Birgitte Due - Psykoterapeut, Kropsterapeut

Birgitte Due

Psykoterapeut, Kropsterapeut

København

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Individuel samtale 700 kr. Aftal tid

Individuel samtale 1.000 kr. Aftal tid

Individuel samtale - med rabat til studerende og ledige 600 kr. Aftal tid

Individuel samtale - med rabat til studerende og ledige 800 kr. Aftal tid

Parsamtale 1.200 kr. Aftal tid

Parsamtale - med rabat til studerende og ledige 1.000 kr. Aftal tid

Er du i tvivl? Ring til Kundeservice for hjælp på tlf. 53 73 21 50

89 88 53 89

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Mit mål er at afdække og støtte ressourcerne hos de mennesker, der henvender sig til mig. Birgitte Due - Psykoterapeut, Kropsterapeut

Beskrivelse

Respekt og Nærvær

Jeg lægger stor vægt på at møde dig med respekt og nærvær - at skabe en kontakt, der giver dig mulighed for, og mod til, at åbne for det sårbare eller smertefulde. 


Mit mål er at afdække ressourcerne hos dig og få dem mere frem. Den terapeutiske bearbejdning kan hjælpe dig til at stå bedre i livet og opleve større glæde og tilfredshed.


Jeg tilbyder individuelle terapi forløb og parterapi og har særlig erfaring med at arbejde med følgende problematikker


Stress, angst og depression

Det følelsesmæssige sortsyn, tungsind, angst eller ulyst til helt normale livsudfoldelser kan være meget vanskeligt både for en selv og de pårørende.

Man kan opleve pres og uro i kroppen, søvnbesvær, energiforladthed, angst for ikke at slå til og energitab så det meste føles uoverkommeligt -- og man kan overmandes af de modløse og ulykkelige følelser.


Vredeshåndtering og konfliktangst

Nogle mennesker har en voldsom vrede, som kan være både uforståelig og skabe utryghed i de nære relationer. Andre har problemer med at turde vise deres vrede og tage konflikter. Det kan frigøre ressourcer og give mere tryghed at lære at håndtere vreden bedre.


Lav selvværdsfølelse og svigtende selvtillid 

Mange kender til at have lav selvfølelse og svigtende selvværd, angst for om man er god nok eller bliver afvist, man kan være fuld af selvkritik og selvbebrejdelse, der både skaber usikkerhed og ulykkelighed.


Livskriser

Eksistentielle livskriser, kan f.eks. opstå ved skilsmisse, mistet arbejde, alvorlig sygdom, parforholdsproblemer eller dødsfald i den nære familie eller venner. Dette kan fremkalde både sorg, angst, vrede og følelser af håbløshed amt spørgsmål som; hvem er jeg og hvad vil jeg med mit liv?


_____________

En terapeutisk proces kan hjælpe med at søge årsager og afprøve nye måder at håndtere problematikker på, så den psykiske smerte formindskes eller forsvinder.


Samtidig kan opmærksomheden på kropslige reaktioner åbne for ny indsigt. Jeg kan derfor også foreslå lettere kropslige øvelser eller hjemmearbejde i form af opmærksomhedspunkter imellem terapiaftalerne - for de klienter, der ønsker det. 


Den nærværende og fortrolige samtale er et bærende element i vores samarbejde. 


Parterapi

Kommunikation og samspil

Mange mennesker oplever problemer i deres parforhold. Det kan være kommunikationen, samspillet i dagligdagen, uenighed om børnene, følelser af mismod og følelsesmæssig tilbagetrækning, som skaber utryghed. 


Jalousi og mistillid

Jalousi og angst for at miste kan antændes. Så man begynder at opføre sig mistænksomt og kontrollerende overfor partneren. Det kan igen afføde ny mistillid, og så kører en negativ spiral af utryghed og mistillid, der kan grave sig stadig dybere. 


Det er altafgørende at få stoppet den spiral - men det kan være svært at forstå, hvorfor de samme konflikter opstår igen og igen. 


______________

Den parterapeutisk proces giver mulighed for udveksling af svære følelser og tanker, støtte til at lytte til hinanden og genfinde de oprindelige kærlige følelser. 


Om mig:

Jeg er organisk psykoterapeut og arbejder ud fra det grundsyn, at krop og psyke spiller sammen og konstant påvirker hinanden -- at krop og psyke er en enhed. Jeg har mere end 20 års psykoterapeutisk erfaring og viden om, at støtte ved forskellige psykologiske problematikker, og samtidig igangsætte en healende proces.


Jeg er medlem af Psykoterapeutforeningen. og cand. phil.


Du er altid meget velkommen til at kontakte mig med spørgsmål eller hvis du ønsker at aftale en tid.    


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere