Acindria -

Acindria

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Erhvervspsykologisk rådgivning og Klinisk praksis Acindria -

Beskrivelse

Denne profil er ikke længere aktiv

 

I firmaet Acindria arbejder psykolog Jette Goller Kloth Nieland med både Erhvervspsykologisk rådgivning og med Klinisk praksis. For begge områder drejer det sig om at få fat i menneskers potentialer og få disse til at udvikle sig på en god måde.

I Erhvervspsykologisk rådgivning arbejder Jette som innovationsrådgiver. Hun vil sammen med andre specialister tilbyde at hjælpe organisationer, grupper og medarbejdere med på en god måde at komme igennem forandringer og andre udfordringer, der præger arbejdslivet. 

Innovation er et helt centralt arbejdsområde. Her arbejder Jette med de processer, der med baggrund i en værdibaseret forståelse sætter fokus på udviklingen af nye ideer og vækst som skaber en positiv effektivisering. Innovation med et udelukkende økonomisk fokus kan medføre negativ stress på alle niveauer.

Private klienter

Hos Acindria har vi mulighed for at tilbyde klienter uden henvisning fra lægen en særlig reduceret samtalepris på 625 kroner. Kontakt Acindria, hvis du er interesseret i at benytte dette tilbud. 

Erhvervspsykologisk rådgivning

Det moderne arbejdsliv er komplekst og virksomhederne møder til stadighed flere og flere krav. Krav, som medfører et klart behov for forebyggende strategier og klare HR-politikker. 

Acindria tilbyder rådgivnings og sparingsforløb til de ledere, som står foran at skulle udvikle organisationen og skabe de bedste resultater. Erfaringen viser, at organisationer ved hjælp af erhvervspsykologisk rådgivning kan forbedre organisationens sammenhæng og styrke relationerne mellem medarbejdere og ledere. Ved at satse på tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven, kan virksomheder højne medarbejdertrivsel, arbejdets kvalitet, produktivitet og innovationsevne. 

Coachingforløb af ledere og medarbejdere

Coaching er et udviklingsrum for ledere og medarbejdere. Coaching er relevant for personer, der ønsker bedre udnyttelse af egne såvel som andres ressourcer. Det er en metode, der udfordrer tanke- og handlemønstre således, at ressourcer frigøres og personen styrkes til at tænke nyt og sætte nye mål. Acindria arbejder med både medarbejder- og gruppecoaching og arrangerer den form og det forum, som matcher kundens behov bedst. 

Kunden er ekspert på sin situation og coachen er ekspert i coaching-processen. 

Det er coachens opgave at støtte processen ved at stille spørgsmål, som fremmer refleksion og ved at skabe overblik over såvel proces som indhold. Det er ligeledes coachens opgave at udfordre de refleksioner, ideer og løsninger, som fremkommer - således at kundens grundlag for nye handlinger er gennemprøvet i det bredest mulige perspektiv. 

Udbytte: 

 • Frigørelse af medarbejderressourcer til at håndtere udfordringer
 • Afdækning af handlemuligheder
 • Indsigt i egne tanke- og handlemønstre
 • Opmærksomhed på kommunikationens betydning for positiv udvikling
 • Etablering af mål og visioner
 • Større forandringsparathed

Lederudviklingsforløb 

Lederudvikling indeholder mange elementer af personlig udvikling. Den bagvedliggende kultur både socialt og nationalt spiller ligeledes en væsentlig rolle. I den vestlige kultur er vi overvejende opdraget til at fokusere på det, vi ikke er gode til. Det kan handlingslamme os og låse os fast i et negativt billede af os selv og vore muligheder. I stedet for at jagte personlige svagheder, kan et alternativ være at fokusere på den enkeltes styrker og kompetencer. Det giver modsat en oplevelse af at kunne lykkedes og en tro på at kunne. 

