Sådan undgår du passiv ventetid på psykoterapeutisk hjælp

Skrevet d. 18-7-2022 11:42:16 af Jette Fredslund - Psykoterapeut, Coach, Stressterapeut, Stresscoach

Hver eneste dag hører vi i medierne om den støt stigende del af befolkningen, der mistrives pga. af angst, depression og stress og ventelister. Vi er nødt til at tænke innovativt og søge nye løsninger. Mange har brug for den fysiske kontakt, når de skal tilegne sig ny viden, men læringen gennem digitale medier er stigende. Flere end nogen sinde før er enten opvokset med eller bare blevet vant til at lære nyt gennem digitale medier. En selvhjælps-app er ikke på nogen måde løsningen, men den kan være en del af løsningen.

En selvhjælps-app, hvor man selv gennem interaktive øvelser, kan lære enkle strategier til at opnå pauser i angsten eller tristheden, og dermed bryde den negative spiral, er og bliver bedre end at gøre ingenting, mens man venter på behandling! Samtidig kan en selvhjælps app også reducere behandlingstiden. Det er i hverdagen, at man skal træne at bruge, det man lærer i terapien, og her kan en app netop støtte op. Brugeren kan uafhængig af tid og sted repetere og træne det lærte fra terapien eller behandlingen gennem interaktive øvelser, hvilket gør terapien ekstra effektiv.

Selvhjælps-appen Meta Learn bruges allerede som supplement ved individuel terapi og gruppeterapi og både i kommune og privat regi. Personale i psykiatrien, socialpsykiatrien, bostøtter, mentorer, læger og sygeplejersker er alle faggrupper, der kan profitere af Meta Learn i deres arbejde. Både som fælles redskab i deres arbejde med dem, der psykisk mistrives pga. fx angst og depression og som et let tilgængeligt redskab, der kan henvises til, når yderligere samtale ikke er mulig eller skønnes nødvendig.

Meta Learn kan findes på App Store og Play Butik. Den er gratis at downloade og de første øvelser er også gratis. Meta Learn kan bruges alene, men også med fordel som ovennævnt både under og efter et metakognitivt forløb.

Venlig hilsen

Jette Fredslund

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.