Bente Edslev - Psykolog

Bente Edslev

Psykolog

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Jeg er uddannet psykolog og videreuddannet i neuropsykologi. Jeg har mange års erfaring som børnepsykolog, familiepsykolog og neuropsykolog. Bente Edslev - Psykolog

Beskrivelse

DENNE PROFILER IKKE LÆNGERE TILGÆNGELIG

Mit navn er Bente Margrethe Edslev.
Jeg er uddannet psykolog og videreuddannet i børneneuropsykologi.

Jeg har mange års erfaring som børnepsykolog, familiepsykolog og neuropsykolog og kan tilbyde dig følgende:

Børnepsykologiske og børneneuropsykologiske undersøgelser af børn og unge med udviklingsproblematikker, fx mistanke om ADHD eller omsorgssvigt, erhvervet eller medfødt hjerneskade.

Børnepsykologisk undersøgelse
Hvis der er brug for at få afklaret barnets eller den unges emotionelle, tilknytningsmæssige, sociale og/ eller kognitive udvikling, kan jeg tilbyde at udarbejde en børnepsykologisk undersøgelse. Målet med undersøgelsen kan f.eks. være at få afklaret hvilke ressourcer, vanskeligheder og særlige behov barnet har.

Udgangspunktet for den psykologiske undersøgelse vil som oftest være et grundigt indtryk af barn og familie, dernæst af barn og dag/døgninstitution og skole. Derudover kan der eventuelt indgå observationer.

I undersøgelsen kan der indgå personlighedsorienterede tests og kognitiv udredning af barnets ressourcer og vanskeligheder set i forhold til både hjemmemiljø, institution og skole.

Undersøgelsen omfatter altid beskrivelser fra vigtige personer i barnets tætte netværk, fx biologiske forældre, plejeforældre, bedsteforældre, pædagoger og lærere.

Undersøgelsen kan også indeholde en samspilsanalyse af, hvordan barnet eller den unge fungerer i de forskellige relationer de indgår i. Desuden kan undersøgelsen indeholde en vurdering af, om barnets særlige behov bliver tilgodeset i dets miljø, og en beskrivelse af de forandringer, der er nødvendige for at sikre barnets udvikling.

Efter undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport, med en samlet vurdering, der kan lægges til grund for et videre forløb eller eventuelle foranstaltninger.

Børneneuropsykologisk eller diagnosticerende undersøgelse
Ved mistanke om neurologiske dysfunktioner, udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsættelser, kontakt- vanskeligheder, erhvervet eller medfødt hjerneskade eller ved mistanke om ADHD, hyperaktivitet, indlæringsvanskeligheder og sprogforstyrrelser tilbydes udredninger.

Udgangspunktet i undersøgelsen vil som oftest bestå af tests, omhandlende personens kognitive forudsætninger og funktionsniveau med særlig fokus på styrker og vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed, koncentration, hukommelse, sprog, visuel og auditiv forarbejdning.

Der vil ofte indgå spørgeskemaer, hvor personen, forældre og professionelle hver for sig besvarer og giver oplysninger om barnets daglige måde at begå sig på samt læringsmæssige, følelsesmæssige og sociale funktioner.

Forældrekompetence undersøgelse
Forældrekompetence undersøgelser tilbydes, når kommunen ønsker at få en vurdering af, om forældrene ud fra deres evner er i stand til at varetage og sikre barnets udvikling.

Der gennemføres undersøgelse af forældres evne til at varetage forældrerollen, typisk hos forældre hvor man formoder at der er tale om alvorlig omsorgssvigt, misbrugs- problematikker, overgreb, nedsat intelligens, neurologiske vanskeligheder eller kendte psykiatriske problematikker.

Mine undersøgelser er tilrettelagt ud fra præmisserne i Socialministeriets retningslinjer, udarbejdet af servicestyrelsen i juni 2011.

Undersøgelsen vil bestå af interview, samtaler, psykologisk testning af forældrene og børn samt observationer af samspillet i familien. Der vil som oftest også indgå spørgeskemaer til både forældre, børnene og tilknyttet personale.

Testene vil være af kognitive, neuropsykologiske og personlighedsmæssig karakter. Gennem testningen kan man få væsentlige oplysninger om de enkelte personers ressourcer og barrierer. Oplysninger som kan bidrage væsentligt til et nuanceret billede af den samlede familie.

Hvem kan henvende sig?
Kommuner, regioner, forsikringsselskaber, hospitaler eller advokater og forældre kan henvende sig.

Uanset hvem der har rekvireret undersøgelsen, tilrettelægges denne i et tæt samarbejde med rekvirenten, således at det sikres, at undersøgelsen vurderer og konkluderer på de spørgsmål, som der er ønsket svar på.

Du er velkommen til at kontakte mig ved ønske om yderligere information.              

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere