Sorg
 • Traumatisk barndom
 • Parforholdsproblemer/familiekonflikter
 • Psykisk sygdom/personlighedsforstyrrelser
 • Personlig udvikling

Hvordan arbejder jeg:

Sammen tager vi udgangspunkt i dine behov og dine præmisser, så du altid kan føle dig tryg undervejs.


Den kognitive adfærdsterapi er dokumenteret effektiv og denne terapiform bruger jeg ofte. Indimellem kan det være nødvendig at gå længere tilbage i barndommen, da det ubevidste kan have stor betydning. De adfærdsmønstre, som vi har, har deres rod i barndommen.


Vi kan bl.a. arbejde med uhensigtsmæssige tanke og adfærdsmønstre. Hvor kommer disse tanker/denne adfærd fra? hvad gør det ved dig? og hvordan slipper du af med det?


Det er ikke sikkert at du kender den egentlige årsag til, at du har det dårligt. Den skal ofte findes dybereliggende i sindet. Det er meget individuelt, hvad der kan være brug for, og det er hele tiden en dynamisk proces.


Mest almindeligt kommer du til at indgå i et forløb, hvor vi sammen finder svarene. Det er hensigten, at du kommer over på den side, hvor du igen kan trække vejret frit igen. Formålet er at du bliver afklaret omkring dit liv, og at du får det godt.


Parterapi

Det er ofte et fælles projekt at beslutte at skabe en familie. Denne familie skal have en god grobund for at kunne udvikle sig sammen. Denne base er ikke altid i orden eller den er begyndt at smuldre. 


Måske har der været utroskab og tilliden er udfordret. Det kan også være af seksuel karakter og der er brug for at finde hinanden igen. Parforholdet kan også være udfordret af dagligdagen hvor fordelingen af arbejdsopgaver giver anledning til frustration og hvor samværet ikke er baseret på venskab og respekt.


Når nærheden i parforholdet er udfordret er der ofte brug for psykoterapi for at holde samme. Jeg kan hjælpe med at skabe dette nærvær gennem samtaler, hvor fokus er på at skabe balance, så der igen kommer en fælles grobund hvor man kan udvikle sig sammen og hver for sig.


Fødselsdepression:

Jeg har i kraft af også at være jordemoder specialiseret mig i fødselsdepressioner. Det er en stor stressfaktor at være gravid og at få et barn. Selvom glæden ofte er der, kan der være andre følelser involveret som kan være svære at tale om og forholde sig til. Angsten for ikke at kunne leve op til andres og egne forventninger, sorgen over at miste sit "gamle liv”. Mangel på søvn og den ubalance dette giver. Et parforhold som ikke fungere etc.


Symptomer på fødselsdepression viser sig ofte allerede i graviditeten og som regel vil du forsøge at tænke på noget andet eller forsøge at fortrænge det. Mennesker er meget forskellige, og reagere således også forskellig på stress eller en depression. Der kan være tankemæssige, følelsesmæssige, fysiske symptomer og de kan være mangeartet og ofte forbindes de slet ikkemed en depression.


Nogle af symptomerne på fødselsdepression:

 • Tristhed, ked af det, nedtrykthed og tomhed
 • Angst for at komme til at skade barnet eller sig selv
 • Øget sårbarhed og gråd
 • Nedsat lyst til sex eller andet
 • Passivitet og ligegyldighed overfor dig selv og omverdenen, tænke- og koncentrationsbesvær
 • Søvnforstyrrelser eller mareridt
 • Selvbebrejdelse, utilstrækkelighedsfølelse eller skyldfølelse

Oftest rammer depressioner, når der sker store omvæltninger i livet. Dette kan gøre en meget sårbar. Disse omvæltninger kan være en graviditet, en fødsel samt at få et barn. Det kan også være meget andet som f.eks. et dødsfald, handicappet barn, skilsmisse etc.


Hver tiende danske kvinde rammes af en fødselsdepression. Det svarer til, at ca. 5.000 kvinder hvert år rammes i større eller mindre udstrækning.


Såfremt du er medlem af Sygeforsikring Danmark, er gravid eller har fået et barn, kan du få 30% i tilskud pr. session, da jeg også er uddannet Jordemoder.


Symptomer på fødselsdepression hos mænd kan være svær at opdage. De har lidt andre symptomer end kvinder. Deres symptomer viser sig ofte ved:

 • Han bliver irriteret overfor dig, omverdenen eller ham selv
 • Han bliver frustreret, overfor det mindste
 • Han farer op over det mindste og har en kort lunte
 • Han er meget træt
 • Han signalere uro, når han er sammen med barnet


Hvor mødes vi:

Jeg har en klinik i gode, hyggelige omgivelser, centralt i Kerteminde, men uanset hvor du bor i landet er afstanden ikke et problem, for at få hjælp.


Via en onlineforbindelse er det muligt med terapi/samtale, hjemme fra din egen stue. Du kan uforpligtende kontakte mig, og vi kan sammen vurdere, hvorvidt et videre samarbejde er tilstede. Har du brug for akut hjælp, så har jeg akuttider.


Ligeledes tilbyder jeg hjemmebesøg på Fyn, hvilket kan være yderst relevant, såfremt du har en depression etc. og har svært ved at overskue transporten til mig.


Jeg ser frem til at høre fra dig.

Biografi

Klientudtalelser

Janne - "Jeg var tynget af sorg over at have mistet min søn. Jeg bærer stadig rundt på sorgen, men jeg har lært at leve i de små stunder og glæde mig over de små ting i dagligdagen. Du har været og er fortsat til stor hjælp."  Læs mere  Læs mindre

Rikke - "Jeg har haft stor gavn ved at gå ved netop dig, da du har en faglig baggrundsviden, takket være dit fag som jordemoder. Det har været vigtigt for mig, at kunne stille de mange sundhedsfaglige spørgsmål til dig, især vedrørende min datter og til fødslen. Så har det også været inspirerende at arbejde med mine negative tanker og vende dem rundt. Selvom jeg fortsat kan have hårde dage, så forsøger jeg at tænke positivt. Det kan dog være lettere sagt end gjort"  Læs mere  Læs mindre

Sarah - "Du har været en stor hjælp. Terapi via internettet. Jeg ser anderledes på tingene nu og er blevet god til at de se positive sider af mit liv. Jeg havde det godt med online terapi, da jeg kunne blive hjemme."  Læs mere  Læs mindre

Kathrine - "Jeg fik fødslesdepression allerede i graviditeten. Du trak mig ud af den på en behagelig måde, så jeg kunne nå at nyde min datter, da hun kom. Jeg er dybt taknemmelig"  Læs mere  Læs mindre

Thomas  - "En supergod oplevelse og meget professionelt. Gode redskaber til at takle min stress. "  Læs mere  Læs mindre

Sofie  - "Jeg led af en depression og gik hos dig i ca. 3 måneder, 1 gang om ugen. Det var som at komme tilbage til livet igen. Jeg fik hjemmearbejde til hver gang. På en meget professionel og imødekommende måde lærte du mig, at se på mig selv i et andet lys. Det var svært men jeg er blevet bedre til at takle mit liv og de udfordringer det giver."  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.