Bekymrer du dig for meget? Stresset? Alt for selvkritisk?

Skrevet d. 23-5-2018 15:53:27 af Ulla Vestergaard

Bekymrer du dig for meget? Stresset? Alt for selvkritisk?

https://pics.gomentor.com/p/id_f0685f498b644722b496d091c5750516__b_0__ext_jpeg__w_180__sc_1/ullavestergaard.jpg

Vidste du, at vi har mellem 30 og 70 tusinde tanker om dagen? De kommer helt automatisk og uden at vi forsøger at ville tænke noget bestemt. Nogle tanker er meget kraftfulde og svære at slippe igen. Særlig i de perioder, hvor vi er triste, bekymrede, urolige, stressede eller sover dårligt oplever mange, at tankerne virkelig tager over og nærmest styrer vores liv i negativ retning. Du oplever måske, at du har tankemylder. Vi kan ikke undgå, at tankerne kommer og det må aldrig blive et mål, men vi kan træne, om vi vil spekulere, brygge videre på tankerne og bekymre os konstant, om fx ting vi lige nu ikke kan ændre på. Og om de skal styre måske 50 % af vores tid eller vi vil forsøge at rette vores fokus på noget andet.

Vi har "hverdagstanker", som ofte er nemmere at slippe end fx "temaer." Hverdagstanker er ofte mere "banale" og lettere at slippe igen, da de påvirker os mindre følelsesmæssigt. Temaer er ofte er sværere at frisætte sig fra, da de påvirker os stærkere følelsesmæssigt. Temaer kan fx være: 

 

Bekymringer om parforhold (skilsmisse) 

Helbred fx stress, angst, depression eller fysisk sygdom

Økonomi

Arbejdsforhold eller studie

Relationer til andre kollegaer, leder, venner, familie 

 

Hvorfor træne det?

Vi har alle evnen til at være mere i nuet men langt de fleste har brug for at tale med og træne med en erfaren og certificeret mindfulness-instruktør for at lære det. For mange er det at lytte til lydfiler eller læse bøger om mindfulness ikke altid tilstrækkeligt, da der er meget forståelse der går tabt og kan misforståes. Du får heller ikke koblet praksis til den situation, du står i og øvelserne skræddersyes heller ikke præcis til dig. 

 

En vej frem? Erfaringen viser, at jo mere du træner nogle af det teknikker jeg lærer dig (mindfulness) jo nemmere bliver det at slappe af og slippe selv de sværere tanker og temaer. De seneste år har det været foretaget rigtig mange undersøgelser og videnskabelige artikler om mindfulness og effekterne er meget lovende. Jeg har også lavet evalueringsrapport af mine kurser, hvor du kan se, hvad tidligere deltagere har opnået. Mennesker har igennem mere end 2000 år trænet meditation fordi det virker. 

 

Hvorfor?

Fordi du investerer i din egen livskvalitet og får teknikker og værktøjer du både kan bruge her og nu men også kan bruge fremover. Hvad har andre fået ud af det?

Mere ro

Mindre stress

Større glæde

Bedre søvn

Bedre relationer

Større overskud

Kommet bedre igennem kriser og svære livssituationer

 

Hvordan kan det foregå?

1) Vi taler om hvilke tanker, temaer og følelser der dræner dig. 

2) Du får konkrete teknikker til at flytte din opmærksomhed og i højere grad frisætte dig fra og adskille dig fra svære tanker og følelser.

3) Du får nye vinkler og input til lige præcis det du står i. 

4) Hvis det giver mening kobler jeg teori til praksis for bedste at støtte dig. 

 

Hvad får du ud af et forløb hos mig? 

Du træner din evne til, hvor du vil have din opmærksomhed, så du i højere grad kan vælge, hvornår du går med tankerne uden de fuldstændig styrer dig og dit liv. Du træner din evne til at skifte fokus til andre ting. Alle har evnen, men for langt de fleste kræver det træning og derfor ser jeg kombinationen af samtale og andre teknikker, som meget brugbare og hjælpsomme. 

 

Redskaber for resten af livet

Du får redskaber med dig for resten af livet, hvis du husker at bruge de lærte teknikker og øvelser. Du har dem altid lige ved hånden, hvis du husker at bruge dem. Alle kan lære det og det du investerer nu har du også med dig fremover til brug i andre situationer. Min tilgang er effektiv, støttende, ressourceorienteret og skånsom. Mange oplever, at de er blevet mere venlige og mindre kritiske overfor sig selv såvel som andre, hvilket i sig selv er gavnligt for livskvaliteten.

 

Hvad er min tilgang?

Jeg har 20 års erfaring med professionelle samtaler. Mine tilgange bygger blandt andet på, at jeg er specialiseret i mindfulness. Certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse. Mit primære fokus indenfor mindfulness er indenfor det kliniske og terapeutiske. Jeg arbejder udfra en helhedsorienteret og ressourceorienteret tilgang. Min teoretiske baggrund er kognitiv, metakognitiv, systemisk, narrativ, NLP og kropslig. Jeg har altid fokus på at skræddersy og tilrettelægge et forløb, så det giver bedst mening for lige netop dig og det du står i lige nu. En helhedsorienteret tilgang sikrer dig, at jeg vælger teknik og metode på baggrund af det, du har brug for og ikke omvendt, at du skal tilpasse dig metoden. Der er ikke nogen metode, som hjælper for alt og alle personer eller i alle livssituationer derfor tror jeg på, at bredden og det rette valg i tilgangen hjælper bedst. 

 

De bedste hilsner 

 

Ulla Vestergaard

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.