Birgit Bruun - Psykolog

Birgit Bruun

Psykolog

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Min opgave som psykolog er således at yde støtte og 'hjælp til selvhjælp'. Birgit Bruun - Psykolog

Beskrivelse

DENNE PROFIL ER IKKE AKTIV OG MENTOR KAN IKKE KONTAKTES GENNEM GOMENTOR.

Mit navn er Birgit Bruun 

Jeg er autoriseret psykolog, specialist i pædagogisk psykologi og har siden august 2006 haft privat psykologisk praksis og konsulentvirksomhed i Havdrup. 

Jeg har ydernummer, dvs. offentlig overenskomst med sygesikringen. 

Jeg tilbyder

 • Hjælp til forældre og medarbejdere under pres
 • Psykologisk smertebehandling
 • Coaching og sparring til ledere
 • Psykologisk rådgivning og behandling af børn, unge, voksne, par og familier i konsultation eller i hjemmet
 • Konsulentydelser, evaluering, undervisning og foredrag
 • Supervision og coaching i offentlige organisationer og private virksomheder

Alt mit arbejde udspringer af et anerkendende, dynamisk og konstruktivt menneskesyn. 
Jeg tilbyder samtaler til voksne, som vil arbejde med egen personlige udvikling og problemstillinger. 

Vi kan arbejde med alle typer af problemstillinger, eksempelvis

 • familiemæssige
 • arbejdsmæssige
 • karrieremæssige
 • stress og trivsel
 • samarbejde
 • selvværd
 • angst
 • identitet

Der kan aftales både kortere og længere forløb. 

Behandlingsmetoder

Jeg arbejder kognitivt, eksistentielt og systemdynamisk - naturligvis med udgangspunkt i dit aktuelle behov og ressourcer.
I forbindelse med angst, stressproblematikker og tinitus inddrager jeg endvidere hypnosebehandling, hvis dette ønskes.

Parterapi

Jeg tilbyder parterapi - helst inden problemerne bliver så store, at forholdet er under afvikling. 
Men også når I - næsten - har besluttet at gå fra hinanden, så skilsmissen kan foregå så ordentlig som muligt for alle parter - ikke mindst, hvis der også er børn i familien. 

Børn

Mange forældre ønsker hjælp og sparring i forbindelse med deres børns og unges opvækst. 

Jeg tilbyder såvel enkeltsamtaler som kortere og længere forløb med barnet alene og /eller barnet sammen med en eller begge forældre, så barnets udvikling kan forløbe mest hensigtsmæssig. 

Hvis barnet har egentlige psykiske vanskeligheder, kan jeg tilbyde et længerevarende behandlingsforløb til afhjælpning af disse. 
Endelig kan jeg foretage grænsevurderinger og viderehenvise til børnepsykiatrisk undersøgelse og behandling, hvis dette er nødvendigt. 
I forbindelse med børn og unges skolegang kan der opstå tvivl og usikkerhed hos forældrene, om det skolen gør og tilbyder, er det rigtige for deres børn.
I den forbindelse kan jeg hjælpe med til at vurdere, hvorvidt det aktuelle skoletilbud er det rigtige, og hvordan I som forældre kan støtte op omkring jeres barns skolegang, så den mest optimale læring kan foregå. 

Familie

Der er ikke en bestemt måde at være en rigtig familie på, så det handler om at finde frem til den måde, der passer bedst i den enkelte familie. 
Nogle familier har brug for længerevarende terapeutiske forløb, hvilket jeg også kan tilbyde. 
Det kan dreje sig om familier, der gennem længere tid har fungeret dårligt, f.eks. ved misbrug, overgreb el. lign. Det kan også dreje sig om familier med handicappede børn, plejebørn, adoptivbørn m.v.

Ønsker du mere info omkring behandlingsmetoder, priser og afbudsregler - er du meget velkommen til at kontakte mig.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere