Anette Jensen - Psykolog, Coach

Anette Jensen

Psykolog, Coach

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Jeg tilbyder at være professionel samarbejdspartner og giver kvalificeret og fornuftbaseret feedback og inspiration. Jeg arbejder systemisk og kognitivt. Anette Jensen - Psykolog, Coach

Beskrivelse

DENNE PROFIL ER IKKE AKTIV OG MENTOR KAN IKKE KONTAKTES VIA GOMENTOR.

Jeg har overenskomst med Sygesikringen, hvilket betyder at du kan benytte en henvisning fra lægen hos mig.


Jeg driver psykologpraksis og konsulentvirksomhed, hvor jeg arbejder med enkeltpersoner og par såvel som med private og offentlige virksomheder. Jeg arbejder målrettet på at assistere mine kunder i at øge livskvaliteten og indgå i frugtbare og bæredygtige relationer.

Jeg har solid erfaring med udvikling af robusthed, trivsel, livskvalitet, psykisk arbejdsmiljø, ledelse, samarbejde, gruppedynamik samt krisehjælp, stressreduktion, procesforløb og undervisning. Og så arbejder jeg med individuel samtaleterapi, parterapi og familieterapi.

Kort opsummeret er mine specialer bl.a.:

* Udvikling af samarbejde i arbejdslivet og i privatlivet (parforhold, venner, familierelationer mv.)

* Ledelse og organisation i offentlige og private virksomheder

* Stressreduktion i arbejdslivet og i privatlivet

* Krisehjælp og håndtering af reaktioner efter vold, overfald, voldtægt, trusler, ulykke, død, selvmordsforsøg, indbrud mv.

* Fra tristhed og depressiv tilstand til trivsel og livsglæde

* Fra eksistentiel krise til prioriteringskompetence og livskvalitet

* Udvikling og vedligeholdelse af psykisk robusthed

* Udvikling og vedligeholdelse af bæredygtige relationer

* Forbedring af psykisk arbejdsmiljø på individ, gruppe- og organisationsniveau

Jeg tilbyder at være professionel samarbejdspartner og giver kvalificeret og fornuftbaseret feedback og inspiration. Jeg arbejder systemisk og kognitivt.

Jeg tilbyder konfliktløsning og mægling mellem to og flere parter. Jeg er uddannet master i konfliktmægling (MMCR) fra Københavns Universitet.

I arbejdslivet har jeg – inden jeg startede egen virksomhed – været ansat i forskellige virksomheder, offentlige og private, som henholdsvis medarbejder, mellemleder, leder og direktør samt som intern og ekstern konsulent.

Jeg ser fremad og assisterer mine kunder i kompetenceudvikling på områderne:

Forandringskompetence:
Omfatter din parathed til at bevæge dig mentalt, fysisk og rollemæssigt. Det er din evne til at sætte en forandringsproces i værk.

Relationskompetence:
Omfatter dine sociale resurser herunder din evne til at håndtere forskellighed og indgå i samarbejde. Heri indgår også din evne til at skelne mellem – og håndtere – personer, du kan regne med og personer, du ikke kan regne med.

Læringskompetence:
Omfatter din evne til at lære af erfaringer og omsætte denne viden til værdiskabende handlinger, således at du ikke automatisk handler som du plejer, men bevidst handler på baggrund af det, erfaringer har lært dig.

Meningskompetence:
Omfatter din evne til at kunne se, skabe og dele mening. Heri indgår, at du kan håndtere livet på en god måde – ikke kun i medvind, men også i modvind – og at du tror på, at det kan lykkes.

Handlekompetence:
Omfatter din evne til vedholdende at fortsætte, til du når et mål. Det handler om din selvdisciplin, din motivation, din udholdenhed og dit gå-påmod.

Hvis du allerede nu ønsker at forespørge på en konkret tid, er du meget velkommen til at benytte ovenstående links. 

Jeg vil gøre mit bedste for at imødekomme dit ønske, men kan desværre ikke garantere dig tiden, da min kalender hurtigt fyldes op. 
Du vil modtage en bekræftelse på aftalen eller et forslag til en anden tid.


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere