EEG Neurofeedback hjernetræning - video

Skrevet d. 30-5-2018 13:58:22 af Thor Oppenhagen Christensen

EEG Neurofeedback hjernetræning - video

https://pics.gomentor.com/p/id_78c5ebeff176428f915c32717011b71c__b_0__ext_png__w_180__sc_1/thor 1.png

Hjernens sprog er millioner af små elektriske beskeder.


Når hjernen forsøger at forstå sig selv eller tage omverden ind, så taler den med sig selv for at give det en betydning. Men skal vi blande os i samtalen, så skal vi kunne afkode hjernens sprog med EEG-Neurofeedback og samtidig gøre brug af lingvistisk coaching til de nødvendige sproglige rettelser af indre selvtale.  


Til hjernens nervesystem har biomedicinske ingeniører udviklet EEG-Neurofeeback, fordi nervesystemets sundhed altid har været og forsat er en udfordring, specielt efter skader, læsioner, smerter og slagtilfælde, hvor op helingen ofte er en pinagtig langsom proces, fordi nervesystemets forfald stadig er et af de dårligst forstående medicinske problemer.


Næsten det samme gælder for et nervesystem med stress, angst og depression, her kan det også tage lang tid at regenerere sig selv og vi har gentagende gange set, at nervesystemet og hukommelsen stadig bærer præ af sygdomsperioden, længe efter symptomerne syntes ophørt. 


EEG-elektroencefalografi (Neurofeedback) er derfor en fortrukken metode sammen med coaching, fordi EEG systemet kan optage de elektriske fejlsignaler fra hjernebølger over hjernebarken og give et nært svar på hvor tanker, følelser eller evt celleskader har slået hjernens nervesystem ud af balance og hvordan det skal genoptrænes med EEG-Neurofeedback.


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.