Hvorfor det er godt at vælge terapi og/eller parterapi.

Skrevet d. 7-1-2019 12:34:06 af Karin Koch - Psykoterapeut MPF, Parterapeut, Familieterapeut/-rådgiver

" At turde er at miste fodfæste for en stund, ikke at turde, er at miste sig selv for evigt". 

     Søren Kirkegaard.


Hvorfor vælge psykoterapi.

Som psykoterapeut er jeg sikker på, at alle gør vi, hvad vi kan, for at håndtere de kriser og udfordringer livet byder os, og vi gør det ud fra de muligheder vi har for at handle.


Når vi som mennesker rammes af mangel på livslyst, stress, depression, angst, forkerthed, svært ved at være i relationer og mange andre former for opgivenhed, så skyldes det ikke en uvilje og en mangel på lyst til at forandre. 

Alle vil vi gerne det gode liv, alle gerne have det godt, vi kan bare ikke forandre på det der gør vores liv svært, uden at være bevidst om, hvad det er der ligger bag alle de "forkerte" og svære følelser vi har og som dermed skaber mistrivsel hos os hver især.


Terapi giver dig bevidsthed til at forandre. 

I terapi er der et tillidsfuldt og trygt rum, hvor der er plads til at være som den du er. Når du er i det trygge, så kan du få en øget bevidsthed /opmærksomhed på hvem du er, og hvad du gør. Det betyder en øget selvindsigt, som muliggør at forandre på gamle indlærte kontaktmønstre, mønstre som er indlærte og med dig fra din tidlige barndom og opvækst.


Mønstre og handlinger som du naturligt og "hjemmevant" træder ind i, når du er i relation med andre - mønstre som der tidligere var nyttige og gav mening for dig i samvær med andre. I dag oplever du måske, at det der var naturligt for dig at gøre tidligere, ofte besværliggør dit samvær med andre, fordi du i en automatiseret proces ubevidst følger et gammelkendt handlemønster.


Handlemønstre der før var nyttige og nu spænder ben.

Måske dine nærmeste, din kæreste, din ven undrer sig over, at du oftest trækker dig, hvis der er den mindste smule udsigt til uenighed, at du da hurtigt er væk -ude af døren, eller måske du bliver uhensigtsmæssigt vred, eller du bliver stille og forsvinder ind i dig selv. At vælge at blive, at flygte, at kæmpe er alle 3 mulige mønstre som er tidligt indlærte. 

Da du var barn, gav dine handlemønstre mening for dig, de skulle beskytte dig og sikre dig, at du også kunne være der i din familie, uanset dine voksne / forældres reaktionsmønstre. 


Parforhold og tætte relationer

Vi har derfor alle forskellige handlemønstre med os fra vores opvækst og ind i unge og voksenlivet. Her møder vi hinanden og bliver venner, kærester, stifter familier med hver vores forskellighed. 

Vi møder hinanden, med vores eget særlige indre landskab -- et neuralt netværk, dannet og afstemt i opvækst, fra den familiestruktur som er baggrund for hvert enkelt menneskes fremtidige evne til at indgå i relation med andre på. 


Måske vi bliver nysgerrige på en anden person, som er meget anderledes end os selv, og måske vi forelsker os i den anden, der er så forskellig fra os selv, fordi det føles godt og fordi der er megen ubevidst læring og healing i at møde forskelligheden, hvis vi tør og hvis vi bliver bevidste om det.


Når vi møder en anden med et for os ukendt handlemønster /neuralt landskab, en anden måde at være i verden på, end den vi er vokset op med, så kan det udfordre os. De tidligt indlærte handlemønstre vi kender, og den måde at reagere på som vi plejer, virker ikke i samværet med den anden.


Terapi for dig og parterapi til jer.

Alle kan vi alle have brug for at forandre, at skabe nye positive og brugbare måder at være og agere i, at give slip på de uhensigtsmæssige mønstre som er med os, og som spænder ben i livet lige nu.


Terapi giver mulighed for at forandre. Kun du kan vælge at ville forandring, og forandring sker i relation med en anden.  


Terapi er et muligt trygt rum, hvor du som dig eller i som par kan komme og ved terapeutisk at få øget bevidsthed / awareness på handlemønstre kan forandre på det der volder dig og /eller din samlever problemer i livet lige nu.


Mistrivsel og mangel på livsenergi kan vise sig som:

Stress 

Depression 

Negative tankemønstre

Selvværds problemer

Angst 

Tristhed

Manglende livslyst

Parforholdsproblemer

Svært ved at være i tætte relationer med familie og venner


Som psykoterapeut arbejder jeg med, at du/i et terapiforløb, kan opnå en indsigt, blive bevidst om mønstre som du har med dig, og som på forskellig vis påvirker dig og de relationer du agerer i.


Målet er at du i terapien får øget awareness, og at du træder ud i resten af dit liv styrket med:

  •   Kærlig egen omsorg 
  •   Øget selvindsigt
  •   Kontakt til dit indre kompas
  •   Mod og livskraft

 

Psykoterapeut Karin Koch

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere