Metakognitiv terapi – særdeles effektiv til behandling af angstlidelser og tankemylder

Skrevet d. 31-3-2019 14:49:08 af Jette Fredslund - Psykoterapeut, Coach, Stressterapeut, Stresscoach

Angstlidelser, lige fra angst i specifikke situationer til generaliseret angst, OCD og PTSD, skyldes ifølge nyere evidensbaseret forskning nogle uhensigtsmæssige vaner eller strategier i sin tænkning, der er tillært for at skabe kontrol over tanker og følelser og for at finde løsninger og svar. Problemet er at disse uhensigtsmæssige vaner eller strategier kun skaber kontrol og ro i meget kort tid og på sigt booster angsten, uroen og tankemylderet.

Evidensbaseret terapiform

Metakognitiv terapi er en nyere evidensbaseret terapiform med lovende fremtidsperspektiver. Metoden har vist overbevisende resultater i forhold til angstlidelser og allerede hjulpet mange mennesker. I et studie fra Holland blev metakognitiv terapi testet mod generaliseret angst og her blev hele 91 procent diagnosefri. Forskningen bag metoden bygger på mange års studier ledet af Adrian Wells, psykologiprofessor fra Manchester Universitet.

Fordel ved terapiformen

En klar fordel ved terapiformen er, at den er særdeles skånsom. Klienter skal ikke på samme måde, som i mange andre terapiformer bearbejde deres negative tanker og følelser, teste hvorvidt de er sande og derigennem søge at ændre deres tanker. De skal i stedet lære at tænke mindre og forholde sig anderledes til sine tanker og følelser.

Typisk terapiforløb hos mig

Et metakognitivt terapiforløb hos mig vil kort beskrevet typisk være på 5-6 sessioner og forløbe på den måde, at jeg hjælper klienten til at identificere uhensigtsmæssige strategier og vaner, der fremkalder og vedligeholder angstlidelser og tankemylder. Ud fra dette resultat lærer klienten, hvordan det psykisk og fysisk hænger sammen, så klienten selv får en forståelse af sin angstlidelse eller psykiske mistrivsel. Derefter laver vi forskellige øvelser i klinikken, som klienten efterfølgende skal træne mellem sessionerne. Sessionerne vil være en vekselvirkning mellem øvelser og læring med udgangspunkt i klientens lidelse. Klienten vil således lære nye strategier, der ofte hurtigt opleves som meget brugbare og effektive i forhold til deres angstlidelse eller tankemylder. Terapiforløb varierer selvfølgelig i antal nødvendige sessioner, da nogle forløb kræver flere sessioner end andre. 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.