Hvad er Mentaltræning

Skrevet d. 30-5-2018 13:59:50 af Thor Oppenhagen - Bio-neurofeedback behandler, NLP Practitioner, Enneagram coach

Du er meget mere end du er blevet fortalt


Et følgeskab med et andet menneske handler i sin enkelthed om, at gamle erfaringer, vaner, rutiner og adfærd skal ændres til mere hensigtmæssige metoder, så det bliver lettere at leve med sig selv og andre i hverdagen.


Hvis vi kunne ændre adfærd ved egen hjælp, ville det hele være meget lettere, men vi bliver fejlagtigt fanget i den tro, at de bevidste tanker er de eneste tanker, bare fordi det kun er dem vi kender til.


Men der bliver vi snydt, for indlærte erfainger gør, at hjernen allerede har taget en beslutning, før den sender besked til bevidstheden om at have en mening eller udføre en bestemt handling.


For at komme hjernen i forkøbet og ændre i de programmer som afsætter adfærd, så er mentaltræningens opmærksomhed lagt på det som er lige nu og derfra søge de bagvedliggende drifter i underbevidstheden, som sindet bruger til at såre eller belaste psyken.


På den måde åbnes der mulighed for mere kontrol over tanker og følelser, skabe en mere struktureret hverdag, være mentalt forberedt til socialisering og have et øget fokus i afgørende situationer..


Læs mere om: Overgreb og mishandling Angst Sygdom og smerte Chok og traume Depression Selvskade Sorg og tab Afhængighed og misbrug Stress Personlig udvikling Seksuelle problemer Psykisk vold Vold i hjemmet Omsorgssvigt (børn) Seksuelle overgreb Incest Familieliv Teenage problemer Angstlidelser Nervøsitet Panikangst Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) Generaliseret angst Fobier Social angst Sygdom Kroniske smerter og smertehåndtering Ulykkestraumer Misbrugstraumer Barndomstraumer Voldstraumer Fødselsdepression Selvmordstanker Selvmordsforsøg Cutting Mistet forælder Mistet søskende Mistet barn Abort Mistet partner Bipolare lidelser - tidligere maniodepressiv Psykosomatiske lidelser Organiske psykiske lidelser Søvnrytmeforstyrrelse Borderline personlighedsforstyrrelse Afhængighed Sexafhængighed Misbrug Alkoholmisbrug Misbrug af beroligende midler Kronisk stress Udbrændthed Familiestress Adfærdsforstyrrelser HSP, særligt sensitive personer Lavt selvværd Lav selvtillid Eksamensangst Vægttab og overvægtsproblemer Utroskab Skilsmisse og brud Ensomhed Pårørende til en misbruger / afhængig Skyld og skam Forstyrrelser typisk diagnosticeret i barndom eller ungdom Krigstraumer Atypisk depression Salgstræning Fysisk mishandling Omsorgssvigt (ældre) Jalousi Psykoser Dyssocial personlighedsforstyrrelse Narcissistisk personlighedsforstyrrelse Paranoid personlighedsforstyrrelse Masochisme Tilpasningsreaktion med adfærdsforstyrrelse Tilpasningsreaktion med angst og depression Vedvarende psykosomatisk smertetilstand Mani Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mistrivsel Relationsproblemer Grænsesætning Overspisning Efterfødselsreaktion Børn og angst Børn og skilsmisse Selvfølelse Fødselsangst Kærestesorger Selvdestruktiv adfærd Dødsangst Tankemylder Præstationsangst Psykisk sårbarhed

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.