Det forventes i dag, at ledere kan gå ind i et konstruktivt samspil med andre mennesker. De skal kunne skabe spændende, afvekslende og udviklende rammer for både sig selv, medarbejderne og organisationen i sin helhed. Ud over at fokusere på en værdibaseret forståelse og de styrker og kompetencer som er til stede, er det også vigtigt for lederen at erkende egne reelle følelser og motiver, som styrer hans/hendes handlinger. Er disse skjulte eller ikke erkendte kan det føre til ineffektivitet og tab af energi. Det er ikke det, vi kan se, men de motiver eller reelle følelser, som vi ikke kan se eller ikke har erkendt, der kan føre til ineffektivitet i form af konflikter, kortsigtede beslutninger og dårlige resultater. 

Relevante arbejdsområder: 

 • At øge bevidstheden omkring egen rolle som leder
 • At skabe samklang mellem tanker, følelser og handlinger
 • At erkende dybere motiver bag ens handlinger
 • Skabe balance mellem de intuitive og de praktiske aspekter af ledelsesopgaven
 • Fokus på forholdet mellem kompetence og ansvar
 • Træning i spørge- og samtaleteknikker
 • Coaching som metode til bedre kommunikation
 • Lederen som mentaltræner, at bevæge sig baglæns fra målet, en tankemæssig konstruktion


Udbytte: 

 • Indsigt i egne styrker
 • Opmærksomhed på egne mentale strategier og deres indflydelse på udvikling
 • Indsigt og træning i at bruge coaching som ledelses- og udviklingsværktøj
 • Kendskab til at øge kompetencer og udvikle medarbejderne

Teamudvikling

Teamudvikling/teambuilding kan foregå på mange forskellige måder via aktiviteter indendørs såvel som udendørs. Alle med det til fælles, at opgaverne kun kan løses i fællesskab. Målet er en større erkendelse hos deltagerne af, hvordan de anvender egne og andres ressourcer i opgaveløsningen, således at der skabes maksimal kvalitet, effektivitet og trivsel i samarbejdet.

Relevante arbejdsområder: 

 • Grundig afdækning af indsatsområder  
 • Fokus på kompetencefordelingen i gruppen
 • Afdækning af organisationens kultur og de værdier som er styrende i organisationen
 • Fokus på adfærds- og kommunikationsformer og hvordan disse viser sig i hverdagen
 • Udarbejdelse af handlingsplan for udvalgte indsatsområder
 • Konfliktløsning i forbindelse med forskellige oplevelser, opfattelser, behov og interesser


Metoder og redskaber til teamsamarbejde/udvikling

 • Træning af fri og åben kommunikation
 • Anerkendende interview
 • Proceskonsultation
 • Feedback
 • Analyse af måden gruppen valgte at løse opgaven på
 • Konfliktløsning via mediering som dialogform


Udbytte: 

 • Indsigt i organisationskulturen og den indflydelse den har på gruppen
 • Tydelighed omkring kompetence og ansvar
 • Fælles spilleregler
 • Tydelig rollefordeling
 • Kommunikationsværktøjer der skaber tillid, åbenhed og hindrer konflikter
 • Læring gennem analyse af måden gruppen valgte at løse opgaven på  
 • Læring af egne reaktioner
 • Teoretisk og praktisk forståelse af dynamikken i gruppen og anvendelse af disse på de konkrete erfaringer, som gruppen har gjort sig

Supervision 

Supervision er en arbejdsform, hvor det at anskue sig selv, en problematik, en arbejdsplads fra flere vinkler er i fokus. I en supervision inviteres vi til at sætte os i et andet menneskes sted og iagttage og vurdere en given situation. 

Acindria tilbyder supervision for enkeltpersoner og personalegrupper, der ønsker supervision i forbindelse med deres arbejde. Det kan være emner bredt indenfor psykologien, direkte sagssupervision i forbindelse med forskelligt klientarbejde eller personlig supervision omkring egne problematikker, som spiller ind på det professionelle arbejde. 

Varianter af supervision: 

Alt efter hvilket miljø man befinder sig i, kan supervision have forskellig form. Eksempelvis: 

 • Personlig vejledning/undervisning af medarbejderen i forhold til en given faglig rolle
 • Supervision af socialt arbejde
 • Kollegial supervision primært i pædagogiske miljøer
 • Coaching er mere direkte mål fokuseret

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere